Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with LTI cookie policy. Learn more

employees

Dr. Tomas Rudzkis

At the Law Institute of Lithuania since 2015.

 

In 2003 obtained PhD. In Law at Mykolas Romeris University, Lithuania
In 1998 obtained Master degree of Law at Vilnius University, Lithuania
In 1994 obtained Master degree of Science in Applied Mathematics at Vilnius University, Lithuania.

 

Research interests: academic research in policing, criminal justice policy, criminology.

 

Publications

 1. Rudzkis, T. Criminology: towards the exact science. Law, Probability & Risk. Publication is pending.

 2. Rudzkis, T.; Panomariovas, A. Legal Presumptions in the Context of Contemporary Criminal Justice: Different Expressions of Presumptions. Hungarian Journal of Legal Studies. 2017, 58(3): 359-372;

 3. Rudzkis, T.; Panomariovas, A. Legal Presumptions in the Context of Contemporary Criminal Justice: Formulation of a Paradigm. Hungarian Journal of Legal Studies. 2016, 57(4): 462-476;

 4. Rudzkis, T. Bendrieji nusikalstamumo determinantai: socialinė realybė ar akademinė fikcija? Socialinių mokslų studijos. 2012, 4(4): 1665 – 1676;

 5. Rudzkis, T.; Panomariovas, A. Problematic Aspects of Causality of Insurance Criminality. Societal Studies. 2012, 4(3): 1199 – 1211;

 6. Rudzkis, T.; Panomariovas, A. Aspiration of the Criminal Procedure – the Truth. Jurisprudence. 2011, 18(2): 739 – 754;

 7. Babachinaitė, G.; Kiškis, A., al. Kriminologija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010. 666 p. [bendraautoris];

 8. Rudzkis, T. Latentinės nusikalstamumo dalies prognozavimo klausimu. Socialinių mokslų studijos. 2009, 2(2): 225 – 243;

 9. Rudzkis, T., al. Latentinio nusikalstamumo kriminologinio tyrimo metodikos: metodinis leidinys. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2009. ISBN 978-9955-19-130-8. 60 p. (išleista tik elektroninė versija);

 10. Rudzkis, T. Latentinės nusikalstamumo dalies prognozavimo klausimu. Jurisprudencija. 2008, Nr. 4(106): 88 – 92;

 11. Паномаревас, А.; Рудзкис, Т. Досудебный контроль как отдельная форма функции уголовного преследования и юстиции. Consequences of rights infringements in public law and private law: list of scientific articles. Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2006: 72 – 80;

 12. Rudzkis, T.; Panomariovas, A. Nusikalstamų veikų draudimo srityje kriminologinės sampratos problema. Jurisprudencija. 2006, 6(84): 48 – 53;

 13. Galinaitytė, J.; Rudzkis, T. Šiuolaikinio nusikalstamumo sampratos problemos. Jurisprudencija. 2005, 70(62): 134 – 140;

 14. Rudzkis, T. Nusikaltimai komercinio draudimo srityje (kriminologinė analizė). Daktaro disertacijos santrauka. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2003. 24 p.

 15. Rudzkis, T. Nusikaltimai komercinio draudimo srityje (kriminologinė analizė). Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2003. 208 p.

 16. Rudzkis, T.; Panomariovas, A. Sukčiavimo draudimo sferoje kriminologinio paplitimo tyrimo teorinio modelio prielaidos. Jurisprudencija. 2002, 31(23): 105 – 117;

 17. Rudzkis, T. Sukčiavimo draudimo sferoje būdų kriminologinė analizė. Jurisprudencija. 2001, 20(12): 68 – 73;

 18. Panomariovas, A.; Rudzkis, T. Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos sąveika. Jurisprudencija. 2000, 17(9): 117 – 125;

 19. Rudzkis, T.; Uscila, R.; Starkus, S. Kriminologinių tyrimų metodika: metodinis leidinys. Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 2000. 27 p.

 20. Rudzkis, T.; Panomariovas, A. Privalomasis civilinės atsakomybės draudimas: prabanga ar būtinybė? Justitia. 2000, 1: 32 – 34;

 21. Panomariovas, A.; Rudzkis, T. Ar pakankamas paslapčių reglamentavimas Lietuvos Respublikos teisės aktuose? Justitia. 1999, 2: 6 – 11;

 22. Паномаревас, А.; Рудзкис, Т. Некоторые проблемы регламентации тайн в правовых актах Литовской Республики. Вестник ЛИВД МВД Украины. 1999, Ч. 1: 56 – 67.