Dr. Ilona Laurinaitytė

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Smurtinis elgesys, seksualinės prievartos prevencija, kriminalinės rizikos vertinimas, teismo psichologija, informacinių technologijų vaidmuo sveikatai.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Laurinaitytė, I., Michailovič, I., Jarutienė, L. (2022), Dealing with stalking cases in Lithuania: The role of public perceptions and legal response. Behavioral Sciences & the Law, 40(5), p. 660–676.

Laurinaitytė, I., Assini-Meytin, L. C., Čunichina, K. (2022), Examining the associations between adverse childhood experiences, health risk behaviours, and psychological well-being in a convenience sample of Lithuanian university students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(6), 3253, p. 245-258.

Sellbom, M., Liggins, C., Laurinaitytė, I., Cooke, D. J. (2021), Factor structure of the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality-Self-Report (CAPP-SR) in community and offender samples. Psychological Assessment, 33(10), p. 927–939.

Sellbom, M., Laurinaitytė, I., Laurinavičius, A. (2021), Further validation of the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality – Self-Report (CAPP-SR) in Lithuanian offender and nonoffender samples. Assessment, 28(2), p. 472-484.

Laurinaitytė, I., Michailovič, I., Jarutienė, L., Zokaitė, J. (2021), Persekiojimo kriminalizavimo ir teismų praktikos ypatumai Lietuvoje. Kriminologijos studijos, 9, p. 77-99.

Jusienė, R., Breidokienė, R., Laurinaitytė, I., Pakalniškienė, V (2021), Pradinio mokyklinio amžiaus vaikų veiklos internete ir kompulsyvus interneto naudojimas tėvų požiūriu: ar ir kas keitėsi karantino dėl COVID-19 pandemijos laikotarpiu? (Activities online and compulsive internet use in primary school-aged children: whether and how it has changed during the COVID-19 pandemic?). Informacijos mokslai, 91, p. 136-151. DOI: 10.15388/Im.2021.91.56.

Laurinaitytė, I., Michailovič, I. (2020), Stalking perception, victimization and anti-stalking response in the Lithuanian context. O. Chan & L. Sheridan (Eds.), Psycho-criminological approaches to stalking behavior: The international perspective p. 159-174. Wiley. ISBN: 978-1-119-56541-3. Choice 2020 Outstanding Academic Title.

Laurinaitytė, I. (2020), Živilė Mikėnaitė, Director General of the Prison Department of Lithuania. D. K. Das & P. Birch (Eds.), Trends in corrections: Interviews with corrections leaders around the world, vol. III, p. 9-22. New York : Routledge. DOI: 10.4324/9780429295065.

Laurinavičius, A., Sellbom, M., Klimukienė, V., Wygant, D. B., Laurinaitytė, I., Ustinavičiūtė, L., Baltrūnas, M. (2020), Examination of triarchic psychopathy measure in a sample of Lithuanian juvenile offenders. Psychological Assessment, 32(4), p. 407–413. DOI: 10.1037/pas0000793.

Klimukienė, V., Laurinaitytė, I., Laurinavičius, A., Ustinavičiūtė-Klenauskė, L. (2020), Nepilnamečių teisės pažeidėjų rizikos ir apsauginių veiksnių analizė / Analysis of risk and protective factors of juvenile offenders [Sudarytojas Alfredas Laurinavičius]. Monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, ISBN 978-609-07-0442-4.

Jusienė, R., Rakickienė, L., Breidokienė, R., Laurinaitytė, I. (2020), Executive function and screen‐based media use in preschool children. Infant and Child Development, 29, e2173. DOI: 10.1002/icd.2173.

Pakalniškienė, V., Jusienė, R., Sebre, S. B., Chun-Li Wu, J., Laurinaitytė, I. (2020), Children’s internet use profiles in relation to behavioral problems in Lithuania, Latvia, and Taiwan. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22), p. 1-19. DOI: 10.3390/ijerph17228490.

Jusienė, R., Laurinaitytė, I., Pakalniškienė, V. (2020), Pradinio mokyklinio amžiaus vaikų kompulsyvaus interneto naudojimo psicho­socialiniai veiksniai vaikų ir tėvų vertinimu (The psychosocial factors of elementary school-aged children’s compulsive Internet use as reported by children and parents). Psichologija: mokslo darbai / Psychology: Research Papers, 61, p. 51-67. DOI: 10.15388/Psichol.2020.15.

Ustinavičiūtė, L., Laurinavičius, A., Klimukienė, V., Laurinaitytė, I., Baltrūnas, M. (2019), Examining the convergent validity of the Triarchic Psychopathy Measure using a sample of incarcerated and on probation Lithuanian juveniles. Behavioral Sciences, 9(12), 156. DOI: 10.3390/bs9120156.

Germanavičius, A., Taube, M., Laurinaitytė, I., Cera, I. (2019), Challenges in the provision of forensic services in the Baltic States. In B. Völlm & P. Braun (Eds.), Long-Term Forensic Psychiatric Care: Clinical, Ethical and Legal Challenges p. 273–285. S.l.: Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-12594-3_19.

Jusienė, R., Urbonas, V., Laurinaitytė, I., Rakickienė, L., Breidokienė, R., Kuzminskaitė, M., Praninskienė, R. (2019), Screen use during meals among young children: Exploration of associated variables. Medicina, 55(10), 688. DOI: 10.3390/medicina55100688.

Jusienė, R., Praninskienė, R., Petronytė, L., Breidokienė, R., Laurinaitytė, I., Rakickienė, L., Urbonas, V., Babkovskienė, E., Vitkė, L. (2019), Fizinės ir psichikos sveikatos veiksniai ankstyvojoje vaikystėje: Naudojimosi informacinėmis technologijomis vaidmuo (Analysis of physical and mental health in early childhood: The importance of screen media use). Visuomenės sveikata / Public Health, 1(84), p. 56-67.

Sellbom, M., Laurinavičius, A., Ustinavičiūtė, L., Laurinaitytė, I. (2018), The Triarchic Psychopathy Measure: An examination in a Lithuanian inmate sample. Psychological Assessment, 30(7), e10–e20. DOI: 10.1037/pas0000603.

Klimukienė, V., Laurinavičius, A., Laurinaitytė, I., Ustinavičiūtė, L., Baltrūnas, M. (2018), Examination of convergent validity of start: AV ratings among male juveniles on probation. Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris / International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach, 22, p. 31-54. DOI: 10.7220/2345-024X.22.2.

Laurinavičius, A., Laurinaitytė, I., ir Ustinavičiūtė, L. (2018), Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų asmenybės charakteristikos taikant MMPI-2 (Evaluation of personality characteristics of Lithuanian inmates using the MMPI-2). Kriminologijos studijos, 5, p. 64-90. DOI: 10.15388/CrimLithuan.2017.5.11733.

 

Projektinė mokslo veikla:

2021-2022, Persekiojimas artimoje aplinkoje: suvokimas, paplitimas ir reagavimo į jį galimybės Lietuvoje, Nr. S-GEV-21-4. LMT, Gerovės visuomenė. Projekto vadovė.

2021-2022, Ilgalaikis ekranų poveikis vaikų psichikos ir fizinei sveikatai (sutarties nr. (1.80 E) SU-2498 ). Vyriausioji mokslo darbuotoja.

2019-2023, COST Veikla CA18121 „Viktimologijos kultūros: viktimizacijos procesų samprata Europoje“.

2017-2020, Delinkventiškų paauglių elgesio prognozavimas remiantis rizikos ir apsauginių veiksnių įvertinimu, Nr. S-MIP-17-112. LMT, Mokslininkų grupių projektai. Projekto vykdytoja.

2017-2018, Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata, Nr. GER-006/2017. LMT, Gerovės visuomenė. Projekto vykdytoja.

 

Kita akademinė veikla:

Akademinis darbas (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos institutas).

Dėstymas:

Psichologijos dėstymo metodika (psichologijos doktorantūros studijos);

Psichologinis įvertinimas teisėsaugos sistemoje (teisės psichologijos magistrantūros studijos);

Psichologinis konsultavimas teisėsaugos institucijose (teisės psichologijos magistrantūros studijos);

Grupių teorija ir praktika (sveikatos psichologijos magistrantūros studijos);

Reklamos psichologija (psichologijos bakalauro studijos);

Vadovavimas visų pakopų studentų rašto darbams.

 

Konferencijų organizavimas:

2020, Baigiamosios Vilniaus universiteto Psichologijos instituto mokslininkų projektų, skirtų tyrinėti vaikų naudojimąsi internetu, konferencijos „Vaikų naudojimasis internetu: moksliniai rezultatai ir praktinės įžvalgos“. 2020-09-25, Vilnius, Lietuva.

2020, „Delinkventiškų paauglių elgesio prognozavimas remiantis rizikos ir apsauginių veiksnių įvertinimu“ (baigiamoji projekto P-MIP-17-149 konferencija). 2020-02-14, Vilniaus universitetas.

2019, Lietuvos psichologų kongreso „Dialogai“ mokslinio komiteto narė.

2018, 15-oji tarptautinė IATSO konferencija „Sėkmingo gydymo ir darbo su seksualinius nusikaltimus padariusiais asmenimis įgyvendinimas: kas padeda ir kas trukdo?“. 2018.08.28-31, Vilnius, Lietuva.

2018, Nacionalinė konferencija „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir vaikų sveikata“. 2018.12.08, Vilnius, Lietuva.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

Laurinaitytė, I. (2022), Supporting and empowering refugees from the Ukraine: A psychologist’s experience. EUROCRIM 2022: 22-oji metinė Europos kriminologijos draugijos konferencija. Iššūkiai ir galimybės virtualiai ir fiziškai sujungtoje Europoje: kriminologijos poreikis. 2022 m. rugsėjo 21-24 d., Malaga, Ispanija.

Laurinaitytė, I. (2022), Coping strategies for stalking victimization: Scientific and practical issues. 17-asis tarptautinis Pasaulio viktimologijos draugijos simpoziumas. Viktimacija skaitmeniniame pasaulyje: atsakymas aukoms ir ryšys su jomis (tezių knyga) (p. 72). 2022 m. birželio 5–9 d., San Sebastianas, Ispanija.

Laurinaitytė I., Jarutienė L. ir Michailovič I. (2022), Dėmesio niekada negali būti per daug? Nukentėjusių nuo persekiojimo asmenų patyrimo analizė. Lietuvos psichologų kongresas’22 „Psichologija 360˚ +1“. Pranešimų santraukų leidinys. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, p. 71–72. DOI: 10.7220/9786094675133.

Laurinaitytė, I., Pauliuščenkaitė, R. (2021), Mental help-seeking behaviour and coping strategies for intimate partner violence in Lithuanian women. 32-asis tarptautinis psichologijos kongresas, 2021 m. liepos 18–23 d., Praha, Čekija (nuotoliu).

Laurinaitytė, I., Masiulionytė, A., Čunichina, K. (2021), Studentų psichoaktyvių medžiagų vartojimo, psichologinės gerovės ir jų nepalankių vaikystės patirčių sąsajos. Lietuvos psichologų kongresas: Patirtis be sienų (pranešimų santraukų leidinys) (p. 67). 2021 m. balandžio 19-24 d., Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos psichologų sąjunga, nuotolinis renginys. eISBN 978-9955-15-692-5 (PDF).

Laurinaitytė, I., Laurinavičius, A., Klimukienė, V., Ustinavičiūtė, L. (2019), Short-term Assessment of Risk & Treatability: Adolescent Version in Lithuanian juvenile offenders: Examination of convergent and prospective validity. Tarptautinės teismo medicinos psichikos sveikatos tarnybų asociacijos 19-asis metinis susirinkimas (tezių knyga) (p. 31-32). 2019 m. birželio 24–28 d., Monrealis, Kanada.

Laurinaitytė, I. (2019), Smurto fenomeno moksliniai tyrimai: (ne)sėkmės istorija. Lietuvos psichologų kongresas: Dialogai (pranešimų santraukų leidinys) (p. 12). 2019 m. gegužės 24-25 d., Vilniaus universitetas, Vilnius. ISBN 978-609-07-0180-5.

Laurinaitytė, I. (2019), Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos. Lietuvos psichologų kongresas: Dialogai (pranešimų santraukų leidinys) (p. 97). 2019 m. gegužės 24-25 d., Vilniaus universitetas, Vilnius. ISBN 978-609-07-01805.

Laurinaitytė, I. (2018), Challenges of implementing evidence-based practices in sex offender management. Tarptautinės seksualinių nusikaltėlių gydymo asociacijos (IATSO) 15-oji tarptautinė konferencija. Sėkmingas seksualinio nusikaltėlio gydymo ir valdymo įgyvendinimas: kas padeda ir kas trukdo? (konspektų knyga) (p. 89). 2018 m. rugpjūčio 28-31 d., Vilnius, Lietuva.

Laurinaitytė, I., Laurinavičius, A., Klimukienė, V., Ustinavičiūtė, L. (2018), Risk and protective factors as predictors of delinquent juveniles’ behavior. 29-asis tarptautinis taikomosios psichologijos kongresas. Mokslo prijungimas prie sprendimų (spausdinta p. 239). 2018 m. birželio 26–30 d., Monrealis, QC, Kanada.

 

Akademinės išvykos:

2022 (gegužės mėn.) – ARQUS mainų programa Smegenų ir elgesio tyrimų centre, Psichologijos fakultetas, Granados universitetas (Ispanija). Sritis: teismo neuropsichologinis įvertinimas.

2022 (balandžio mėn.) – ERASMUS+ darbuotojų mokymosi mobilumo vizitas Taikomosios psichologijos departamente, Minjo universitetas (Portugalija). Sritis: teismo psichologija. Temos: persekiojimas, intymaus partnerio smurtas, rizikos vertinimas.

2019 (liepa) / 2020 (birželis) – Baltijos-Amerikos taikos fondo stipendija mokslo tiriamajam darbui Johns Hopkins universiteto Bloomberg visuomenės sveikatos fakultete, Baltimorė (JAV).

2018 (birželio mėn.) – ERASMUS+ darbuotojų mokymosi mobilumo vizitas Pompe klinikoje (Nyderlandai). Sritis: teismo psichologija. Temos: sveikatos apsauga ir visuomenės saugumas; TBS (priverstinio gydymo esant nusikalstamoms veikoms ypatumai).

2018 (gegužės mėn.) – mokslininko mobilumo vizitas Psichologijos departamente, Drexel universitetas, Filadelfija (JAV). Sritis: teismo psichologija.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Nuo 1999 iki dabar, Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) narė. LPS Etikos komiteto narė (nuo 2011 iki dabar, vadovė 2013 – 2017) ir Teisės psichologijos komiteto narė (nuo 2015 iki dabar, vadovė 2017-2018).

Nuo 2013 iki dabar, Europos psichologų asociacijų federacijos etikos tarybos narė (EFPA). Lietuvos psichologų sąjungos atstovė.

Nuo 2017 iki dabar, International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO), konsultacinio komiteto narė.

Nuo 2013 ik dabar, Lietuvos grupinės analizės draugijos narė.

 

Redakcinėse mokslinių žurnalų kolegijose:

Žurnalo Sexual Offending: Theory, Research, and Prevention (SOTRAP) redkolegijos narė.

Žurnalo Current Issues in Personality Psychology redkolegijos narė.

Žurnalo Socialinių mokslų studijos redkolegijos narė.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2022, Institucijos vieningos: persekiojimui turime pasakyti „ne“.

2021, Pornografijos bylos: lytinio švietimo trūkumas baigiasi psichologinėmis problemomis ir baudžiamąja atsakomybe.

2020, Laukiama naujovių teismo psichologų veikloje.

2019, Teismo psichologė Aušra Augaitienė: „Apklausa man sėkminga tada, kai vaiką išlydžiu su viltimi“: komentaras.

2018, Teisės psichologas: kaip padėti liudytojui prisiminti detales?

2018, Įkalinimas – lengviausias, bet ne efektyviausias būdas nubausti žmogų.

2018, Seksualiniams nusikaltimams skirtoje konferencijoje – priminimas apie žmogaus teisių ir mokslo svarbą.