Dr. Sigita Černevičiūtė

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Istorinė kriminologija, kriminologijos mokslo istorija, nusikaltimų ir bausmių istorija, teisės istorija, politiniai nusikaltimai, smurtiniai nusikaltimai, nužudymai, mirties bausmė, smurtas artimoje aplinkoje, smurtas prieš moteris XX a. Lietuvoje.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Černevičiūtė S., Kareniauskaitė M. „Pati kalta?“ Smurto prieš moteris istorija XX a. Lietuvoje: monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2021, 262 p. ISBN: 978-609-467-521-8.

Černevičiūtė S. Homicide Trends and Types in 1920s-1930s Lithuania: Limitations of Official Statistics. In: Kriminologijos studijos, Nr. 9, p. 100-128.

Černevičiūtė S. Smurtaujantys kariai: seksualinis smurtas prieš moteris Lietuvoje 1919–1940 m. In: Istorija, 2021, T. 124, Nr. 4, p. 58–77.

Černevičiūtė S. Violent Crimes against Women in Criminal Law of Lithuania in 1919–1940. In: Proceedings of the 63rd International Scientific Conference of Daugavpils University: Part B “Social Sciences”. Daugavpils Universitāte, 2021, p. 39–44. ISBN 978-9984-14-951-6.

Černevičiūtė S. Smurtas prieš moteris: seksualiniai nusikaltimai ir jų prevencijos idėjos tarpukario Lietuvoje. In: Istorija, 2020, T. 117, Nr. 1, p. 24–46.

Bukelevičiūtė D., Butkus Z., Černevičiūtė S., Ėmužis M., Jakubavičienė I., Kilinskas K., Volungevičius V. Visada šalia: valstybės vadovų apsauga XIII–XXI a.: monografija. Vilnius: Mažoji leidykla, 2019, 299 p. ISBN: 978-609-8218-06-0.

 

Projektinė mokslo veikla:

2020 08 09–2022 12 31. Podoktorantūros stažuotė „Nužudymai ir bausmės Lietuvoje 1918–1940 m.”, finansuojama ES socialinio fondo. Vykdoma VU Fsf Sociologijos ir socialinio darbo instituto, Kriminologijos katedroje. Biudžetas: 66499.55 eu.

2020 07 01–2022 12 31, mokslo darbuotoja projekte „Sausio 13-osios byla ir įvykiai: teisinis, kriminologinis ir istorinis tyrimas“, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos. Vykdoma Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institute. Biudžetas: 104011 eu.

2018 07 30 –2021 06 30, mokslo darbuotoja projekte „Smurtas prieš moteris: nuo priekabiavimo prie nusikaltimo XX a. Lietuvoje”, finansuojamas LMT, mokslo darbuotoja. Vykdytas Vytauto Didžiojo universitete. Biudžetas: 78950 eu.

2014, mokslinės monografijos bendraautorė „Kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera: mirties bausmė Lietuvoje 1918-1940 m.“, projekte su leidykla Gimtasis žodis. Skirtas dalinis Lietuvos kultūros tarybos finansavimas. Biudžetas: 9000 litų.

 

Užsakomieji tyrimai:

2017 03 01–2018 11 01. Užsakovas: Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM. Monografijos „Visada šalia. Valstybės vadovų apsauga XIII–XXI a.“ bendraautorė.

 

Kita akademinė veikla:

2019–2020. Asistentė dr. Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Kriminologijos katedra. Kriminologijos bakalauro kurso „Lietuvos kriminologijos istorija“ dėstymas.

2014–2019. Doktorantė. Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Naujosios istorijos katedra. „Ankstyvosios ir šiuolaikinės pasaulio ir Lietuvos istorijos“ „Lietuvos institucijų ir dokumentinio paveldo“ bakalauro modulių seminarų dėstymas. Vadovavimas kursiniams ir bakalauriniams darbams, bakalauro darbų recenzavimas.

 

Konferencijų organizavimas:

2022 06 27–28, Vilnius, Lietuva. XXXIV Baltijos kriminologų seminaras Criminology in a changing context: answers of today – questions for tomorrow? Bendra-organizatorė nuo Lietuvos kriminologų asociacijos, Vilniaus universiteto, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto.

2022 11 25–26, virtuali tarptautinė mokslinė konferencija The history of violence against women: from theoretical to empirical perspectives. Pagrindinė organizatorė nuo Vytauto Didžiojo universiteto. Kaunas, Lietuva.

2019 09 30, Kaunas, Lietuva. Tarptautinis seminaras Violence Against Women in 20th century Europe: Interdisciplinary Approach. Bendra-organizatorė nuo Vytauto Didžiojo universiteto.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

Valstybės paslaptys ir jų šnipinėjimas tarpukario Lietuvoje (1918–1940 m.). Valstybės saugumo departamento, Vilniaus universiteto ir Valdovų rūmų mokslinė konferencija ir diskusija Penki valstybės paslapties amžiai. Vilnius, Lietuva, 2022 10 27.

The Private Matter: Domestic Violence Against Women in Interwar Lithuania (1918–1940). XXII-oji kasmetinė Europos kriminologų draugijos konferencija Challenges and opportunities in a virtually and physically connected Europe: the need for criminology. Malaga, Ispanija, 2022 09 21-24.

Černevičiūtė S. Didžiausia tarpukario Lietuvos psichiatrinė ligoninė Kalvarijoje: kaip į ją patekdavo nusikaltėliai? Nacionalinė konferencija „Atrandu Kalvariją“. Kalvarija, Lietuva, 2022 09 09.

Critical Analysis of Statistical Data of Homicides of Lithuania in 1920s–1930s: Limitations and Potential. 2021 m. Amerikos kriminologų draugijos konferencija Science and Evidence-Based Policy in a Fractured Era. Čikaga, JAV, 2021 11 17–20.

The Construction of Public Discourse: Criminal Case and Events of January 13 in Lietuvos aidas (1991–2001). XXI-oji Europos kriminologų draugijos konferencija Criminology in a time of pandemic. Eurocrim e-conference, 2021 09 08–10.

Violent Crimes Against Women in Criminal Law of Lithuania in 1919–1940. The 63d International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugpilio universitetas, Latvija, 2021 04 15–16.

Homicide trends, types and content in Lithuania in 1918–1940. International Scientific Conference XXXI Scientific Readings. Daugpilio universitetas, Latvija, 2021 01 28–29.

Fatal family violence: female homicide in Lithuania in 1918–1940. Tarptautinė mokslinė konferencija The history of violence against women: from theoretical to empirical perspectives. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2020 11 25–26.

Smurtaujantys kariai: seksualinė moterų prievarta tarpukario Lietuvoje. Nacionalinė mokslinė konferencija Karas ir moterys. Klaipėdos universitetas, Nida, 2020 09 03–05.

Legal Definition of Sex Crimes in the Interwar Lithuania. Tarptautinis seminaras Violence Against Women in 20th century Europe: Interdisciplinary Approach. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2019 09 30.

Sex crimes and prevention ideas in the Interwar Lithuania. XIX-oji kasmetinė Europos kriminologų konferencija ConverGent roads, bridges and new pathways in criminology. Gento universitetas, Belgija, 2019 09 18–21.

 

Akademinės išvykos:

2022, balandžio mėn. Helsinkio universitas, Kriminologijos ir teisės politikos institutas. Vizituojanti tyrėja. Vadovas: prof. dr. J. Kivivuori.

2021 lapkritis – gruodis. San Jose valstybinis universitetas, Teisingumo studijų departamentas. San Jose, Kalifornija, JAV. Vizituojanti tyrėja. Vadovas: prof. dr. P. Knepper.

2018 kovas – birželis. Lavtijos universitetas, Filosofijos ir istorijos fakultetas. Ryga, Latvija. Erasmus+ praktikantė, tyrėja. Vadovas: prof. dr. Ē. Jēkabsons.

2016 lapkritis – gruodis. Karolio universitetas, Tarptautinių studijų institutas, Praha, Čekijos Respublika. Tyrėja. Vadovas: doc. dr. L. Švec.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Lietuvos kriminologų asociacijos valdybos narė.

Europos kriminologų draugijos narė, Europos istorinės kriminologijos darbo grupės narė.

Redakcinėse mokslinių žurnalų kolegijose:

Nuo 2021 04 01 Mokslo žurnalo Kriminologijos studijos redaktorė istorinės kriminologijos tematikai.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2022 11 26 Sigita Černevičiūtė, Ugnius Antanavičius. Tarpukario Lietuvoje mirti dujų kameroje nuteisti nusikaltėliai – ką jie padarė?

2022 11 14 Sigita Černevičiūtė, Ugnius Antanavičius. Kadaise Lietuva mirties bausmes vykdė dujų kameroje: argumentuojama buvo „humaniškumu“.

2022 11 02 Lrt.lt straipsnis Šnipai tarpukariu: „užkietėję“ ideologai, laiškai slaptu rašalu ir šūksniai prieš mirties bausmę „tegyvuoja Lenkija“.

2022 08 19 – 20. II-asis kriminologijos festivalis Demistify. Nepaklusnumo anatomija: herojai ar nusikaltėliai? Ekskursija Kalvarijoje ir diskusija apie knygnešius, maištaujančius ūkininkus ir partizanus Kalvarijoje ir apylinkėse.

2022 01 18 Interviu apie nusikaltimus ir mirties bausmę tarpukario Lietuvoje. LRT radijo programa Istorijos perimetrai.

Dargis D., Černevičiūtė S., Kaubrys S. Lietuvoje siautėjęs serijinis žudikas pakraupino pasaulį: prašė pasigailėjimo, o sulaukė dujų kameros. In: Delfi.lt, 2021 03 14.

2021 01 26 diskusija apie nusikaltimus tarpukario Lietuvoje. Istorinėje tinklalaidėje „Ko tyli istorikai?”

2020 10 30 S. Černevičiūtė. Interviu apie Suvalkijos ūkininkų streiką 1935–1936. LRT radijo programa Istorijos perimetrai.

2020 07 03 interviu apie politinius nusikaltimus ir mirties bausmę tarpukario Lietuvoje LRT klasika radijo laidoje „Kosmoso departamentas“.

2019 06 30 interviu TV3 portalui apie nusikaltimus ir mirties bausmes tarpukario Lietuvoje „Mirties bausmė tarpukariu – sušaudymo atsisakyta, bet išimtis moterims liko“.

Černevičiūtė S. Išdavystės kaina – penki doleriai. In: Teismai.lt, 2018, Nr. 2 (30), p. 28–29. ISSN 2029-9451.

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai:

2018 m. Lietuvos mokslo tarybos skirta doktoranto stipendija už 2017 m. akademinius pasiekimus.

2015 m. Lietuvos mokslo tarybos skirta doktoranto stipendija už 2014 m. akademinius pasiekimus.