INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Ar žmogus XXI amžiuje – prekė?

[:lt]

Tokį klausimą kėlė Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyriaus projekto „Galimybių akademija“ renginio dalyviai. Kartu su kitais žinomais teisininkais renginyje diskutavo ir Lietuvos teisės instituto darbuotojas doc. dr. Igoris Bazylevas.

Dr. I.Bazylevas skaitė pranešimą „Mitai ir tikrovė“. Jame nagrinėtos organizuoto nusikalstamumo ir prekybos žmonėmis sąsajos, prekybos žmonėmis reiškinio priežastys ir rizikos grupės, prostitucijos ir prekybos žmonėmis teisinės problemos ir jų sprendimo būdai.

Renginio organizatoriai atkreipė dėmesį į tai, kad šiuolaikiniame pasaulyje nuolatos stengiamasi pabrėžti žmogaus teisės ir asmens apsaugą, tačiau realybė yra kitokia – nusikalstamame pasaulyje žmogus dažniausiai prilyginamas daiktui ir tampa viena vertingiausių prekių, kadangi priešingai nei narkotikų ir ginklų prekybos atvejai, šis verslas nereikalauja nei didelių investicijų, nei paiso valstybių sienų.

Prekyba žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, priverstiniam ir išnaudojančiam darbui, įskaitant ir seksualinį išnaudojimą, yra didžiausias žmogaus teisių pažeidimas, su kuriuo pastaruoju metu tenka kovoti visame pasaulyje. Renginio organizatoriai pateikia ekspertų skaičiavimus, kad prekybos žmonėmis mastai Lietuvoje yra didžiausi tarp Baltijos valstybių, tačiau oficialios statistikos nėra dėl reiškinio latentiškumo.

[:en]

This question was raised by the attendees in the event of Lithuanian Lawyers’ Association Young Lawyers Division organised during the project „Academy of Possibilities”. Along with other prominent lawyers in the discussion also participated representative of the Law Institute of Lithuania dr. Igoris Bazylevas.

Dr. I. Bazylevas gave a report „Myths and Reality”. It presented the interface between organized crime and human trafficking, causes and risk groups of human trafficking phenomenon also legal problems of human trafficking and prostitution as well as their solutions.

Human trafficking, especially of women and children, in order to use them for forced and exploiting work, including sexual abuse, is the greatest violation of human rights with which recently the entire world has to fight. Event organizers provided expert estimates that the scale of human trafficking Lithuania is the largest of the Baltic States, but there are no official statistics on the phenomenon because of its latency.

[:]