Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

news

Naujienos

2017 / 02 / 10

Lietuvos ir Austrijos ekspertai dalinsis savo patirtimi su Ukrainos ombudsmeno įstaiga

Europos Sąjungos Dvynių projekto “Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį” atidarymo ceremonija įvyko š. m. vasario 3 d. Ukrainos ombudsmeno įstaigoje Kijeve.

Kreipdamasis į susirinkusius projekto partnerius ir ceremonijos svečius Europos Sąjungos ambasadorius ir Europos Sąjungos delegacijos Ukrainoje vadovas J. E. Hugues Mingarelli atkreipė dėmesį, kad „gebėjimų stiprinimas reiškia ne vien dalinimąsi geriausia praktika, metodologijų tobulinimą ar pareigūnų mokymą, bet siekimą, jog įstatymo viršenybė ir susijusių teisių apsauga taptų neatskiriama visuomenės supratimo dalimi apie tai, kas yra šiuolaikinė Europos valstybė“.

Projekto atidarymo renginyje į susirinkusiuosius taip pat kreipėsi Lietuvos Respublikos ambasadorius Ukrainoje J. E. Marius Janukonis, Austrijos ambasadorė Ukrainoje J. E. Hermine Poppeller, Ukrainos Parlamento Vyriausioji žmogaus teisių komisarė Valeriya Lutkovska, Seimo kontrolierius ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovas Augustinas Normantas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė Milda Vainiutė, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Lietuvos teisės instituto direktorė ir Tomas Davulis, Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekanas.

„Dauguma Rytų partnerystės valstybių siekia žmogaus teisių apsaugai skirti kuo daugiau dėmesio, todėl galime tik džiaugtis, kad Ukrainoje prasideda projektas, kuriuo siekiama gerinti žmogaus teisių standartus šioje šalyje bei sustiprinti Ukrainos ombudsmeno institucijos gebėjimus šioje srityje“, - sako LTI vadovė dr. J.Paužaitė – Kulvinskienė.

Instituto direktorė šioje konferencijoje pristatė pranešimą „Įrodymais grįsta teisėkūros politika žmogaus teisių srityje“. Šiame pranešime ji atkreipė dėmesį, kad moksliniais tyrimais paremtų teisėkūros iniciatyvų realizavimas ir atitinkamų teisės normų priėmimas ženkliai prisideda prie įrodymais grįstos politikos formavimo ir teisinės valstybės stiprinimo žmogaus teisių apsaugos srityje. Vienos svarbiausių nacionalinių Konstitucijų nuostatų yra, būtent, skirtos apibrėžti teisėkūros procedūras. Renginio dalyviams J.Paužaitė – Kulvinskienė kaip pavyzdį pristatė Lietuvos teisėkūros procedūras. Nuo 2014 metų Lietuvoje galiojančios Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatos nustato, jog teisės aktų projektai yra skelbiami ir viešai prieinami internete, o teisės akto projekto rengėjui numatoma prievolė su teisės aktų projektais ar pakeitimais supažindinti visas suinteresuotas šalis, taip pat sužinoti jų nuomones, įtraukti siūlomas pataisas ir patikslinimus, yra klausiama visuomeninių organizacijų, savivaldos institucijų bei mokslininkų nuomonės ir vertinimų. Tokios procedūros padeda užtikrinti skaidrų ir aiškų teisėkūros procesą. Anot jos, tobulinant teisėkūros procesą Ukrainoje taip pat turėtų būti laikomasi trijų pagrindinių reikalavimų, kuriuos numato ir Europos Komisijos inicijuota REFIT (Regulatory Fitness and Performance programme) platforma. Pirma - turėtų būti atliekamas teisinio reguliavimo sukeliamo poveikio vertinimas visuomenei (t.y. įvertinamos ekonominės, socialinės, kriminologinės pasekmės); antra - teisės akto projekto rengimo procese būtinos intensyvios konsultacijos su visomis suinteresuotomis ir trečia - priėmus teisės aktą turi būti stebimas ir vertinamos jo sukeliamas poveikis, t.y. atliekama ex-post stebėsena. Teisinių sistemų transformacinius procesus ir reformas vykdančiose nacionalinėse valstybėse ombudsmeno institucija pirmiausia yra identifikuojama kaip žmogaus teisių gynėja, tačiau nemažiau svarbi ombudmeno institucijos funkcija yra užtikrinti atsakingo valdymo principą ir jo standartą valstybės institucijų veikloje, įskaitant ir atsakingo valdymo principo standartą teisėkūros procedūrose".

Ombudsmeno institucijos gebėjimų stiprinimo projektą Ukrainoje, koordinuojant Lietuvos teisės institutui, bendrai įgyvendins Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lietuvos teisės instituto, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Vilniaus universiteto teisės fakulteto ir Ludwig Boltzmann Žmogaus teisių instituto (Austrija) ekspertai. Centrinė projektų valdymo agentūra užtikrins finansinį- administracinį projekto valdymą.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. 1.5 mln. eurų vertės ES Dvynių projekto įgyvendinimas truks 2 metus.

 

       

      

fax_2
(+370 5) 2497591
Faksas
El.paštas