INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Civilinis turto konfiskavimas – priemonė kovojant su neteisėtu praturtėjimu

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkas dr. Skirmantas Bikelis teigia, kad civilinis turto konfiskavimas galėtų būti vienas iš efektyvių instrumentų, siekiant sukontroliuoti organizuotus savanaudiškus ir korupcinius nusikaltimus.

Tokią išvadą jis pateikė Vilniaus universiteto Teisės fakultete vykusioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Civilinis turto konfiskavimas Lietuvoje: žingsnis pirmyn ar atgal?“. Šios konferencijos metu civilinės ir baudžiamosios teisės specialistai dalinosi įžvalgomis apie turto civilinio konfiskavimo institutą, šio instituto santykį su konstituciniais ir baudžiamosios teisės principais, turto civilinio konfiskavimo teisinio reguliavimo tikslingumą bei įrodinėjimo problematiką civiliniame procese dėl turto konfiskavimo.

Savo pranešime apie civilinio turto konfiskavimo teisinio reguliavimo tikslingumą Lietuvoje dr. S. Bikelis pažymėjo, jog reikia ieškoti efektyvaus instrumento kovojant su neteisėtais būdais gautomis pajamomis. LTI mokslininkas pristatė Europos Žmogaus Teisių Teismo poziciją dėl civilinio turto konfiskavimo, kuria išreiškiamas pritarimas praktikai, pagal kurią su kaltės nustatymu nesiejamas civilinis turto konfiskavimas Konvencijos prasme yra laikomas ne bausme, o „civiliniu“ procesu.

Dr. S. Bikelis savo pranešime akcentavo tai, kad taikant turto civilinį konfiskavimą bet kuriuo atveju esminiu klausimu išlieka intervencijos į nuosavybės teisę proporcingumas. Aptardamas civilinio turto konfiskavimo privalumus ir rizikas, S. Bikelis kaip privalumus nurodė įrodinėjimo standartą ir turto neteisėtumo prezumpcijų leistinumą. Anot mokslininko, rizikomis gali būti laikomi klausimai apie bausmės proporcingumą, įrodinėjimo proceso sudėtingumas, santykis su nekaltumo prezumpcija ir baudžiamuoju procesu.

Siekdamas atskleisti turto civilinio konfiskavimo pridėtinę vertę, dr. S. Bikelis sakė, kad  Lietuvoje egzistuoja kelios giminingos, tarpusavyje konkuruojančios priemonės: neaiškios kilmės turto kriminalizavimas, išplėstinis turto konfiskavimas, mokestinės baudos, nepaaiškinus pajamų kilmės, ir galimybė paimti bešeimininkį turtą, todėl būtų tikslinga pasirinkti efektyviausią.

[:]