LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

LA CHILD projekto tyrimai pristatyti publikacijoje prestižiniame žurnale

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkės A. Limantė, R. Vaičiūnienė ir J. Apolevič publikavo mokslo straipsnį “Child-Friendly Legal Aid and Individual Assessment of Children in Conflict with the Law: Building the Basis for Effective Participation“, kuriame, be kita ko, pristatomi LA CHILD projekto metu atlikti tyrimai. Straipsnis publikuotas prestižiniame žurnale “International Journal of Environmental Research and Public Health” (Impact Factor: 3.39 (2020)).

Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama įtariamųjų ir kaltinamųjų nepilnamečių teisei veiksmingai dalyvauti baudžiamajame procese. Straipsnyje nagrinėjami du procesiniai aspektai, glaudžiai susiję su teise į vaikams palankią teisinę pagalbą ir individualaus vertinimo vaidmeniu. Autoriai teigia, kad kokybiškas vaiko poreikių nustatymas (pasitelkiant individualaus vertinimo priemonę) ir pasitikėjimu grįstų santykių užmezgimas su specialiai parengtu teisinės pagalbos advokatu yra labai svarbūs siekiant vaiko statusą pakelti iki aktyvaus proceso dalyvio statuso ir užtikrinti, kad būtų paisoma geriausių vaiko interesų. Autorės taip pat teigia, kad toks pirminis susidūrimas su teisingumo sistema formuoja vaiko požiūrį (pasitikėjimą arba atmetimą) į valstybės institucijas ir tiesiogiai veikia tolesnių intervencijų veiksmingumą. Savo pozicijai pagrįsti straipsnio autorės pateikia keletą pavyzdžių iš lyginamųjų tyrimų, atliktų vykdant du Europos projektus (LA CHILD ir IA CHILD).

Visa publikacija anglų kalba pasiekiama čia.