INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES

NEWS

Minint Lietuvos teisės instituto jubiliejų: kaip formuoti mokslu pagrįstus valstybės sprendimus?

[:lt]

Ketvirtadienį, sausio 19 d. 15 val. Martyno Mažvydo bibliotekos konferencijų salėje (Gedimino pr. 51, Vilnius) vyks Lietuvos teisės instituto (LTI) 25-erių metų veiklos jubiliejaus paminėjimas.

Minint ketvirtį amžiaus nuo instituto veiklos pradžios, instituto direktorė dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė susirinkusiems pristatys instituto veiklą, atsiveriančias galimybes ir kylančius iššūkius, o akademinės ir mokslo bendruomenės bei valstybinės valdžios (Seimo, Vyriausybės, teismų) atstovai apskritojo stalo diskusijoje šnekėsis apie šiandien iškylančius uždavinius teisės mokslui, jo kuriamą pridėtinę vertę žmogui, valstybei ir visuomenei. Renginyje kviečiami dalyvauti instituto steigėjai ir buvę vadovai, teisininkų bei mokslo ir akademinės bendruomenės atstovai.

„Lietuvos teisės mokslo įžvalgos ir pasiekimai buvo ir bus naudojami mūsų valstybės teisiniam identitetui pagrįsti. Tik mokslu pagrįsti valstybės sprendimai visuomenei kelia pasitikėjimą, o intensyvus dialogas tarp teisės mokslininkų ir jų veiklos rezultatų naudotojų kuria pridėtinę vertę valstybei ir visuomenei. Visgi, šiandien kyla daug aktualių klausimų: kokios turi būti proporcijos tarp taikomųjų ir fundamentinių teisės mokslo tyrimų, tarp skatinamo tarptautiškumo ir nacionalinių reikmių“, –  sako instituto direktorė dr. J.Paužaitė – Kulvinskienė. Anot jos, šiais ir kitais klausimais bus atvirai diskutuojama jubiliejiniame LTI renginyje, kuris yra ne tik simbolinis gražaus nuveiktų darbų paminėjimas, bet ir puiki erdvė apsikeisti nuomonėmis bei įžvalgomis.

Renginio dalyviai taip pat galės susipažinti su jubiliejiniu LTI leidiniu – recenzuotų mokslinių straipsnių rinkiniu „Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą“. Leidinyje publikuojama vienuolika LTI veiklos įvairovę atspindinčių straipsnių iš daugelio sričių: konstitucinės teisės, baudžiamosios teisės ir baudžiamosios politikos, baudžiamojo proceso teisės, administracinės teisės, darbo teisės, patentų teisės ir netgi kalbotyros. Šiuos tekstus vienija ne vien jų ryšys su pastarąjį ketvirtį amžiaus LTI tyrinėta Lietuvos teise, jos transformacijomis, bet ir tai, kad visus juos parašė esami arba buvę Lietuvos teisės instituto mokslininkai. Taigi tarp šio leidinio autorių yra ne vien mokslininkų, bet ir praktikų, įskaitant Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus.

Lietuvos teisės institutas – valstybinis mokslinių tyrimų institutas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įkurtas 1991 m., siekiant koordinuoti teisės sistemos ir teisinių institucijų reformą, derinti ją su valstybėje vykdoma ekonomine ir socialine pertvarka. Instituto misija yra vykdyti inovatyvius teisinės minties ir socialinės praktikos tyrimus, kurti ir kaupti teisės ir gretimų mokslų žinias, jomis remti Lietuvos teisės brandą, prisidėti užtikrinant žmogaus teisių ir laisvių apsaugą bei teisinėmis priemonėmis sudarant palankią aplinką verslui. Ilgametės Lietuvos teisės instituto mokslinių interesų kryptys yra viešoji teisė, daugiausiai dėmesio skiriant konstitucinės teisės ir baudžiamosios justicijos problemoms bei kriminologija, daugiausiai dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo teisės problemoms, taip pat naujos tyrimų temos: korupcija privačiame sektoriuje, teisinės sistemos efektyvumo ir atskirų teisinių institutų veiklos optimizavimas.

[:]