Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with LTI cookie policy. Learn more

employees

Liubovė Jarutienė

Works at Law institute of Lithuania since 2015.

Since 2013 bachelor degree in Psychology, since 2015 master degree in Forensic Psychology.

Main fields of research interests: assessment of probation system effectiveness, problems of parole application, factors related to criminal recidivism, effectivenes of correctional programs.

Publications:

  1. Jarutienė L., Michailovič I., Vosyliūtė A. Problems of parole application. Qualitative study. Academic study, 2016 (in press).
  2. Michailovič I., Jarutienė L. Factors that influence parole boards’ and judges’ decisions on parole application in Lithuania. Baltic Journal of Law & Politics, 2017, 10.1, p. 230-259.
  3. Michailovič I., Jarutienė L. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų taikymo problemos Lietuvoje. Kriminologijos studijos, 2016, 4.4, p. 145-182.
  4. Sakalauskas G., Jarutienė L. Probacijos veiksmingumo vertinimas, 2015. Prieiga per internetą: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/06/Mokslo-studija-probacijos-veiksmingumo-vertinimas.pdf.
  5. Sakalauskas G., Jarutienė L. Assessment of probation effectiveness. Academic study, Vilnius: Law institute of Lithuania, 2015.
  6. Sakalauskas G., Jarutienė L., Kalpokas V., Vaičiūnienė R. Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos, 2020, Vilnius: Žara.
  7. Valickas G., Jarutienė L. Pedofilijos skandalo metu informaciniame portale Delfi ir dienraštyje Lietuvos rytas pateikto teisėjų įvaizdžio ypatumai. Teisė, 2014, 92, p. 19-33.
  8. Valickas G., Jarutienė L. Special features of the image of judges presented in the informational portal Delfi and daily paper Lietuvos rytas during paedophilia scandal // Law, 2014, No. 92, pp. 19–33.