LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
dr. Rita Matulionytė
  • Leidiniai
VEIDO ATPAŽINIMO TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS TEISĖSAUGOS SRITYJE: TEISINIAI IŠŠŪKIAI IR GALIMI SPRENDIMAI

Šių rekomendacijų tikslas – apibendrinti ir paaiškinti pagrindines galimas teisines rizikas, kylančias naudojant VAT teisėsaugos srityje, ir pasiūlyti galimus sprendimus, kaip šias rizikas valdyti tobulinant VAT naudojimo politiką ir teisinį reguliavimą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Rita Matulionytė, dr. Agnė Limantė, dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai: -

Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai

Lietuvos teisės institutas išleido monografiją „Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai“. Leidinyje, tiriant viešojo intereso atpažinimo problemą ir siekiant pateikti viešojo intereso apibrėžtumo gaires, pagrindinis dėmesys skiriamas Lietuvos teismų praktikos analizei dviem kryptimis – kriterijų (elementų, požymių, pagal kuriuos atpažįstamas viešasis interesas) ir…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai:  dr. Lina Beliūnienė, Milda Burnytė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, dr. Egidijus Krivka, Mindaugas Lankauskas, dr. Rūta Latvelė, dr. Rita Matulionytė
Recenzentai:
prof. dr. Egidijus Šileikis, prof. dr. Rasa Ragulskytė-Markovienė

Skaitmeninės bibliotekos: kūrinių našlaičių direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje

Šia mokslo studija siekiama įvertinti 2012 m. spalio 25 d. Direktyvos dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių  teisių  kūrinių  naudojimo (2012/28/EU) pranašumus ir trūkumus, identifikuoti potencialias Direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisę ir taikymo praktikoje problemas ir pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Rita Matulionytė LL.M
Recenzentai:
dr. Petras Ragauskas, prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras, LL.M., ir prof. dr. Jūratė Ūsonienė