INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Apie įkalinimo poveikį nuteistiesiems – tarptautiniame seminare

[:lt]

Lietuvos teisės instituto mokslininkai Justina Dešriūtė bei Virgilijus Pajaujis rugsėjį dalyvavo Europos teisės akademijos (ERA) mokymuose „Įkalinimo poveikis nuteistiesiems“ (angl. „The Impact of Detention on Prisoners“).

Seminare, kuris vyko Madride (Ispanija), mokslininkai išklausė keliolika pranešimų, kuriuos skaitė Ispanijos, Italijos, Belgijos, Lenkijos ir Danijos mokslininkai bei praktikuojantys teisininkai. Daugiausia dėmesio pranešimuose buvo skirta įkalinimo įtakai bausmę atliekančiam asmeniui. Seminare taip pat daug dėmesio buvo skirta Direktyvai dėl bausmių vykdymo perkėlimui iš vienos Europos Sąjungos (ES) valstybės į kitą. Pranešėjai apžvelgė probleminius teisės akto įgyvendinimo aspektus (pvz., kaip reikėtų bendrinti skirtingose valstybėse paskirtas bausmes). Daug kalbėta apie nusikaltusių jaunų asmenų baudimą – bausmių taikymą, alternatyvių bausmių paiešką.

[:]