Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

employees

Mindaugas Girdauskas

Lietuvos teisės institute nuo 2010 m. (taip pat dirbo 1999-2001 m.).

2001 m. Vilniaus universitete įgijo teisininko profesinę kvalifikaciją, prilygstančią magistro laipsniui.

 

Specializacijos sritys:

Baudžiamojo proceso teisė, baudžiamoji teisė, konstitucinė teisė.

 

Moksliniai interesai:

Baudžiamasis procesas, konstitucinė teisė, psichologija ir teismo procesas.

 

Publikacijos:

 1. Punishment in the Criminal Policy of Lithuania: Human Rights Dimension. In The Seventh Session of the International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era. Paper Collection. [Beijing: IFCCLGE], 2015.11.28-30, p. 153-165 (kartu su prof. J. Prapiesčiu, prof. A. Abramavičium ir dr. A. Miliniu).
 2. Kad nusikaltimai neapsimokėtų. Tradiciniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai. Monografija. Vilnius: Justitia, 2014, ISNB 978-9955-616-96-2, 422 p. (kartu su vyr. moksl. bendr. S. Bikeliu ir kitais).
 3. Новое уголовное право Литвы в контексте конституционной и кассационной юриспруденций. Из Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен. Материалы IX Российского Конгресса уголовного права состоявшегося 29-30 мая 2014 г. Отв. ред. В.С. Комиссаров. Москва: Юрлитинформ, 2014, c. 483-488 (kartu su prof. J. Prapiesčiu ir prof. A. Abramavičium).
 4. Teismo galios keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą: Konstitucijos reinterpretavimo prielaidos. Teisė. 2014, t. 91.
 5. Teismo įgaliojimai keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą: Konstitucijos reinterpretavimo prielaidų paieška. Teisė. 2014, t. 90, p. 126-141
 6. Ar teismo įgaliojimai sugriežtinti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą atitinka valdžių padalijimo principą? Iš Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vyr. red. G. Švedas. Vilnius: registrų centras, 2014, p. 429-442
 7. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas baudžiamojoje teisėkūroje. Teisė, 2013, t. 88, p. 7-22 (kartu su prof. J. Prapiesčiu).
 8. Teismo įgaliojimų keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą griežtesniu suderinamumas su konstituciniais baudžiamojo proceso tikslais ir principais. Teisė, 2013, t. 88, p. 144-163
 9. Teismo įgaliojimai keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą griežtesniu. Iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui – 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Sud. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė. Vyr. moksl. red. Remigijus Merkevičius. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Vilnius, 2012, ISBN 978-9986-555-38-4, p. 186-206
 10. Baudžiamojo proceso taikymo problemos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje. Iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui – 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Sud. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė. Vyr. moksl. red. Remigijus Merkevičius. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Vilnius, 2012, ISBN 978-9986-555-38-4, p. 295-334 (kartu su prof. Jonu Prapiesčiu)
 11. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas ir lydimoji medžiaga pastraipsniui. Šaltinio publikacija. Vilnius: Teisės namai, 2011. ISBN 978-609-95028-3-0, 1808 p. (Sud. kartu su doc. Gintaru Goda).
 12. Baudžiamojo kodekso taikymo problemos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų: recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai rinkinys. Vyr. red. Gintaras Švedas. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. - Vilnius: Registrų centras, 2011. - 536 p. ISBN 978-9955-30-094-6 P. 177-214. (kartu su prof. Jonu Prapiesčiu).
 13. Nuo 2010 m. teisės mokslo ir praktikos žurnale „Justitia“ skiltys „Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Baudžiamųjų bylų skyrius“ (skyriaus praktikos pristatymas). ISSN 1392-5709
 14. Teismo kompetencija keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą. Teisės problemos. Mokslinis praktinis žurnalas. 2009 Nr. 3 (65), p. 79-133. ISSN 1392-1592. Leidėjas Teisės institutas.
 15. Ekstranacionalnyje faktory pri kvalifikacii priestupnych dejanij. Из Kategorija „Cel“ v ugolovnom, ugolovno ispolnitelnom prave i kriminologii. Materialy IV Rossijskogo kongressa ugolovnogo prava (28-29 Maja 2009 goda). Ot. red. V. S. Komissarov. Moskva: Prospekt, 2009, p. 650–655.
 16. WEBER, Albrecht (ed.). Fundamental Rights in Europe and North America. Lithuania. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. ISBN 978-90-04-16941-8 (bendraautorius) (skyriai Fundamental Freedoms I: Right to Liberty and Security: Protection Against Deprivation of Liberty, p. 69-95, Due Process of Law: Presumption of Innocence, Right to Counsel, Right to an Interpreter, p. 85-99, Right to a Fair Trial: Criminal Procedure, p. 103-120).
 17. Teismo kompetencija keisti inkriminuojamos veikos kvalifikaciją. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimai. Teisės problemos. Mokslinis praktinis žurnalas. 2005, Nr. 1 (47), p. 26-61. ISSN 1392-1592. Leidėjas Teisės institutas.
 18. Rungimosi principas baudžiamajame procese: turinio aspektai. Teisė. Mokslo darbai. 2004, t. 53, p. 102-116. ISSN 1392-1274. Vilniaus universiteto leidykla.
 19. Specializuotų teismų šeimos ir nepilnamečių byloms nagrinėti įsteigimo Lietuvoje poreikis ir galimybės. Vilnius: Teisės institutas, 2003. ISBN 9986-704-06-5 (bendraautorius).
 20. Nepilnamečių nusikalstamumas. Metodinė priemonė prokuratūros darbuotojams. Antroji dalis. Vilnius: Justitia, 2002. ISBN 9986-567-85-8. (bendraautorius).

 

Pranešimai:

„Activity of Trial Court and Avdersary Criminal Proceedings: Comparative Systemic Interconnections“, skaitytas Europos Baudžiamosios Teisės Advokatų Asociacijos tarptautinėje konferencijoje „Improve Justice: Inquisitorial or Adversary Criminal Proceedings?“, įvykusioje 2016 m. balandžio 22-23 d. Vilniuje.

fax_2
(+370 5) 2497591
Faksas
El.paštas