INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES
Wolfgang Heinz
  • Books
Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje

A Collection of Peer-Reviewed Papers of the International Conference on ‘Social Integration of Prisoners: Research and Practice’, Vilnius, 12-13 October 2015

All text >

Authors: Frieder Dünkel, Wolfgang Heinz, Ilona Michailovič, Ineke Pruin, Gintautas Sakalauskas, Rūta Vaičiūnienė, Andželika Vosyliūtė, Harald Wagner
Reviewers:
doc. dr. Algimantas Čepas, prof. dr. Aurelijus Gutauskas, dr. Antanas Jatkevičius, dr. Justas Namavičius, dr. Simonas Nikartas, prof. dr. Jonas Prapiestis