Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with LTI cookie policy. Learn more

(Lithuanian) Bendri ES teisinės veiklos ...

(Lithuanian) Lietuvos teisės institutas kaip pagrindinis projekto koordinatorius kartu su partneriais iš Lietuvos, Vokietijos bei Olandijos įgyvendina projektą „Teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“.

(Lithuanian) Žmogaus teisėms Ukrainoje –...

(Lithuanian) Lietuva, kaip vyresnioji partnerė, kartu su Austrija įgyvendina Europos Sąjungos Dvynių projektą „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“. Šį projektą įgyvendina geriausių Lietuvos ir Austrijos…

Towards Pre-trail Detention as Ultima Ratio

This projects aims at exploring and analyzing pre-trial detention practice, especially different ways of reducing the use of pre-trial detention in seven European jurisdictions (Austria, Germany, Romania, Belgium, Lithuania, Ireland and the Netherlands).

News

Subscribe our newsletter

Contacts