INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Lietuvos teisės instituto mokslininko publikacija prestižiniame tarptautiniame leidinyje

[:lt]

 

Tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos ,,Routledge“ išleistoje knygoje ,,Criminal Justice and Privatisation: Key Issues and Debates“ publikuotas Lietuvos teisės instituto (toliau – Institutas) mokslininko dr. Simono Nikarto skyrius apie baudžiamosios justicijos privatizavimo procesus Rytų Europoje.

Knygoje siekiama išnagrinėti privatizavimo poveikį baudžiamojo teisingumo sistemai ir ištirti galimus kitų sričių (pavyzdžiui, policijos) privatizavimo padarinius. Remiantis atskirų mokslininkų parengtais darbais, knygoje pateikiama išsami baudžiamosios justicijos sistemos privatizavimo procesų, jų veiksnių ir padarinių apžvalga, pateikiamos įžvalgos apie viešojo sektoriaus privatizavimo perspektyvas ateityje.

Instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas knygos skyriuje ,,Privatisation of Criminal Justice in Eastern Europe“ apžvelgia bausmių vykdymo privatizavimo tendencijas Rytų Europos regiono šalyse. Keliama prielaida, kad komunistinių režimų patirtys suformavo specifinį šio regiono politinį, kultūrinį, ekonominį ir socialinį kontekstą, kuris daro įtaką baudžiamosios justicijos privatizavimo procesams. Skyriuje aptariami konkretūs veiksniai, susiję su baudžiamosios justicijos privatizavimu regione, apžvelgiami bandymai privatizuoti kalėjimus, daug dėmesio skiriama elektroniniam stebėjimui – labiausiai regione paplitusiai privataus sektoriaus dalyvavimo baudžiamojoje justicijoje formai.

Leidinys anglų kalba pasiekiamas here.

[:en]

 

The prestigious international publishing company “Routledge” has published a book “Criminal Justice and Privatisation: Key Issues and Debates”, where Simonas Nikartas, the researcher of the Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL), wrote a chapter on the privatisation of criminal justice in Eastern Europe.

“Criminal Justice and Privatisation” works to examine the impact of privatisation on the criminal justice system, and to explore the potential effects of privatising other areas (e. g. the police). By including chapters from the research team, the book offers an expansive overview of the criminal justice system. By also exploring the way the private companies operate, this book offers an insight into the future of privatisation within the public sector.

Dr. Simonas Nikartas, a senior research fellow of the LIL in the chapter “Privatisation of Criminal Justice in Eastern Europe” reviews trends in the privatisation of punishment in those European countries which have a common history, all having once been subject to communist control. It is assumed that this has shaped the specific political, cultural, economic and social context of that region. Simonas Nikartas discusses the specific factors involved in the privatisation of criminal justice in the region, reviews the attempts to privatize prisons, and focuses mainly on electronic monitoring, this being the most common form of private sector involvement in criminal justice in the region.

The full text of the book in English is available here.

[:]