Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

employees

Dr. Svetlana Justickaja

Lietuvos teisės institute dirba nuo 1999 metų.

 

Išsilavinimas:

Socialinių mokslų (teisės) krypties daktaro laipsnis, Lietuvos teisės universitetas (2002).

Teisės magistro laipsnis, Lietuvos teisės universitetas (1997)

Teisės bakalauro laipsnis, Lietuvos policijos akademija (1994)

 

Moksliniai interesai:

Kriminologija. Nusikaltimų prevencija. Baudžiamoji justicija.

 

Darbo patirtis:

Vyresnioji mokslo darbuotoja, Kriminologinių tyrimų skyrius, Lietuvos teisės institutas (nuo 2007)

Kriminologinių tyrimų skyriaus vedėja, Lietuvos teisės institutas (2005 -2012; 2015-2016)

Viešojo saugumo fakulteto Policijos veiklos katedros docentė, Mykolo Romerio universitetas (nuo 2016)

Mokslo darbuotoja, Kriminologinių tyrimų skyrius, Lietuvos teisės institutas (2004-2007)

Lektorė, Kriminologijos katedra, Teisės fakultetas, Mykolo Romerio Universitetas (2000-2006)

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, Vaikų ir jaunimo teisės sektorius Lietuvos teisės institutas (2002-2004)

Asistentė, Vaikų ir jaunimo teisės sektorius Lietuvos teisės institutas (1999-2002)

Vyresnioji inspektorė, Policijos reformų tyrimo centras, Vidaus reikalų ministerija (1997-1998)

 

Narystė organizacijose:

Nuo 2012 m. Lietuvos kriminologų asociacijos narė.

 

Publikacijos:

 1. Justickaja S., Aleknevičienė J., Kalpokas V., Giedrytė-Mačiulienė R., Mickevič A., Žilinskienė L., Žėkas T. Jaunimo delinkvencinis elgesys ir nepilnamečių justicijos politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai: monografija. [Youth delinquent and juvenile justice policy in Lithuania: Trends and comparative aspects: monograph] Vilnius: Justitia, 2015. – 220 p. ISBN 978-609-8146-02-8.
 2. Justickaja S., Giedrytė R., Mickevič A. Problems resulting from the implementation of preventive measures in the Lithuanian juvenile justice system // Administrativa un kriminala justicija, 2014/3(68). P. 26-34. [ISSN 1407-2971].
 3. Kiškis A., Justickaja S., Uscila R., Justickis V. Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prevencijos perspektyvos. Monografija (mokslinis redaktorius Alfredas Kiškis). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014. 467 p. ISBN 9789955196877 (e-knyga).
 4. Justickaja S. Nusikaltimų prevencija Lietuvoje: perėjimas nuo intuityvios prie įrodymais grindžiamos // Teisės problemos, 2011. Nr. 1 (71). P. 81-108.
 5. Justickaja S. Recidyvinis nusikalstamumas ir probleminiai jo nustatymo aspektai / Sakalauskas G., Dobrynina M., Justickaja S. [et al]. Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai. Teisės instituto mokslo tyrimai. 7 tomas. Vilnius: Eugrimas, 2011, P. 220-238. [ISBN 978-609-437-072-4].
 6. Justickaja S. Savisaugos priemonės ir jų poveikis gyventojų viktimizacijai / Nusikalstamumo grėsmės ir šiuolaikinės žmogaus saugumo vadybos technologijos. Kolektyvinė monografija. (red.) V.Kurapka, V.Justickis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. P. 411-426. [ISBN 978-9955-19-207-7].
 7. Justickaja S. Turtinio nusikalstamumo dabartinė būklė Lietuvoje. Gyventojų nesaugumo nuo vagysčių vertinimas / Nusikalstamumo grėsmės ir šiuolaikinės žmogaus saugumo vadybos technologijos. Kolektyvinė monografija. (red.) V.Kurapka, V.Justickis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. P. 107-122. [ISBN 978-9955-19-207-7].
 8. Justickaja S., Kalpokas V., Ūselė L. Lithuania. In: Juvenile Delinquency in Europe and Beyond. Results of the Second International Self-Report Delinquency Study. Junger-Tas, J.; Marshall, I.H.; Enzmann, D.; Killias, M.; Steketee, M.; Gruszczynska, B. (Eds.). Springer Dordrecht-Heidelberg-London-New York, 2010, P. 267-278. [ISBN 978-0-387-95981-8].
 9. Justickaja S., Gavėnaitė A. Recidyvinis nusikalstamumas: tyrimo galimybės ir perspektyvos Lietuvoje // Teisės problemos, 2009. Nr. 3 (65). P. 3-56.
 10. Justickaja S., Mačernytė-Panomariovienė I., Kalpokas V. Bendras nusikalstamumo raidos socialinis ir ekonominis kontekstas / Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prognozės iki 2015 m.: kolektyvinė monografija – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. P. 105-124.
 11. Justickaja S. Bendros nusikalstamumo raidos tendencijos / Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prognozės iki 2015 m.: kolektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. P. 7-15.
 12. Justickaja S., Kalpokas V. Risky behavior: alcohol, drugs and truancy. In M.Steketee, M.Moll, A.Kapardis (eds.), Juvenile delinquency in six new EU member states. Utrecht: Verwey-Jonker Institut, 2008. P. 93-102.
 13. Justickaja S., Kalpokas V. Youth delinquency in Lithuania. In: M.Steketee, M.Moll, A.Kapardis (eds.), Juvenile delinquency in six new EU member states. Utrecht: Verwey-Jonker Institut, 2008. P. 66-70.
 14. Justickaja S., Kalpokas V., Ūsele L. 15-17 amžiaus moksleivių delinkventinis elgesys ir viktimizacija Lietuvoje (pagal tarptautinio jaunimo delinkventinio elgesio, nuostatų ir viktimizacijos tyrimo duomenis) // Teisės problemos, 2008. Nr. 4 (62). P.67-108. ISSN 1392-1592.
 15. Gečėnienė S. (Justickaja S.). Nusikalstamumo dinamikos monitoringas // Jurisprudencija. Mokslo darbai. 2006. 6(84). P. 54-62. ISSN 1392-6195.
 16. Gečėnienė S. (Justickaja S.). Nusikaltimų aukų teisės / Žmogaus teisės Lietuvoje (autorių grupės vadovas A. Čepas). Vilnius: Naujos sistemos, 2005. P. 247-265. ISBN 9955-9821-2-8.
 17. Gečėnienė S. (Justickaja S.). Pareigūnų, dirbančių su nepilnamečiais, požiūris į prevencinių priemonių veiksmingumą // Jurisprudencija. Lietuvos teisės universitetas. Mokslo darbai. 2004. t. 63 (55) P. 99-110. ISSN 1392-6195.
 18. Gečėnienė S. (Justickaja S.). Nemušimo įstatymo taikymo praktikos užsienio šalyse apibendrinimas // Suaugęs žmogus neturi mušti vaiko. Vilnius: Vaiko teisių informacijos centras, 2003. P. 26-31. ISBN 9986-9114-5-1.
 19. Gečėnienė S. (Justickaja S.), Mališauskaitė S. Prekybos vaikais problema ir jos mastas Lietuvoje // Teisės problemos. 2003/2 (40). P. 117-123. ISSN 1392-1592.
 20. Gečėnienė S. (Justickaja S.) Baudžiamosios justicijos poveikis nepilnamečio asmenybei (kardomojo kalinimo tyrimo pavyzdžiu). Daktaro disertacija. Vilnius: LTU, 2002.
 21. Gečėnienė S. (Justickaja S.). Kardomojo kalinimo taikymo apribojimas kaip strateginė nepilnamečių kriminalinės justicijos reformos kryptis // Jurisprudencija. Lietuvos teisės universitetas. Mokslo darbai. 2002. T. 26 (18) P. 128-139. ISSN 1392-6195.
 22. Gečėnienė S. (Justickaja S.). Kriminalinės justicijos poveikis nepilnamečio asmenybei: samprata ir struktūra // Jurisprudencija. Lietuvos teisės universitetas. Mokslo darbai. 2002. T. 24 (16) P. 231-242. ISSN 1392-6195.
 23. Gečėnienė S. (Justickaja S.). Jaunimo baudžiamoji atsakomybė Austrijoje // S. Sakalauskas, A. Jatkevičius, I. Michailovič. Vaikų ir jaunimo baudžiamoji atsakomybė: užsienio šalių patirtis. Vilnius, 2001. P. 57-73. ISBN 9986-567-60-2.
 24. Gečėnienė S. (Justickaja S.), Veličkienė D. Informacinis analitinis darbas // Vaikų ir jaunimo neužimtumo ir nusikaltimų prevencija. Situacijos analizė ir metodinės rekomendacijos. Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas, 2000. P. 128-131. ISBN 9986-9250-1-0.
 25. Gečėnienė S. (Justickaja S.). Prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas. Užsienio šalių patirtis // Vaikų ir jaunimo neužimtumo ir nusikaltimų prevencija. Situacijos analizė ir metodinės rekomendacijos. – Vilnius: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas, 2000. P. 100-122. ISBN 9986-9250-1-0.
 26. Gečėnienė S. (Justickaja S.). Jaunimo baudžiamoji atsakomybė Austrijoje // Teisės problemos. 2000. Nr. 3-4. P. 68-83. ISSN 1392-1592.
 27. Vileikienė E., Gečėnienė S. (Justickaja S.). Kriminalinės justicijos poveikis nepilnamečių teisės pažeidėjų asmenybei ir jų elgesiui. Vilnius, 1999, p. 83.
fax_2
(+370 5) 2497591
Faksas
El.paštas