INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES
Eglė ZEMLYTĖ
  • Books
VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ CIVILINĖS JUSTICIJOS VEIKSMINGUMUI, TYRIMAS: CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAKEITIMŲ ATVEJŲ ANALIZĖ

Considering the context of the initiative to analyze the factors influencing effectiveness of civil justice the purpose of the research is to identify the influence or potential influence of the amendments to the Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania (hereinafter – the CCP) on the effectiveness of civil justice.

All text >

Authors: Danguolė BUBLIENĖ, Salvija KAVALNĖ, Eglė ZEMLYTĖ
Reviewers:
prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, doc. dr. Dalia Vasarienė