Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

Konkursai

LIETUVOS TEISĖS INSTITUTAS

SKELBIA KONKURSĄ ŠIOMS PAREIGOMS UŽIMTI

 

Kriminologinių tyrimų skyriaus

mokslo darbuotojo (-os) 1 vietai, 0,5 dydžio pareigybei

 

Darbo pobūdis:

 • kaupti, sisteminti ir analizuoti kriminologinę informaciją;
 • atlikti Lietuvos teisės instituto ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2019–2023 metų programoje Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai numatytus ir kitus kriminologinius tyrimus bei kitus taikomuosius mokslo darbus pagal Instituto veiklos planus;
 • rengti publikavimui mokslinius straipsnius, mokslo studijas, monografijas;
 • palaikyti ryšius su užsienyje esančiais kriminologinių tyrimų institutais, juose dirbančiais mokslininkais, kitomis su šia sritimi susijusiomis organizacijomis bei jų darbuotojais;
 • dalyvauti Instituto vykdomuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose;
 • dalyvauti mokslo tyrimų ir kitų projektų pristatymuose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, rengti ir skaityti mokslinius pranešimus;
 • dalyvauti šviečiamojoje ir mokslo sklaidos veikloje.

 

Pretendentams keliami reikalavimai:

 • socialinių mokslų (teisės) daktaro laipsnis;
 • turi atitikti mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos teisės instituto Mokslo tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 7T-2;
 • gerai žinoti tarptautinius susitarimus nusikaltimų kontrolės ir prevencijos srityje, mokėti nuosekliai orientuotis nacionalinėje ir kitose teisinėse sistemose, savarankiškai vertinti, apibendrinti kriminologines problemas, gerai išmanyti kriminologinių tyrimų metodiką;
 • gerai išmanyti mokslinių straipsnių, monografijų, mokslo tyrimų rengimo reikalavimus;
 • mokėti užsienio (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) kalbą;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti profesinės etikos reikalavimus;
 • sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. Paskelbtų publikacijų ir kitų mokslo darbų sąrašą pagal pilną bibliografinį aprašą;
 7. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir kitas dalykines savybes, reikšmingas siekiamoms pareigoms užimti;
 8. Instituto mokslo darbuotojo ar kitos mokslo ar studijų įstaigos mokslininko rekomendaciją;
 9. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą f 047/a arba Asmens medicininės knygelės kopiją (priėmimo į darbą atveju).

 

 

Viešosios paskaitos (trukmė 10–15 min.) tematika turi atitikti vieną iš Lietuvos teisės instituto ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2019–2023 metų programos Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai“ tyrimų kryptį.

Konkursas ir viešoji paskaita įvyks 2019 m. birželio 17 d. nuo 9 val. Lietuvos teisės instituto 401 kab. adresu: Ankštoji g. 1A, Vilnius.

Dokumentai priimami iki 2019 m. birželio 3 d. adresu: Lietuvos teisės institutas, Ankštoji g. 1A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu: (+370 5) 2497591. Aplankykite www.teise.org

 

Teisinės sistemos tyrimo skyriaus

mokslo darbuotojo (-os) 1 vietai, 0,5 dydžio pareigybei , 1 vietai, 1 dydžio pareigybei

 

Darbo pobūdis:

 • atlikti mokslinius teisinės sistemos tyrimus, numatytus Instituto veiklos planuose, ypač pagal ilgalaikę mokslo programą „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“, ir skelbti jų rezultatus;
 • tirti įstatymų leidybą, teisės aktų sisteminimą bei kodifikavimą ir teikti siūlymus šios veiklos gerinimui;
 • dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
 • atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų teisinę ekspertizę;
 • bendradarbiauti su kitais tyrimų institutais, mokslo ir studijų institucijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis valdymo ir valdžios institucijomis, siekiant praktiškai įgyvendinti gautus atliktų mokslo taikomųjų tyrimų rezultatus;
 • dalyvauti mokslo tyrimų ir kitų projektų pristatymuose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, rengti ir skaityti mokslinius pranešimus;
 • dalyvauti šviečiamojoje, ugdomojoje ir teisės mokslo sklaidos veikloje.

 

Pretendentams keliami reikalavimai:

 • turėti socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį;
 • atitikti mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos teisės instituto Mokslo tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 7T-2;
 • gerai išmanyti mokslinių straipsnių, monografijų, mokslo tyrimų rengimo reikalavimus;
 • mokėti užsienio (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) kalbą;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti profesinės etikos reikalavimus;
 • sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje;
 • turėti mokslinio tiriamojo, taikomojo bei ugdomojo, šviečiamojo ar mokslo sklaidos darbo patirties.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir kitas dalykines savybes, reikšmingas siekiamoms pareigoms užimti;
 7. Paskelbtų publikacijų ir kitų mokslo darbų sąrašą pagal pilną bibliografinį aprašą;
 8. Instituto mokslo darbuotojo ar kitos mokslo ar studijų įstaigos mokslininko rekomendaciją; 9. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą f 047/a arba Asmens medicininės knygelės kopiją (priėmimo į darbą atveju).

 

Viešosios paskaitos (trukmė 10–15 min.) tematika turi atitikti vieną iš ilgalaikės mokslo programos „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“ tyrimų kryptį. Konkursas ir viešoji paskaita įvyks 2019 m. birželio 17 d. nuo 9 val. Lietuvos teisės instituto 401 kab. adresu: Ankštoji g. 1A, Vilnius.

Dokumentai priimami iki 2019 m. birželio 3 d. adresu: Lietuvos teisės institutas, Ankštoji g. 1A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu: (+370 5) 2497591. Aplankykite www.teise.org

 

Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus

mokslo darbuotojo (-os) 1 vietai, 0,25 dydžio pareigybei

Darbo pobūdis:

 • atlikti baudžiamosios justicijos tyrimus ir kitus taikomuosius mokslo plėtros darbus, numatytus Instituto veiklos planuose ir ypač pagal ilgalaikę mokslo programą „Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai“, ir skelbti tyrimų rezultatus;
 • vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai;
 • vertinti teisės aktus, reguliuojančius baudžiamuosius, baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo teisinius santykius bei jų projektus teisiniu požiūriu;
 • dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis valdymo ir valdžios institucijomis, siekiant praktiškai įgyvendinti gautus atliktų mokslo taikomųjų tyrimų rezultatus;
 • palaikyti ryšius su užsienyje esančiais tyrimų institutais, juose dirbančiais mokslininkais, kitomis su šia sritimi susijusiomis organizacijomis bei jų darbuotojais;
 • dalyvauti Instituto vykdomuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose;
 • dalyvauti mokslo tyrimų ir kitų projektų pristatymuose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, rengti ir skaityti mokslinius pranešimus;
 • dalyvauti šviečiamojoje, ugdomojoje ir teisės mokslo sklaidos veikloje.

 

Pretendentams keliami reikalavimai:

 • turėti socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį;
 • atitikti vyriausiojo mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos teisės instituto Mokslo tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 7T-2;
 • turėti ne mažesnę nei 5 metų mokslinio tiriamojo, taikomojo ir/ar mokslo sklaidos darbo patirtį;
 • mokėti užsienio (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) kalbą;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti profesinės etikos reikalavimus;
 • sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje;
 • turėti mokslinio tiriamojo, taikomojo bei ugdomojo, šviečiamojo ar mokslo sklaidos darbo patirties.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir kitas dalykines savybes, reikšmingas siekiamoms pareigoms užimti;
 7. Paskelbtų publikacijų ir kitų mokslo darbų sąrašą pagal pilną bibliografinį aprašą;
 8. Instituto mokslo darbuotojo ar kitos mokslo ar studijų įstaigos mokslininko rekomendaciją; 9. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą f 047/a arba Asmens medicininės knygelės kopiją (priėmimo į darbą atveju).

 

Viešosios paskaitos (trukmė 10–15 min.) tematika turi atitikti vieną iš Lietuvos teisės instituto ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2019–2023 metų programos „Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai“ tyrimų kryptį.

Konkursas ir viešoji paskaita įvyks 2019 m. birželio 17 d. nuo 9 val. Lietuvos teisės instituto 401 kab. adresu: Ankštoji g. 1A, Vilnius.

Dokumentai priimami iki 2019 m. birželio 3 d. adresu: Lietuvos teisės institutas, Ankštoji g. 1A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu: (+370 5) 2497591. Aplankykite www.teise.org

 

Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus

jaunesniojo mokslo darbuotojo 1 vietai, 0,25 dydžio pareigybei

Darbo pobūdis:

 • atlikti ar padėti atlikti mokslinius teisinės sistemos ir baudžiamosios justicijos tyrimus, numatytus Lietuvos teisės instituto veiklos planuose;
 • tirti įstatymų leidybą, teisės aktų sisteminimą bei kodifikavimą ir teikti siūlymus šiai veiklai gerinti;
 • atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų teisinę ekspertizę;
 • bendradarbiauti su kitais tyrimų institutais, mokslo ir studijų institucijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis valdymo ir valdžios institucijomis, siekiant praktiškai įgyvendinti gautus atliktų mokslo taikomųjų tyrimų rezultatus;
 • rengti ir publikuoti mokslinius straipsnius;
 • dalyvauti Instituto mokslo tyrimų pristatymuose ir kituose Instituto organizuojamuose renginiuose.

 

Pretendentams keliami reikalavimai:

 • turi atitikti jaunesniojo mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos teisės instituto Mokslo tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 7T-2;
 • mokėti užsienio (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) kalbą;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti profesinės etikos reikalavimus.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir kitas dalykines savybes, reikšmingas siekiamoms pareigoms užimti;
 6. Instituto mokslo darbuotojo ar kitos mokslo ar studijų įstaigos mokslininko rekomendaciją; 7. Privalomojo Sveikatos patikrinimo medicininę pažymą f 047/a arba Asmens medicininės knygelės kopiją (priėmimo į darbą atveju).

 

Viešosios paskaitos (trukmė 10–15 min.) tematika turi atitikti vieną iš Lietuvos teisės instituto ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2019–2023 metų programos „Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai“ tyrimų kryptį.

Konkursas ir viešoji paskaita įvyks 2019 m. birželio 17 d. nuo 9 val. Lietuvos teisės instituto 401 kab. adresu: Ankštoji g. 1A, Vilnius.

Dokumentai priimami iki 2019 m. birželio 3 d. adresu: Lietuvos teisės institutas, Ankštoji g. 1A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu: (+370 5) 2497591. Aplankykite www.teise.org

 

fax_2
(+370 5) 2497591
Faksas
El.paštas