INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES
Vaidas Kalpokas
  • Books
KALINIMO SĄLYGOS IR KALINIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PRIELAIDOS

An international comparison of imprisonment conditions allows to assess national situation and follow examples of good practice. Unfortunately, at least at the European Union level, the situation in Lithuanian correctional facilities has become one of the worst examples in recent years.

All text >

Authors: Gintautas Sakalauskas, Liubovė Jarutienė, Vaidas Kalpokas, Rūta Vaičiūnienė
Reviewers: doc. dr. Algimantas Čepas, prof. dr. Aleksandras Dobryninas, prof. dr. Aurelijus Gutauskas, dr. Justas Namavičius

VEIKSMINGO POLICIJOS IR KITŲ SUINTERESUOTŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO LINK: SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO, PAGALBOS IR PREVENCIJOS MODELIS

The aim of this research was to create and propose a model for cooperation of the stakeholders after assessment of mechanisms used for the identification of domestic violence, provision of assistance and the existing practices of the multi-agency cooperation. The research included identification of the key stakeholders, determination of their interrelationships as well as analysis of the existing forms and practices of cooperation.

All text >

Authors: Ilona Michailovič, Svetlana Justickaja, Rūta Vaičiūnienė, Vaidas Kalpokas, Evaldas Visockas
Reviewers:
doc. dr. Algimantas Čepas, dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič

Jaunimo delinkvencinis elgesys ir nepilnamečių justicijos politika Lietuvoje

The aim of this research was to analyse juvenile delinquency and victimization in Lithuania from the sociological, criminological and legal perspectives. The research sought not only to explain the trends and forms of juvenile delinquency and victimisation, but also to verify assumptions of different theories elaborated in criminology.

All text >

Authors: dr. Svetlana Justickaja, dr. Jolanta Aleknevičienė, Vaidas Kalpokas, Renata Giedrytė-Mačiulienė, Alina Mickevič, dr. Laima Žilinskienė, dr. Tautvydas Žėkas
Reviewers:
prof. dr. Gintautas Valickas, dr. Alfredas Kiškis

Tarėjų instituto perspektyvos Lietuvoje

In order to help the decision makers to decide on the concept of the lay judge institute in Lithuania, the the Law Institute of Lithuania carried out a research the results of which are presented in this monograph. The main goal of the research is to evaluate the opportunities and prospects regarding the introduction of lay judge institute into the legal system of the Republic of Lithuania.

All text >

Authors: dr. Petras Ragauskas, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Mindaugas Lankauskas, dr. Rūta Latvelė, Vaidas Kalpokas (apklausų duomenų apdorojimas)
Reviewers:
prof. dr. Rima Ažubalytė, prof. dr. (HP) Egidijus Kūris, prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis

The publication describes the model of integration of convicted persons and former prisoners into the society and labour market. It was prepared by the working group consisting of members from the Law Institute of Lithuania, the organisation Caritas of the Vilnius archdiocese, the Lithuanian Prisoners’ Care Society, and the Probation Service in Vilnius District which participated in the project supported by the Cohesion Fund of the European Union.

All text >

Authors: dr. Gintautas Sakalauskas, Vaidas Kalpokas
Reviewers:
dr. Gytis Andrulionis, dr. Antanas Jatkevičius, dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai

This research aimed to go deep into the decisions adopted in the field of criminal policy in Lithuania and in international level during the latest decades, and to summarise and accumulate insights allowing to see the adopted decisions from a distance, circumstances of their adoption, the contemporary expectations, and, finally, the results.

All text >

Authors: dr. Gintautas Sakalauskas (grupės vadovas ir mokslinis redaktorius), dr. Skirmantas Bikelis, Vaidas Kalpokas, dr. Aušra Pocienė
Reviewers:
dr. Antanas Jatkevičius, doc. dr. Simona Mesonienė, prof. habil. dr. Vytautas Piesliakas

Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai

This monograph provides a twofold analysis of criminal behaviour in macro-level. First, a clear divide is made between registered criminal activities and reality of criminal activities. The main aim of this analysis was to establish the place of logical “marker” of the registered and the real crime in Lithuania.

All text >

Authors: dr. Gintautas Sakalauskas, dr. Svetlana Justickaja, Vaidas Kalpokas, Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, Simonas nikartas, dr. Aušra Pocienė, Salomėja Zaksaitė
Reviewers:
Antanas Dapšys, dr. Alfredas Kiškis