Dr. Ilona Michailovič

PERARA projekto vyriausioji mokslo darbuotoja

Pareigos:

Vyriausioji mokslo darbuotoja Lietuvos mokslo tarybos finansuotame projekte „Persekiojimas artimoje aplinkoje: suvokimas, paplitimas ir reagavimo į jį galimybės Lietuvoje“ (PERARA). Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-GEV-21-4.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Viktimologija ir baudžiamoji teisė, smurtas lyties pagrindu, smurtas artimoje aplinkoje, atkuriamasis teisingumas ir mediacija.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Michailovič, I., Vaičiūnienė, R., Justickaja, S., Viršilas, V. (2022), Challenges to an Individualized Approach Toward Batterers Intervention Programs in the Context of Coordinated Community Response to the Intimate Partner Violence in Lithuania. Journal of Family Violence. Vol. 37(8).

Michailovič, I., Justickaja, S., Vaičiūnienė, R., Banach-Gutierrez, J.B. (2022), Domestic Violence Against Women in Lithuania and Poland: Seeking Adequate Protection of Victims. Limantė, A., Pūraitė-Andrikienė, D. (eds) Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. European Union and its Neighbours in a Globalized World, vol 8. Springer, Cham. Online ISBN978-3-031-06998-7.

Michailovič, I. (2022), Mediacijos (sutaikymo) smurto artimoje aplinkoje atvejais galimybės Lietuvoje. Kelyje su Konstitucija. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Moksl. redaktorius B. Sudavičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-609-07-0792-0 (spausdinta knyga) ISBN 978-609-07-0793-7 (skaitmeninis PDF), p. 220-236.

Laurinaitytė, I., Michailovič, I., Jarutienė, L. (2022), Dealing with stalking cases in Lithuania: The role of public perceptions and legal response. Behavioral Sciences & the Law, p. 1–17.

Laurinaitytė I., Michailovič I., Jarutienė L., Zokaitė J. (2022), Persekiojimo kriminalizavimo ir teismų praktikos ypatumai Lietuvoje, Kriminologijos studijos, 9, p. 77-99. doi: 10.15388/CrimLithuan.2021.9.3.

Michailovič, I., Justickaja, S., Vaičiūnienė, R., Viršilas, V. (2021), Rekomendacijos dėl darbo su artimoje aplinkoje smurtavusiais asmenimis tobulinimo. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, p. 19. ISBN 978-609-96239-4-8 (internetinė versija).

Laurinaitytė I., Michailovič I. (2020), Stalking Perception, Victimization, and Anti‐Stalking Response in the Lithuanian Context. Heng Choon (Oliver) Chan, Lorraine L. Sheridan. (Eds.). Psycho-Criminological Approaches to Stalking Behavior: An International Perspective. Wiley publishing, p. 161-174. ISBN: 978-1-119-56541-3.

Michailovič I. (2019), XXI amžiaus aukų teisių viktimologija. Teisės viršenybės link. Recenzuotų mokslo straipsnių rinkinys. Sudavičius B. (moksl. red.). Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, p. 181-194. ISBN 978-609-468-194-3. ISBN 978-609-468-193-6 (internete).

 

Projektinė mokslo veikla:

2021-2022, Projektas „Persekiojimas artimoje aplinkoje: suvokimas, paplitimas ir reagavimo į jį galimybės Lietuvoje“ (PERARA). Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-GEV-21-4. Biudžetas 100 000 Eur. Vyriausioji mokslo darbuotoja.

2020-2021, Smurtinės elgsenos artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtautojais instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis plėtros perspektyvos (SMEAK). Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-GEV-20-4. Projekto partneris Lietuvos probacijos tarnyba. Biudžetas apie 110 000 Eurų. Projekto vadovė.

2018-2019, „Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis“ (POSIB) Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. S-REP-18-5, biudžetas beveik 70 tūkst. Eurų. Projekto vadovė.

 

Kita akademinė veikla:

Nuo 2001 – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistentė, docentė.

Nuo 2014 – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Lyčių studijų centro docentė.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022, Michailovič I., Laurinaitytė I., Jarutienė L. Appropriate legal response to stalking in Lithuania: does criminalization help? XXII-oji kasmetinė Europos kriminologų draugijos konferencija Challenges and opportunities in a virtually and physically connected Europe: the need for criminology. Malaga, Ispanija, 2022 m. rugsėjo 21-24 d.

2021, Liubovė Jarutienė, Ilona Laurinaitytė, Ilona Michailovič, Experiences of Stalking in the Context of Intimate Partner Violence, EUROCRIM: e-konferencija, 21-oji metinė Europos kriminologijos draugijos konferencija: Kriminologija pandemijos metu, 2021 m. rugsėjo 8-10 d.

2021, Ilona Michailovič, Rūta Vaičiūnienė, Towards effective protection of domestic violence victims: the importance of batterer intervention programmes within the coordinated community response. EUROCRIM: e-konferencija, 21-oji metinė Europos kriminologijos draugijos konferencija: Kriminologija pandemijos metu, 2021 m. rugsėjo 8-10 d.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Lietuvos kriminologų asociacijos narė.

Europos kriminologų draugijos narė, Viktimologijos darbo grupės ir Atkuriamojo teisingumo darbo grupės narė.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2022, Ilona Laurinaitytė ir Ilona Michailovič. Nukentėjusiems nuo persekiojimo būtina kompleksinė pagalba.

2020, Ilona Michailovič, Svetlana Justickaja, Rūta Vaičiūnienė ir Vaidas Viršilas. Darbas su smurtautoju keičiant smurtinį elgesį – neatsiejama pagalbos smurto aukoms sudedamoji dalis.