INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

LTI mokslininkė – Jungtinėse Tautose

[:lt]

Lietuvos teisės instituto mokslininkė dr. Agnė Limantė dalyvauja Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (angl. United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) ekspertų grupės susitikime.

Vienoje (Austrija), Jungtinių Tautų pastate vykstančiame susitikime, ekspertai iš įvairių pasaulio šalių diskutuoja apie teisinės pagalbos kokybę baudžiamosiose bylose, dalijasi savo šalių patirtimi ir svarsto, kaip galėtų būti pagerinta teisinės pagalbos kokybė. Susitikime dalyvauja atstovai iš Liberijos, JAV, Kenijos, Indijos, Tailando, Olandijos, Kinijos, Pietų Afrikos, Brazilijos, Uzbekistano ir kitų valstybių.

Dr. Agnė Limantė pakviesta dalyvauti ekspertų susitikime, nes Lietuvos teisės institutas šiuo metu kartu su partneriais vykdo tarptautinį projektą QUAL-AID, skirtą teisinės pagalbos kokybės gerinimo metodų paieškoms. Mokslininkai analizuoja skirtingų valstybių patirtį ir siekia išskirti instrumentus, galinčius prisidėti prie teisinės pagalbos kokybės tobulinimo.

UNODC rengia leidinį – vadovą apie teisinės pagalbos gerinimą kriminalinės justicijos procese, todėl siekia sukaupti kuo daugiau duomenų apie skirtingų šalių patirtį. Tam organizuojamas ekspertų iš skirtingų šalių susitikimas. Dr. Agnė Limantė susitikime skaitė du pranešimus, iš kurių viename pristatė LTI vykdomo tarptautinio projekto rezultatus. Daugiau apie projektą galima sužinoti čia: http://qualaid.vgtpt.lt/lt

[:en]

Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL) researcher Dr. Agnė Limantė attended the Expert Group meeting at the United Nations Office on Drugs and Crime UNODC.

 At the meeting in Vienna (Austria) at the United Nations, experts from all over the world discussed the quality of legal assistance in criminal matters, shared their experiences of their own countries and considered how the quality of legal aid could be improved. Representatives from Liberia, USA, Kenya, India, Thailand, the Netherlands, China, South Africa, Brazil, Uzbekistan and other countries are took part in this meeting. Dr. Agnė Limantė was invited to participate in the expert meeting as LIL is currently conducting an international project QUAL-AID aimed at finding the methods for improving the quality of legal assistance with its partners. The researchers analyzed the experiences of different countries and sought to distinguish tools, which could contribute to improving the quality of legal aid.

 The UNODC prepares a publication – a guide on improving legal aid in the criminal justice process, and therefore seeks to gather as much data as possible about the experiences of different countries. Therefore, a meeting of experts from different countries was organized for that purpose. At the meeting, Dr. Agnė Limantė  presented two reports, one of which was the presentation of the results of the international project, which is being carried out by LIL. More about the project can be found here: http://qualaid.vgtpt.lt/en

[:]