Vaidas Kalpokas

Vaidas Kalpokas Jaunesnysis mokslo darbuotojas(+370 5) 2497591vaidas.kalpokas@teise.org  

Liubovė Jarutienė

Liubovė Jarutienė Jaunesnioji mokslo darbuotoja, PRISTA projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591liubove.jarutiene@teise.org     Darbo institute pradžia –  nuo 2015-07-15.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Smurtas artimoje aplinkoje, persekiojimas, teisės pažeidėjų resocializacija, lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Tereškinas, A., Vaičiūnienė, R., Jarutienė, L. (2022). Gender and Sentencing in Lithuania: More Mercy for Women?. Teisė, 11(5), p. 70. Laurinaitytė, I., Michailovič, I., Jarutienė, L. (2022). Dealing with stalking cases in Lithuania: The role of public perceptions and legal response. Behavioral Sciences & the Law, 40, p. 660–676. Nikartas, S., Jarutienė, L. (2022). The dignity of punishment: Vulnerable prisoners‘ rights in Lithuania. A. Limantė, D. Pūraitė-Andrikienė (red.), Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland, European Union and its Neighbours in a Globalized World 8, p. 247-262. Nikartas, S., Jarutienė, L. (2022). Individualising probation conditions in cases of domestic violence: The study of sentencing practice in Lithuania. European Journal of Probation, 14(2), p. 128-147. Jarutiene, L. (2021). Parole practises in Lithuania: Factors predicting court decisions. European Journal of Probation, 13(3), p. 301-319. Sakalauskas, G., Jarutienė, L., Kalpokas. V., Vaičiūnienė, R. (2020). Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos, Vilnius: Žara.   Projektinė mokslo veikla: Lietuvos mokslo tarybos pagal „Mokslininkų grupių projektų“ programą finansuojamas projektas „Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys“ (FemiJust), sutarties Nr. S-MIP-19-39. 2019-07-01–2021-03-31. Jaunesnioji mokslo darbuotoja. Projekto biudžetas: 145 724 Eur. Lietuvos mokslo tarybos pagal „Gerovės visuomenė“ programą finansuojamas projektas „Persekiojimas artimoje aplinkoje: suvokimas, paplitimas ir reagavimo į jį galimybės Lietuvoje“ (PERARA), sutarties Nr. Nr. S-GEV-21-4. Projekto trukmė: 2021-02-01–2022-12-31. Jaunesnioji mokslo darbuotoja. Projekto biudžetas: 100 000 Eur.   Kita akademinė veikla: 2021 m. rugsėjo-gruodžio mėn. “Teisės psichologijos įvado” kurso dėstymas Erasmus studentams Vilniaus universitete, “Psichologinio įvertinimo teisėsaugos sistemoje” ir “Psichologinio konsultavimo teisėsaugos sistemoje” seminarų vedimas teisės psichologijos magistrantams.   Konferencijų organizavimas: 2022 m. spalio 20 d., Panevėžys, Lietuva. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija “Įkalintų moterų resocializacijos perspektyvos“.   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): The risk factors for physical violence in cases of intimate partner stalking, 2022 m. rugsėjo 21-24 d. 22-oji Kasmetinė Europos kriminologų asociacijos konferencija Challenges and opportunities in virtaully and pshysically connected Europe: The need for criminology. Legal response to stalking in Lithuania: the analysis of court practice, 2022 m. birželio 27-28 d. 35-asis Baltijos kriminologų seminaras Criminology in a changing context: answers of today – questions for tomorrow? Experiences of Stalking in the Context of Intimate Partner Violence, 2021 m. rugsėjo 8-10 d. 21-oji Kasmetinė Europos kriminologų asociacijos konferencija Criminology in a time of pandemic. Gender and sentencing in Lithuania: More mercy for women? 2021. Birželio 23 d. tarptautinė mokslinė konferencija Teisingos bausmės moterims? Baudžiamoji praktika ir nuteistųjų moterų patirtys. Smurtinius nusikaltimus artimoje aplinkoje įvykdžiusių nuteistųjų asmenybės bruožų ir kriminogeninių rizikos veiksnių sąsajos, 2021 m. Gegužės 7 d. XVIII-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija Šiuolaikinės psichologijos veidas.   Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.): 2021 m. gruodžio 3 d. Apskrito stalo diskusija “Persekiojimo kriminalizavimas: už ar prieš”. 2021 m. rugsėjo 16 d. mokslo festivalio Erdvėlaivis Žemė renginys “Ar žinai, kas yra persekiojimas ir kaip į jį reaguoti?“. 2022 m. birželio 17 d. Dalyvavimas diskusijoje apie smurtą artimoje aplinkoje LRT radijos laidoje „Lietuvos diena“.

Dr. Salomėja Zaksaitė

Dr. Salomėja Zaksaitė Vyresnioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591salomeja.zaksaite@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2020-03-02.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Sporto teisė, dopingas, manipuliacijos sporto varžybų rezultatais, kultūrinė kriminologija.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Zaksaitė, S. (2022), „Anti-cheating protection measures in chess: current state of play”. Crime Prev Community Saf 24, p. 255–265. Zaksaitė S. (2022), “Violence, Pregnant with Peace: Criminological Reading of Lars von Trier”, Kriminologijos studijos, 9, p. 151-172. doi: 10.15388/CrimLithuan.2021.9.6. Zaksaitė S. (2020), “Cheating in chess: a call for an integrated disciplinary regulation”, Kriminologijos studijos, 8, p. 57-83. doi: 10.15388/CrimLithuan.2020.8.3. Zaksaitė S. Virbalytė-Dimšienė B. (2022), Negarbingo elgesio, apgaulės ir sporto dvasios sąveika: inhaliatorių su beta-2 agonistais vartojimo dviprasmybės olimpinėse sporto šakose. Sporto mokslas Nr. 1, p. 66-71.   Projektinė mokslo veikla: 2020-2022, Sausio 13-osios byla ir įvykiai: teisinis, kriminologinis ir istorinis tyrimas. Biudžetas: 104 000 eurų. Sutarties numeris: Nr. S-LIP-20-14. Projekto vadovė.   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2022 m. balandžio 29 d., VDU Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Nusikaltimai žmoniškumui: viktimologinis aspektas”. „Baudžiamosios politikos europinės tendencijos ir iššūkiai“. 2020 m. lapkričio 26 d., Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje: „Smurto prieš moteris istorija: nuo teorijos iki empirikos“. Pranešimo pavadinimas: „Seksualinis priekabiavimas ir piktnaudžiavimas sporte“. 2018 m. rugpjūčio mėn., Tarptautinė Europos kriminologų asociacijos konferencija “Nusikaltimai prieš žmones ir žmoniškumą”. Pranešimo pavadinimas: „Larso von Triero darbai: kultūrinė ir kita kriminologija”.   Narystės Profesinėse asociacijose: Lietuvos kriminologų asociacijos narė.   Redakcinėse mokslinių žurnalų kolegijose: Žurnalas Kriminologijos studijos.   Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.): 2022.07.03, „Amžiaus byla“: pergalingi kalbiniai žaidimai ir įvarčiai, praleisti per dešinįjį kraštą. Naujasis Židinys – Aidai, 2022 Nr. 3. 2022.03.15, Mokslo populiarinimo straipsnis 15 min: „Apie kultūrinius įvaizdžius ir karą, kuris vyksta ne filme”.   Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai: 2012, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės padėka „Už sporto teisės plėtrą”.

Dr. Rokas Uscila

Dr. Rokas Uscila Vyresnysis mokslo darbuotojas(+370 5) 2497591rokas.uscila@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2016-01-14.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Kriminologija, viktimologija, penitencinė teisė.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): I.O. Savchenko, S.L. Babych, Uscila R. (2021), Some issues on forensic psychological examination of victims enduring domestic violence. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, Ukraine. Tvaronavičienė A., Uscila R. (2021), The system of evaluation of mediators’ qalifications in Lithuania: model and application experience ADR – local solutions in a global context: monografija / pod redakcją Magdaleny Tabernackiej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uscila R. (2020), Smurtas artimoje aplinkoje: negalią turinčių nukentėjusiųjų situacijos įvertinimas, Pedagogika, 138 (2). Uscila R. (2020), Nuteistųjų dinaminė priežiūra bausmių vykdymo sistemoje. Criminalistics and forensic expertology: science, studies, 16. Uscila R. (2020), Dinaminio saugumo koncepcija laisvės atėmimo vietose. Mokslo studija, Lietuvos teisės institutas. Uscila R. (2020), Vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo praktikos įvertinimas Lietuvoje. Mokslo studija, Kazimiero Simonavičiaus universitetas. Uscila R. (2019), Intervencinė smurtinį elgesį keičianti programa, jos taikymas Lietuvoje: praktiniai ir teoriniai aspektai. Criminalistics and Forensic expertology: science, studines, practice. Vilnius, I tomas, p. 491-508, ISBN 978-9986-555-46-9. Uscila R. (2018), Nusikalstamumo, susijusio su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu,disponavimu ir bausmių vykdymo sistemos analizė. Criminalistics and Forensic expertology: science, studines, practice. Odessa,Ukraine, 2018. ISBN 978-966-916-610-42.   Projektinė mokslo veikla: 2020-2022, Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal „Dvynių“ (angl. Twinning) programą (projekto Nr. AZ/16/ENI/JH/01/19 (55)). Projekto trukmė: 2020-09-01–2022-01-31. Kartu su Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutu projektą įgyvendina Azerbaidžano Respublikos valstybinis šeimos, moterų ir vaiko reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (vadovaujantis partneris), Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Europos socialinio fondo agentūra bei Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas (jaunesnysis partneris).   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2022 rugsėjo 8-10, R. Uscila. „Nuteistųjų pusiaukelės namų taikymo praktika Lietuvoje“. XVIII tarptautinis kongresas „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“, Vilnius. 2022 rugsėjo 29-30, R. Uscila. Tarptautinėje konferencijoje „The second Nordic – Baltic roundtable and study visit of the Gender-Based Violence“ Tema: Smurtas lyties pagrindu – iššūkiai ir galimybės: paslaugos aukoms ir smurtautojams. II grupė: Pagalba ir paslaugos smurtautojams. Pranešimas: Pagalba ir paslaugos smurtautojams Lietuvoje. Tampere, Suomija.   Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai: 2019, Lietuvos Policijos padėka už iniciatyvą kuriant saugesnę aplinką „Veikliausia saugios kaimynystės grupė 2019“ konferencijos pranešėjui. 2019 gegužės 24, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro padėkos raštas už darbą Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos vertinimo komisijoje. 2018 gegužė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekanas prof. Dr. Arūnas Poviliūnas įteikė padėką Teisės instituto direktorės pavaduotojui dr. Rokui Uscilai už bendradarbiavimą priimant praktikai Teisės psichologijos magistrantūros studentus.

Dr. Artūras Tereškinas

Dr. Artūras Tereškinas Vyriausiasis mokslo darbuotojas, PRISTA projekto vadovas(+370 5) 2497591arturas.tereskinas@teise.org  

Dr. Artūras Tereškinas

Dr. Artūras Tereškinas Vyriausiasis mokslo darbuotojas, PRISTA projekto vadovas(+370 5) 2497591arturas.tereskinas@teise.org     Darbo institute pradžia – nuo 2019-07-01.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Kultūrinė kriminologija, kalėjimų tyrimai, kritinė kriminologija, lyčių studijos, emocijų sociologija.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Vaičiūnienė R., Jalili Idrissi A., Tereškinas A. (2022), Carceral collectivism and incarcerated women’s experiences in Lithuania and Latvia. In Isla Masson, Natalie Booth, eds., The Routledge Handbook of Women’s Experiences of Criminal Justice. London: Routledge. Tereškinas A., Vaičiūnienė R., Jarutienė L. (2022), Gender and Sentencing in Lithuania: More Mercy for Women? Laws, 11(5), 70. MDPI AG. Теrеškinas A., Kārkliņa A., Rodiņa A. (2022), Between Injustice and Legal Change: The Situation of LGBTQ+ People in Latvia and Lithuania. In Agnė Limantė and Dovilė Pūraitė-Andrikienė, eds., Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland: Trends and Perspectives. Cham: Springer, p. 387-409. Tereškinas A. (2022), Emotional Capital and Its Uses in Lithuanian Middle-Class Fathers’ Narratives. Social Sciences, 11(6), 261. MDPI AG. Nikartas S., Tereškinas A. (2022), Women’s pains of punishment: Experiences of female offenders serving community sentences in Lithuania. Probation Journal, 69(1), p. 66–85. Tereškinas A. (2021), Lithuanian Working-class Parenting Styles: Normalizing Concerted Cultivation. Studies of Transition States and Societies 13(2), p. 39-50. Tereškinas A., Vaičiūnienė R., Nikartas S., Jarutienė L. (2021), Moterys Lietuvos baudžiamojo teisingumo sistemoje: nuo baudimo praktikų iki baudimo patirčių (monografija). Vilnius: LSMC Teisės institutas. ISBN 978-9986-34-377-6. Nikartas S., Paliauka J., Tereškinas A. (2021), Policininkas ar socialinis darbuotojas? Probacijos pareigūnų profesinių vaidmenų tyrimas. Filosofija. Sociologija, t. 32, nr. 2, p. 126-132. Bučaitė-Vilkė J., Tereškinas A. (2021), Key lessons from the seven COHSMO countries: Lithuania. Cohesion on the ground: perspectives and experiences / Redagavo Maja Neergaard, Rikke Skovgaard Nielsen. Aalborg: Aalborg University, p. 103-119. Maslauskaitė A., Tereškinas A. (2020), Quality of non-resident father-child relationships: between “caring for” and “caring about” // Divorce in Europe: new insights in trends, causes and consequences of relation break-ups / Redagavo Dimitri Mortelmans. Cham: Springer International Publishing. ISBN 9783030258375, p. 291-311. Tereškinas A., Maslauskaitė A. (2018), Undoing fatherhood: postdivorce fathering practices in Lithuania // NORMA: international journal for masculinity studies. London: Routledge, Taylor and Francis Group. ISSN 1890-2138. Vol. 14, iss. 1, p. 18-34. Tereškinas A. (2018), Postsocialist gender failures: men in the economies of recognition // Gendering postsocialism: old legacies and new hierarchies / Redagavo Yulia Gradskova, Ildikó Asztalos. London: Routledge, p. 88-104. ISBN 9781315100258.   Projektinė mokslo veikla: 2021-2023, „Religion and Gender Equality: Baltic and NordicDevelopments“ (ReliGen). Sutarties Nr. – S-BMT-21-4 (LT08-2LMT-K-01-036). 734 375,00 EUR. Tyrėjas. 2019-2021, Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys, LMT, P-MIP-19-454. 145 724,00 EUR. Projekto vadovas. 2019-2021, „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai“. Projekto Nr. – 09.3.3-LMT-K-712-01-0020. 564 064,48 EUR. Tyrėjas. 2017-2021, Inequality, urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of economic growth and democratic capacity (COSHMO) H2020-REV-INEQUAL-2016. 3 748 335,00 EUR. Tyrėjas. The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach. COST Action CA18123. Nacionalinis koordinatorius. 2015-2018, Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions, No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. 930 000,00 EUR. Tyrėjas.   Kita akademinė veikla: 2010 – iki dabar ­– profesorius, Sociologijos katedra Socialinių mokslų fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas. 2016 – iki dabar – EK H2020 ir Marie Sklodowska-Curie programos ekspertas. 2010 – iki dabar – Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. 2009 – iki dabar – Europos mokslo fono (ESF) ekspertas. 2019 – 2022 – Lietuvos mokslo premijų komiteto narys (Lietuvos mokslų akademija).   Konferencijų organizavimas: 2021, Tarptautinė konferencija „Family, Class, and Inequalities in Central and Eastern Europe“, Vytauto Didžiojo universitetas, 2021 m. spalio 28-29 d. 2021, Tarptautinė konferencija „A Just Punishment for Women? Punitive Practices and Female Offenders‘ Experiences“, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, 2021 m. birželio 23 d.   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2021, Nikartas S., Tereškinas, A. Reasonable girls you visit for a check-in”: women offenders’ attitudes towards probation officers. Pranešimas 20-ojoje metinėje Europos kriminologų asociacijos konferencijoje „Criminology in Time of Pandemic“. 2021 m. rugsėjo 8-10 d., Online. 2021, Tereškinas A. Emotions make Lithuanian fathers: emotional capital and its practical uses in fathering. Konferencija „Family, Class, and Inequalities in Central and Eastern Europe“, 2021 m. spalio 28-29 d., Vytauto Didžiojo universitetas. 2021, Tereškinas A. Lithuanian Working-class Parenting Styles: Normalizing Concerted Cultivation. Pranešimas konferencijoje 15th ESA conference 2021 „Sociological Knowledges for Alternative Futures”, 2021 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 3 d., Barselona. 2021, Tereškinas A. Emotional work and emotional rules in Panevėžys correctional facility, Lithuania. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „A Just Punishment for Women? Punitive Practices and Female Offenders‘ Experiences“, 2021 m. birželio 23 d., Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas. 2019, Tereškinas A., Dryžaitė I. From Working- to Middle-class Children: Parenting Values and Class Dispositions in Lithuania. Pranešimas konferencijoje 13th Conference on Baltic Studies in Europe (CBSE 2019): Baltic Solidarity, 2019 m. birželio 26-29 d., Gdanskas. 2018, Tereškinas A. Precarious Sexualities, Alternative Intimacies in Postsocialist Lithuania. Konferencija „Postsocialist Revolutions of Intimacy: Sexuality, Rights and Backlash”, 2018 m. spalio 1-2 d., Center for Baltic and East European Studies, Södertörn University and the Nordic Museum Stockholm. 2018, Tereškinas A. Postsocialist Gender Failures: Men in the Economies of Recognition. Konferencija „Regimes and Societies in Conflict: Eastern Europe and Russia since 1956“, 2018 m. rugsėjo 13-14 d., Upsala.   Akademinės išvykos: 2019, Stokholmo universitetas, Švedija. Vizituojantis mokslininkas. 2012, Helsinkio universitetas. Kviestinis vizitas Kone draugijoje.   Narystės Profesinėse asociacijose: 2021, Europos kriminologų draugijos narys. 2015-2021, Europos sociologų asociacijos narys. 2019-2023, COST tyrimų tinklas CA18123; The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach. 2021-2024, COST tyrimų tinklas CA19103 LGBTI+ Social and Economic (in)equalities.   Redakcinėse mokslinių žurnalų kolegijose: „Kriminologijos studijos” (Vilniaus universitetas). „Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas” (Vytauto Didžiojo universitetas, 2010-2022). „Lyčių studijos ir tyrimai” (Vilniaus universitetas). Žurnalo „Norma: International Journal for Masculinity Studies” patariamosios redakcinės kolegijos narys.   Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.): 2022, Tereškinas A. ÜBER PREKÄRE KÖRPER. 2021-2022, LRT tinklalaidės „72 atspalviai” vedėjas. 2020, Tereškinas A., Danusevičius A. Bjaurūs jausmai. Esė ir piešiniai. Vilnius: Idėjos ir komunikacija. 2021, Tereškinas A.,

Dr. Rūta Vaičiūnienė

Dr. Rūta Vaičiūnienė Vyriausioji mokslo darbuotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, PRISTA projekto vyresnioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591ruta.vaiciuniene@teise.org    Darbo institute pradžia – nuo 2015-12-01.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Įkalinimo sociologija, nuteistųjų elgesio korekcija ir resocializacija, lyčių sociologija ir smurtas artimoje aplinkoje, kritinė kriminologija, nepilnamečių justicija.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Michalovič, I., Vaičiūnienė, R. Justickaja, S., Viršilas, V. (2022), Challenges to an Individualized Approach Toward Batterers Intervention Programs in the Context of Coordinated Community Response to the Intimate Partner Violence in Lithuania, Journal of Family Violence. DOI: 10.1007/s10896-022-00467-6/ Vaičiūnienė, R., Arta Idrissi, Artūras Tereškinas (2022), „Gender-specific strategies of adaptation to imprisonment in a Lithuanian women’s correctional facility“. The Routledge Handbook of Women‘s Experiences of Criminal Justice, ed. Issla Mason and Natalie Booth. New York: Routledge. Michailovič, I., Justickaja, S., Vaičiūnienė, R., Banach-Gutierrez, J. (2022), Domestic Violence Against Women in Lithuania and Poland: Seeking Adequate Protection of Victims. Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. Redagavo Agnė Limantė, Dovilė Pūraitė-Andrikienė. Cham: Springer Cham, 2022. p. 409. (European Union and its Neighbours in a Globalized World, ISSN 2524-8928, eISSN 2524-8936 ; 8). ISBN 9783031069970. eISBN 9783031069987. DOI: 10.1007/978-3-031-06998-7. Tereškinas, A., Vaičiūnienė, R., Jarutienė, L. (2022), Gender and Sentencing in Lithuania: More Mercy for Women? // Laws: 2022, 11, 5, p. 1-15. MDPI AG. ISSN 2075-471X. eISSN 2075-471X. DOI: 10.3390/laws11050070. Limantė, A., Vaičiūnienė, R., Apolevič, J. (2022), Child-Friendly Legal Aid and Individual Assessment of Children in Conflict with the Law: Building the Basis for Effective Participation // International journal of environmental research and public health: A Further Look at Risk Behaviors in Adolescents: An Update on Assessment Instruments, Explanation Models, and Interventions Focused on Individual and Environmental Risk/Protective Factors : 2022, 19, 1, p. 1-17. MDPI. ISSN 1660-4601. eISSN 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph19010017. Michailovič, I., Justickaja, S., Vaičiūnienė, R., Viršilas, V. (2021), Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtavusiais asmenimis plėtros perspektyvos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, 2021. p. 116. ISBN 9786099623955. eISBN 9786099623962. Tereškinas, A., Vaičiūnienė, R., Nikartas, S., Jarutienė, L. (2021), Moterys Lietuvos baudžiamojo teisingumo sistemoje: nuo baudimo praktikų iki bausmės patirčių. Vilnius: Žara, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, 2021. 195 p. ISBN 9789986343776. Vaičiūnienė, R. (editor); Nikartas, S., Apolevič, J., Povilaitytė, V., Dodig Hundric, D., Ricijaš, N., Mirosavljevic, A., Mandic, S., Pitsela, A., Nouskalis, G., Karagiannidis, Ch., Giagkou, A., Mavrou, Ch. (2020), Individual Assessment of Suspected or Accused Children: insights into good practice in the light of the Directive (EU) 2016/800 / Edited by Rūta Vaičiūnienė. Vilnius: Žara, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, 2020. 216 p. ISBN 9789986343707. Nikartas, S., Vaičiūnienė, R., Rinkevičiūtė, G. (2020), Probation officers’ discretionary decisions in responding to probation violations: The case of Lithuania // Probation Journal. Thousand Oaks, CA: 2020, 68, 1, p. 28-46. SAGE Publications. ISSN 0264-5505. eISSN 1741-3079. DOI: 10.1177/0264550520980057. Sakalauskas, G. (autorius, redaktorius), Jarutienė, L,. Kalpokas, V., Vaičiūnienė, R. (2019), Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, Žara, 2019. 1-512 p. ISBN 9789986343493. Michailovič, I. Justickaja, S., Vaičiūnienė, R, Kalpokas, V., Visockas, E. (2019), Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2019. 70 l. eISBN 9789986704638. Slade, G., Vaičiūnienė, R. (2018), In comparative perspective: The effects of incarceration abroad on penal subjectivity among prisoners in Lithuania // European Journal of Criminology: 2018, 15, 2, p. 217-234. Sage Publications Ltd. ISSN 1477-3708. eISSN 1741-2609. DOI: 10.1177/1477370817726716. Vaičiūnienė, R. (2018), Killing Time in Prison: Purposeful Activities and Spare Time in Lithuanian Correctional Facilities // The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies: The Evolution of Prisons and Penality in the Former Soviet Union: 2018, 19, p. 1-16. Centre for Research and Study on Post-Soviet Societies and Institutions. ISSN 1769-7069. DOI: 10.4000/pipss.5082. Vaičiūnienė, R., Viršilas, V. (2018), Socialinės reabilitacijos priemonių taikymo laisvės atėmimo vietose analizė: esamos praktikos tobulinimo perspektyvos, Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 60 l. eISBN 9789986704546.   Projektinė mokslo veikla: 2020 – 2021, Smurtinės elgsenos artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtautojais instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis plėtros perspektyvos“ (SMEAK). Vyresnioji mokslo darbuotoja. Projekto partneris – Lietuvos probacijos tarnyba. Projekto biudžetas ~ 110 000 eurų. 2020 – 2021, Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD). Vyresnioji mokslo darbuotoja. Projekto partneriai Belgija (Defence for Children (DCI-Belgium)) ir Albanija (Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP). 2019 – 2021, Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys“. Vyresnioji mokslo darbuotoja. Projekto partneriai – Kembridžo universiteto Kriminologijos institutas bei Vytauto Didžiojo universitetas. Projekto biudžetas: 145 724 Eur. 2019 – 2020, Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės (IA-CHILD). Projekto vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Projekto partneriai: Kroatija, Graikija, Kipras, Belgija. 2018 – 2020, Žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas. Ekspertė. Partneriai (pagrindinis vykdytojas): Lietuvos policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Projekto biudžetas ~ 1,65 mln. eurų. 2018 – 2019, „Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis“ („POSIB“). Mokslo darbuotoja. Projekto biudžetas 70 000. eurų.   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2021-11-30, Vaičiūnienė, Rūta. „Implementing batterer intervention programs: the importance of inter-institutional cooperation and coordinated response“. Tarptautinė SMAEK projekto konferencija „The Change of Domestic Violent Behaviour: Working with Perpetrators at Institutional and Community Levels“, Vilnius. 2021-06-23, Vaičiūnienė Rūta, Jarutienė Liubovė. „Gender & Sentencing in Lithuania: more mercy for women?“. Tarptautinė FemiJust projekto konferencija „Teisingos bausmės moterims? Baudžiamoji praktika ir nuteistųjų moterų patirtys“, Vilnius. 2021-02-11, Vaičiūnienė, Rūta, Nikartas, Simonas. Legal aid for children in Lithuania” (Projekto LA CHILD tyrimo rezultatų pristatymas). Tarptautinė konferencija „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“, Vilnius. 2021, Rūta Vaičiūnienė, Artūras Tereškinas. „Defeminised criminal justice: female offenders’ crimes and penalties in Lithuania“. XX-oji Europos kriminologų draugijos konferencija. 2019-03-28/29, Vaičiūnienė Rūta. “Doing prison work: inconsistent institutional identities and roles of prison officers”. Tarptautinė Europos kriminologų draugijos (angl. European Society of Criminology) Kalėjimo ir įkalinimo patirties tyrimų darbo grupės (angl. Working