LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

LA CHILD projekto tyrimai pristatyti publikacijoje prestižiniame žurnale

[:lt]

 

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkės A. Limantė, R. Vaičiūnienė ir J. Apolevič publikavo mokslo straipsnį “Child-Friendly Legal Aid and Individual Assessment of Children in Conflict with the Law: Building the Basis for Effective Participation“, kuriame, be kita ko, pristatomi LA CHILD projekto metu atlikti tyrimai. Straipsnis publikuotas prestižiniame žurnale “International Journal of Environmental Research and Public Health” (Impact Factor: 3.39 (2020)).

Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama įtariamųjų ir kaltinamųjų nepilnamečių teisei veiksmingai dalyvauti baudžiamajame procese. Straipsnyje nagrinėjami du procesiniai aspektai, glaudžiai susiję su teise į vaikams palankią teisinę pagalbą ir individualaus vertinimo vaidmeniu. Autoriai teigia, kad kokybiškas vaiko poreikių nustatymas (pasitelkiant individualaus vertinimo priemonę) ir pasitikėjimu grįstų santykių užmezgimas su specialiai parengtu teisinės pagalbos advokatu yra labai svarbūs siekiant vaiko statusą pakelti iki aktyvaus proceso dalyvio statuso ir užtikrinti, kad būtų paisoma geriausių vaiko interesų. Autorės taip pat teigia, kad toks pirminis susidūrimas su teisingumo sistema formuoja vaiko požiūrį (pasitikėjimą arba atmetimą) į valstybės institucijas ir tiesiogiai veikia tolesnių intervencijų veiksmingumą. Savo pozicijai pagrįsti straipsnio autorės pateikia keletą pavyzdžių iš lyginamųjų tyrimų, atliktų vykdant du Europos projektus (LA CHILD ir IA CHILD).

Visa publikacija anglų kalba pasiekiama čia.

[:en]

 

A. Limantė, R. Vaičiūnienė and J. Apolevič, researchers at the Institute of Law of the Lithuanian Centre for Social Sciences, have published an article „Child-Friendly Legal Aid and Individual Assessment of Children in Conflict with the Law: Building the Basis for Effective Participation”, which, among other things, presents the research carried out during the LA CHILD project. The article was published in the prestigious International Journal of Environmental Research and Public Health (Impact Factor: 3.39 (2020)).

This article focuses on the importance of the right to effective participation of children in conflict with the law in criminal (youth justice) proceedings. In particular, it explores two procedural aspects which are closely related to the right to child-friendly legal aid and the role of individual assessment. The authors claim that qualitatively identifying the needs of the child (through the instrument of individual assessment) and establishing a relationship of trust with a specifically trained legal aid lawyer is critical in raising the child’s status to that of an active participant in the proceedings and ensuring that the best interests of the child are observed. The authors also suggest that such an initial encounter within the justice system forms an attitude (of either confidence or rejection) of the child towards public institutions and, accordingly, directly affects the effectiveness of further interventions. To support their position, the authors of the paper bring several examples from the comparative research carried out in two European projects (LA CHILD and IA CHILD), noting, regretfully, that the initial interventions often suffer from formal implementation and lack a systemic approach.

The full publication in English is available here.

[:]