Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

Konkursai

LIETUVOS TEISĖS INSTITUTAS

SKELBIA KONKURSĄ ŠIOMS PAREIGOMS UŽIMTI

 

Kriminologinių tyrimų skyriaus

vyresniojo (-sios) mokslo darbuotojo (-os) 1 vietai, 1  dydžio pareigybei

 

Darbo pobūdis:

 • kaupti, sisteminti ir analizuoti teisinę ir kriminologinę informaciją;
 • atlikti kriminologinius mokslo tyrimus ir kitus taikomuosius mokslo darbus pagal Instituto veiklos planus, ypač pagal ilgalaikę mokslo programą „Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai“;
 • vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus;
 •  teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti teisines ir kriminologines ekspertizes, išvadas;
 •  palaikyti ryšius su užsienyje esančiais kriminologinių tyrimų institutais, juose dirbančiais mokslininkais, kitomis su šia sritimi susijusiomis organizacijomis bei jų darbuotojais;
 •  dalyvauti Instituto vykdomų tarptautinių ir nacionalinių projektų atlikime;
 •  dalyvauti mokslo tyrimų ir kitų projektų pristatymuose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, rengti ir skaityti mokslinius pranešimus;
 •  dalyvauti šviečiamojoje, ugdomojoje ir teisės bei kriminologijos mokslo sklaidos veikloje.

 

Pretendentams keliami reikalavimai:

 • turėti socialinių mokslų (teisės) daktaro laipsnį;
 • atitikti vyresniojo mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos teisės instituto Tarybos 2011 m. sausio 31 d. nutarime Nr. 2 „Teisės instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas“, pakeistame ir papildytame 2012 m. vasario 29 d. Teisės instituto tarybos nutarimu Nr. 3 ir 2014 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 7T-1 (http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Kvalifikaciniai_reikalavimai_2014_01_16.pdf);
 • gerai išmanyti pagrindines nacionalines nusikaltimų kontrolės ir prevencijos bei nepilnamečių justicijos programas, tarptautinius susitarimus nusikaltimų kontrolės ir prevencijos srityje, mokėti nuosekliai orientuotis nacionalinėje ir kitose teisinėse sistemose, savarankiškai vertinti, apibendrinti kriminologines ir su vaikų apsauga susijusias problemas, gerai išmanyti kriminologinių tyrimų metodiką;
 • turėti mokslinio tiriamojo, taikomojo bei ugdomojo, šviečiamojo ar mokslo sklaidos darbo patirties;
 • gerai išmanyti mokslinių straipsnių, monografijų, mokslo tyrimų rengimo reikalavimus;
 • mokėti užsienio (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) kalbą;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti profesinės etikos reikalavimus;
 • sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir kitas dalykines savybes, reikšmingas siekiamoms pareigoms užimti;
 7. Paskelbtų publikacijų ir kitų mokslo darbų sąrašą pagal pilną bibliografinį aprašą;
 8. Instituto mokslo darbuotojo (-os) ar kitos mokslo ar studijų įstaigos mokslininko rekomendaciją.

 

Viešosios paskaitos (trukmė 10–15 min.) tematika turi atitikti vieną iš ilgalaikės mokslo programos „Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai“ tyrimų kryptį. Konkursas ir viešoji paskaita įvyks 2017 m. lapkričio 20 d. nuo 10 val. Lietuvos teisės instituto 401 kab., adresu: Ankštoji g. 1A, Vilnius. 

 

Dokumentai priimami iki 2017 m. lapkričio 3 d. adresu: Lietuvos teisės institutas, Ankštoji g. 1A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu: (+370 5) 2497591.

 

Teisinės sistemos tyrimo skyriaus

vyresniojo (-sios) mokslo darbuotojo (-os) 1 vietai, 0,5 dydžio pareigybei

Darbo pobūdis:

 • atlikti mokslinius teisinės sistemos tyrimus, numatytus Instituto veiklos planuose, ypač pagal ilgalaikę mokslo programą „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“, ir skelbti jų rezultatus;
 • tirti įstatymų leidybą, teisės aktų sisteminimą bei kodifikavimą ir teikti siūlymus šios veiklos gerinimui;
 • dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
 • atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų teisinę ekspertizę;
 • bendradarbiauti su kitais tyrimų institutais, mokslo ir studijų institucijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis valdymo ir valdžios institucijomis, siekiant praktiškai įgyvendinti gautus atliktų mokslo taikomųjų tyrimų rezultatus;
 • rengti ir publikuoti mokslinius straipsnius ir kt. mokslo darbus, jų rezultatus pristatyti nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo renginiuose (konferencijose, seminaruose ir pan.);
 • dalyvauti šviečiamojoje, ugdomojoje ir teisės mokslo sklaidos veikloje.

 

Pretendentams keliami reikalavimai:

 • turėti socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį;
 • atitikti vyresniojo mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Teisės instituto Tarybos 2011 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 2 „Teisės instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas“, pakeistame ir papildytame 2012 m. vasario 29 d. Teisės instituto tarybos nutarimu Nr. 3 ir 2014 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 7T-1 (http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Kvalifikaciniai_reikalavimai_2014_01_16.pdf);
 • turėti mokslinio tiriamojo, taikomojo bei ugdomojo, šviečiamojo ar mokslo sklaidos darbo patirties.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir kitas dalykines savybes, reikšmingas siekiamoms pareigoms užimti;
 7. Paskelbtų publikacijų ir kitų mokslo darbų sąrašą pagal pilną bibliografinį aprašą;
 8. Instituto mokslo darbuotojo ar kitos mokslo ar studijų įstaigos mokslininko rekomendaciją.

 

Viešosios paskaitos (trukmė 10–15 min.) tematika turi atitikti vieną iš ilgalaikės mokslo programos „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“ tyrimų kryptį. Konkursas ir viešoji paskaita įvyks 2017 m. lapkričio 20 d. nuo 10 val. Lietuvos teisės instituto 401 kab., adresu: Ankštoji g. 1A, Vilnius.

 

Dokumentai priimami iki 2017 m. lapkričio 3 d. adresu: Lietuvos teisės institutas, Ankštoji g. 1A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu: (+370 5) 2497591.

 

Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus

vyresniojo (-sios) mokslo darbuotojo (-os) 1 vietai, 0,5 dydžio pareigybei

Darbo pobūdis:

 • atlikti baudžiamosios justicijos tyrimus ir kitus taikomuosius mokslo plėtros darbus, numatytus Instituto veiklos planuose ir ypač pagal ilgalaikę mokslo programą „Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai“ ir skelbti tyrimų rezultatus;
 • vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai;
 • vertinti teisės aktus, reguliuojančius baudžiamuosius, baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo teisinius santykius bei jų projektus teisiniu požiūriu;
 • dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis valdymo ir valdžios institucijomis, siekiant praktiškai įgyvendinti gautus atliktų mokslo taikomųjų tyrimų rezultatus;
 • palaikyti ryšius su užsienyje esančiais tyrimų institutais, juose dirbančiais mokslininkais, kitomis su šia sritimi susijusiomis organizacijomis bei jų darbuotojais;
 • dalyvauti Instituto vykdomuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose;
 • dalyvauti mokslo tyrimų ir kitų projektų pristatymuose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, rengti ir skaityti mokslinius pranešimus;
 • dalyvauti šviečiamojoje, ugdomojoje ir teisės mokslo sklaidos veikloje.

Pretendentams keliami reikalavimai:

 • turėti socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį;
 • atitikti vyresniojo mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos teisės instituto Tarybos 2011 m. sausio 31 d. nutarime Nr. 2 „Teisės instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas“, pakeistame ir papildytame 2012 m. vasario 29 d. Teisės instituto tarybos nutarimu Nr. 3 ir 2014 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 7T-1 (http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Kvalifikaciniai_reikalavimai_2014_01_16.pdf);
 • turėti ne mažesnę nei 5 metų mokslinio tiriamojo, taikomojo ir/ar mokslo sklaidos darbo patirtį;
 • mokėti užsienio (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) kalbą;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti profesinės etikos reikalavimus;
 • sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje;
 • turėti mokslinio tiriamojo, taikomojo bei ugdomojo, šviečiamojo ar mokslo sklaidos darbo patirties.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir kitas dalykines savybes, reikšmingas siekiamoms pareigoms užimti;
 7. Paskelbtų publikacijų ir kitų mokslo darbų sąrašą pagal pilną bibliografinį aprašą;
 8. Instituto mokslo darbuotojo ar kitos mokslo ar studijų įstaigos mokslininko rekomendaciją.

 

 

Viešosios paskaitos (trukmė 10–15 min.) tematika turi atitikti vieną iš ilgalaikės mokslo programos „Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai“ tyrimų kryptį. Konkursas ir viešoji paskaita įvyks 2017 m. lapkričio 20 d. nuo 10 val. Lietuvos teisės instituto 401 kab., adresu: Ankštoji g. 1A, Vilnius.

 

Dokumentai priimami iki 2017 m. lapkričio 3 d. adresu: Lietuvos teisės institutas, Ankštoji g. 1A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu: (+370 5) 2497591.

 

Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus

mokslo darbuotojo (-os) 1 vietai, 1 dydžio pareigybei

Darbo pobūdis:

 • atlikti baudžiamosios justicijos tyrimus ir kitus taikomuosius mokslo plėtros darbus, numatytus Instituto veiklos planuose;
 • vertinti teisės aktus, reguliuojančius baudžiamuosius, baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo teisinius santykius bei jų projektus teisiniu požiūriu;
 • dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis valdymo ir valdžios institucijomis, siekiant praktiškai įgyvendinti gautus atliktų mokslo taikomųjų tyrimų rezultatus;
 • palaikyti ryšius su užsienyje esančiais tyrimų institutais, juose dirbančiais mokslininkais, kitomis su šia sritimi susijusiomis organizacijomis bei jų darbuotojais;
 • dalyvauti Instituto vykdomų tarptautinių ir nacionaliniuose projektų vykdyme;
 • atlikti mokslo tyrimus ir kitus taikomuosius mokslo darbus pagal Instituto veiklos planus ir jų rezultatus viešinti leidiniuose, seminaruose, konferencijose ir žiniasklaidos priemonėse tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje;
 • dalyvauti mokslo tyrimų ir kitų projektų pristatymuose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, rengti ir skaityti mokslinius pranešimus;
 • dalyvauti šviečiamojoje, ugdomojoje ir teisės mokslo sklaidos veikloje.

Pretendentams keliami reikalavimai:

 • turėti socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį;
 • atitikti mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos teisės instituto Tarybos 2011 m. sausio 31 d. nutarime Nr. 2 „Teisės instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas“, pakeistame ir papildytame 2012 m. vasario 29 d. Teisės instituto tarybos nutarimu Nr. 3 ir 2014 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 7T-1 (http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Kvalifikaciniai_reikalavimai_2014_01_16.pdf);
 • turėti ne mažesnę nei 2 metų mokslinio tiriamojo, taikomojo ir/ar mokslo sklaidos darbo patirtį;
 • mokėti užsienio (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) kalbą;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti profesinės etikos reikalavimus;
 • sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje;
 • turėti mokslinio tiriamojo, taikomojo bei ugdomojo, šviečiamojo ar mokslo sklaidos darbo patirties.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir kitas dalykines savybes, reikšmingas siekiamoms pareigoms užimti;
 7. Paskelbtų publikacijų ir kitų mokslo darbų sąrašą pagal pilną bibliografinį aprašą;
 8. Instituto mokslo darbuotojo ar kitos mokslo ar studijų įstaigos mokslininko rekomendaciją.

 

Viešosios paskaitos (trukmė 10–15 min.) tematika turi atitikti vieną iš ilgalaikės mokslo programos „Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai“ tyrimų kryptį. Konkursas ir viešoji paskaita įvyks 2017 m. lapkričio 20 d. nuo 10 val. Lietuvos teisės instituto 401 kab., adresu: Ankštoji g. 1A, Vilnius.

 

Dokumentai priimami iki 2017 m. lapkričio 3 d. adresu: Lietuvos teisės institutas, Ankštoji g. 1A, Vilnius. Informacija teikiama telefonu: (+370 5) 2497591.

fax_2
(+370 5) 2497591
Faksas
El.paštas