LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė
  • Leidiniai
LEGAL PROTECTION OF VULNERABLE GROUPS IN LITHUANIA, LATVIA, ESTONIA AND POLAND

Unikali pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos Šiaurės Rytų Europos regione apžvalga. Knygoje siūlomas naujas požiūris į pažeidžiamų grupių teisinę apsaugą bei pristatoma išsami pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos reglamentavimo ir praktikos lyginamoji analizė. Šį išsamų tyrimą parengė mokslininkai iš keturių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Šią knygą redagavo Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkės dr. Agnė Limantė ir dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė. Tyrimą parengė mokslininkai iš keturių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos
Recenzentai: -

KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMŲ TEIKTI IŠVADAS OBJEKTAI IR SUBJEKTAI: TEISINIO REGULIAVIMO PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO GALIMYBĖS

Tyrimo tikslas – sistemiškai išanalizuoti poreikį, prielaidas ir galimybes modifikuoti Konstitucijoje ir KTĮ įtvirtintą reguliavimą, reglamentuojantį aptariamų įgaliojimų objektus ir subjektus (ne tik paklausimų dėl išvadų nagrinėjimo inicijavimo teisę turinčius subjektus, bet ir aptariamos rūšies bylose dalyvaujančius asmenis ir kitus proceso dalyvius).

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Recenzentai:
dr. Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, dr. Juozas Valčiukas