Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

employees

Dr. Agnė Limantė

Lietuvos teisės institute mokslo darbuotoja dirba nuo 2015 m.

 

2010 m. suteiktas Socialinių mokslų daktaro laipsnis (studijų kryptis – teisė)

Vilniaus universitetas

Daktaro disertacija: “Privačių subjektų teisė kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą ginčijant Europos Sąjungos teisės aktus”

 

2013 m. suteiktas Teisės magistro diplomas

King’s College London, universitetas

Prizas už geriausią magistro disertaciją ES teisės programoje

Magistrinio darbo tema: “Transformation of the Western Balkans through the Application of EU Accession Conditionality: lessons learnt and way ahead”

 

2012 m. suteiktas ES teisės podiplominių studijų sertifikatas (Post graduate diploma)

King’s College London, universitetas

 

2005 m. suteiktas Teisės mokslų magistro laipsnis

Magistrinio darbo tema: Ieškiniai dėl panaikinimo Europos Teisingumo Teisme

Vilniaus universitetas

 
Moksliniai interesai  - ES ir jos teisės įtaka valstybėms narėms bei poveikis už ES ribų, žmogaus teisės, teismų veikla ir teisingumo užtikrinimas, konstitucinė ir administracinė lyginamoji teisė.

 

Dėstymas universitetuose

 

Dr. Agnė Limantė šiuo metu taip pat dėsto Vilniaus universitete, Europos humanitariniame universitete ir Kauno technologijos universitete. Dėstomi kursai: ES vidaus rinkos teisė (kursas dėstomas rusų kalba); Pasaulio prekybos organizacijos teisė (kursas dėstomas anglų kalba); ES išorinių santykių teisė; ES institucinė teisė.

Anksčiau Agnė Limantė dėstė Azerbaidžane, Makedonijoje, sukūrė bei porą metų vadovavo vienam iš Karališkojo Londono koledžo (King’s College London) tinklaraščių ES teisės tema, kuriam iki šiol rengia straipsnius.

 

Paskelbti mokslo darbai:

 

Mokslo straipsniai periodiniuose leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“.

 1. (2016) Recent developments in the acte clair case law of the EU Court of Justice: towards a more flexible approach.
 2. (2013) The Principle of State Immunity and Employment Disputes in Mahamdia v Algeria: A Case Comment. 19 (2) Columbia Journal of European Law (2012).

 

Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose.

 1. (2016) Teisė į teisinę pagalbą Europoje. (kartu su dr. Manfredu Limantu). Mokslo darbai „Teisė“, 99 tomas, Vilniaus universiteto leidykla.
 2. (2016) Europos Sąjungos vertybių laikymosi užtikrinimo problemos. Mokslo darbai „Teisė“, 98 tomas, Vilniaus universiteto leidykla.
 3. (2016) Europos Sąjungos vertybės: samprata, statusas ir iššūkiai. Mokslo darbai „Teisė“, 97 tomas, Vilniaus universiteto leidykla.
 4. (2016) Tarptautinių sutarčių ir kitų tarptautinių susitarimų sudarymas Lietuvos ir užsienio valstybių teisėje: gerosios praktikos beieškant. Teisės problemos 2015/3 (88).
 5. (2013) Naujasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Procedūros reglamentas: efektyvesnio proceso link. (kartu su dr. Deimile Prapiestyte). Mokslo darbai „Teisė“, 89 tomas, Vilniaus universiteto leidykla.
 6. (2011) Konkrečios sąsajos reikalavimas ieškiniuose dėl Europos Sąjungos teisės akto panaikinimo. Mokslo darbai „Teisė“, 81 tomas, Vilniaus universiteto leidykla.
 7. (2011) Prejudicinio sprendimo procedūros kaip alternatyvos privačių subjektų teikiamiems ieškiniams dėl ES teisės akto panaikinimo trūkumai. Mokslo darbai „Teisė“, 79 tomas, Vilniaus universiteto leidykla.
 8. (2010) Ieškinių dėl panaikinimo naujovės pagal Lisabonos sutartį. Mokslo darbai „Teisė“, 75 tomas, Vilniaus universiteto leidykla.
 9. (2009) Tiesioginė sąsaja ieškiniuose dėl panaikinimo. Mokslo darbai „Teisė“, 71 tomas, Vilniaus universiteto leidykla.
 10. (2008) „Locus standi Europos Teisingumo Teisme: kas gali ginčyti Bendrijos aktus“. Mokslo darbai „Teisė“, 69 tomas, Vilniaus universiteto leidykla.

 

Kiti reikšmingi mokslo darbai

 1. (2009) Tarptautinė žmogaus teisių apsauga: universalūs dokumentai / Vilniaus universiteto Teisės fakultetas; sudarytojai Dainius Žalimas, Skirgailė Žalimienė. Viena iš II tomo vertėjų.
 2. (2006) „Verslo žinių“ Sutarčių žinyno bendraautorė.
 3. (2008) „Verslo žinių“ žinyno Biuro administravimas bendraautorė.

 

Mokslinėse konferencijose skaityti pranešimai

(2015) Pranešimas nacionalinėje konferencijoje apie Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą - Teisinės pagalbos kokybės standartai: Europinė dimensija. Kartu su Egle Kavoliūnaite- Ragauskiene

(2011) Challenging EU law after the Lisbon Treaty. 1st Annual Conference on EU Studies, Praha, 2011. Pranešimas išspausdintas konferencijos medžiagoje.

(2011) Actions for Annulment before ECJ after the Lisbon Treaty: Has the Access to Justice Improved? 2011 EGPA (Study Group of the European Group of Public Administration in Brussels) metinė konferencija, Bukareštas. Pranešimas išspausdintas konferencijos medžiagoje.

 

Kitos publikacijos

(2016) Agnė Limantė: Antidemokratinės tendencijos Lenkijoje? Kodėl ES kritikuoja mūsų kaimynus. www.15min.lt

(2016) Straipsnis King's Student Law Review EU Law Blog: “Counting every sip of my whiskey? The CJEU rules on minimum alcohol price”

(2015) Straipsnis Preliminary Reference / The Columbia Journal of European Law Blog: “All Included”: The ECJ Clarifies the Notion of ‘Implementing Measures’ Within the Meaning of Article 263(4) TFEU

(2015) Straipsnis King's Student Law Review EU Law Blog: “Eurozone to welcome the third Baltic state – Lithuania”

(2013) Straipsniai King's Student Law Review EU Law Blog:

- Case solved: CJEU releases its final interpretation of ‘regulatory act’

- Enlarging the EU ‘Club’: Dobrodošla Hrvatska!

(2012) Straipsniai King's Student Law Review EU Law Blog:

- New Rules of Procedure of the European Union Court of Justice: what’s new?

- Rethinking Keck and market access test once again. A vicious circle?

- Inuit and Microban: ECJ Explains Notion of ‘Regulatory act’

- Lets have our EU laws? European Citizens’ Initiative is Ready to be Used

- Counting other States’ Money: Some Interesting Statistics on EU Budget

- Draft Agreement on the Accession of the EU to the ECHR: fitting Cinderella’s shoes for Gulliver

 

Informacija apie dalyvavimą tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo projektuose

JUST/2014/ACTION GRANTS

ES finansuojamas tarptautinis projektas „ES teisėjų mokymai dėl IIa Briuselio Reglamento: nuo pietų iki rytų

Projekte dalyvauja Lietuvos teisės institutas kartu su užsienio partneriais – Barselonos universitetu, Ispanija; Milano-Bicocca universitetu, Italija; Rijekos universitetu, Kroatija.

Projekto „ES teisėjų mokymai dėl IIa Bruselio reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ įgyvendinimo metu bus paruošta teisėjų ir kitų teisininkų mokymų medžiaga apie tai, kaip turėtų būti taikomas reglamentas Briuselis IIa sudėtingose privatinės šeimos teisės bylose. Pagal parengtą mokymų medžiagą vykdomi specialūs mokymai keturiose šalyse – Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Lietuvoje.

fax_2
(+370 5) 2497591
Faksas
El.paštas