INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES
dr. Eglė Mauricė
  • Books
Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos: teisinis tyrimas

In the monograph, which was prepared on the basis of renewed scientific studies, the systematic research of human rights condition in Lithuania was set out which revealed the set of problems related to the legal regulation and practical ensuring of civil, political, economic, social and cultural rights and freedoms.

All text >

Authors: dr. Lina Beliūnienė, Kristina Ambrazevičiūtė, Mindaugas Lankauskas, dr. Eglė Mauricė, Matas Mulevičius, dr. Simonas Nikartas, dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, dr. Vida Petrylaitė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Darius Šneideris, dr. Salomėja Zaksaitė
Reviewers:
dr. Antanas Jatkevičius, prof. dr. Toma Birmontienė, prof. dr. Justinas Žilinskas

Teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų teisių užtikrinimo problemos

The peculiarities of the realization of the right to property, the right to freedom of individual economic activity and initiative, and rights of consumers in Lithuania during the period of 2008– 2012 are analyzed in this study.

All text >

Authors: Kristina Ambrazevičiūtė, Johanas Baltrimas, dr. Eglė Mauricė-Mackuvienė
Reviewers:
doc. dr. Vytautas Gavelis, doc. dr. Lina Novikovienė