LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Johanas Baltrimas
  • Leidiniai
Argumentavimas remiantis teisės principais: atkuriamasis ir plėtojamasis būdai

Mokslo studijoje analizuojama teismų argumentavimas remiantis teisės principais. Įžanginėje studijos dalyje trumpai aptariama teisės principų samprata, teisės principo ir normos santykis bei teisės principų paskirtis. Toliau darbe yra nagrinėjami du argumentavimo remiantis teisės principais būdai, autorių įvardinti kaip atkuriamasis bei plėtojamasis, aptariami šių būdų privalumai bei trūkumai bei pateikiamos išvados.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Johanas Baltrimas, Mindaugas Lankauskas
Recenzentai:
prof. dr. (HP) Egidijus Kūris, doc. dr. Ernestas Spruogis

Europos Žmogaus Teisių Teismo argumentavimas remiantis ankstesniais savo sprendimais

Teismų sprendimų motyvavimas remiantis teismų precedentais yra vienas iš būdų pasiekti teisės taikymo vienodumą ir prognozuotumą. Precedentų naudojimas skatintinas kaip spekuliatyvaus argumentavimo, kuris nėra grindžiamas iš anksto paskelbtais oficialiais teisės šaltiniais, alternatyva.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Johanas Baltrimas
Recenzentai:
prof. dr. (HP) Egidijus Kūris ir doc. dr. Ernestas Spruogis

Teisės dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimo problemos

Studijoje identifikuojamos bei analizuojamos turinčios trūkumų ir todėl pirmiausia valstybėje koreguotinos su teise tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį ir su rinkimų teise susijusios teisinio reguliavimo bei jų praktinio užtikrinimo sritys.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Johanas Baltrimas, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai:
dr. Jolanta Bieliauskaitė, doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė

Teisės į teisingą teismą užtikrinimo problemos

Šioje studijoje identifikuojamos ir analizuojamos aktualiausios teisės į teisingą teismą Lietuvoje užtikrinimo problemos. Detaliau aptariami šie teisės į teisingą teismą turinio elementai: teisės būti išklausytam, greito proceso užtikrinimo problemos, nepagrįstas bylinėjimasis ir piktnaudžiavimas procesu, keletas teisės į teisingą teismą užtikrinimo aspektų administracinėje teisenoje.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Johanas Baltrimas, Mindaugas Lankauskas, Darius Šneideris
Recenzentai:
doc. dr. Artūras Panomariovas, doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė

Teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų teisių užtikrinimo problemos

Atliekant tyrimą buvo išskirtos sritys, kuriose teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų teisių įgyvendinimas yra suvaržytas, subjektai patiria sunkumų naudodamiesi nurodytomis teisėmis, o kylančios problemos paliečia daugelį asmenų.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Kristina Ambrazevičiūtė, Johanas Baltrimas, dr. Eglė Mauricė-Mackuvienė
Recenzentai:
doc. dr. Vytautas Gavelis, doc. dr. Lina Novikovienė