INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Administracinė justicija – žmogaus teisių ir ekonominio stabilumo užtikrinimui

[:lt]

Transformacinėse valstybėse administracinei justicijai išskirtinis dėmesys skiriamas dėl dviejų priežasčių – administracinių ginčų kokybės užtikrinimas yra svarbus žmogaus teisių apsaugos rodiklis bei ekonominio stabilumo ir ekonominės plėtros indikatorius. Tiek ekonominiu, tiek politologiniu požiūriu teisminės valdžios stiprinimas bei administracinės justicijos reformos yra vienas iš pereinamojo laikotarpio elementų.

Tokius teiginius išsakė Lietuvos teisės instituto direktorė dr. Jurgita Paužaitė – Kulvinskienė savo pranešime „Nauji iššūkiai administracinei justicijai transformacinėse valstybėse“, skaitytame tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Efektyvus teisingumas: iššūkiai ir prioritetai (administraciniams) teismams“. Konferenciją kartu su Lietuvos teisės institutu organizavoa Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija, Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Lietuvos Respublikos Teisėjų taryba, Europos administracinių teismų teisėjų asociacija.

J.Paužaitė – Kulvinskienė savo pranešime išskyrė sisteminių elementų, kurie būdingi transformacinių valstybių administracinės justicijos reformoms. Pirmiausia ji paminėjo, jog daugelyje transformacinių valstybių pereinant į rinkos ekonomikos santykius administracinės justicijos reformai ne visada buvo skiriamas pagrindinis dėmesys. Sukūrus šiuolaikines demokratijos vertybes atitinkančias konstitucijas, pagrindinių administracinės teisės aktų priėmimas užsitęsdavo net iki dešimties metų.

Mokslininkė taip pat pažymėjo, kad transformacinėse valstybėse kartu buvo keičiama administracinė procedūrinė teisė ir administracinė justicija. Šios dvi sritys negali būti reformuojamos atskirai, o sėkminga administracinės justicijos reforma negali būti be atskirų materialinės administracinės teisės elementų plėtojimo. Kitas labai svarbus elementas – siekiant apsaugoti tinkamą rinkos veikimą ir visuomenės interesus tobulinamas teisinis reguliavimas. Mokslininkės teigimu, viena iš aktualiausių problemų, kuri šiandien yra atvira ir neišspręsta daugelyje šios kategorijos valstybių – tai atsakomybės už administracinius deliktus taikymas ir jo taikymo pagrindas.

[:]