LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Lina Beliūnienė
  • Leidiniai
Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą

Ši knyga yra proginis leidinys, parengtas minint Lietuvos teisės instituto veiklos 25-metį. Leidinyje pateikiama vienuolika Instituto veiklos įvairovę atspindinčių straipsnių iš daugelio sričių: konstitucinės teisės, baudžiamosios teisės ir baudžiamosios politikos, baudžiamojo proceso teisės, administracinės teisės, darbo teisės, patentų teisės ir netgi kalbotyros.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Lina Beliūnienė, Juozas Galginaitis, Dalia Gedzevičienė, Gintaras Goda, Aurelijus Gutauskas, Danutė Jočienė, Justas Namavičius, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Petras Ragauskas, Gintautas Sakalauskas, Arūnas Želvys
Recenzentai:
prof. dr. Edita Gruodytė, prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

EKSPLICITINIS RĖMIMASIS KONSTITUCIJOS PREAMBULE LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

Šio tyrimo tikslas – nustatyti Teismo rėmimosi Konstitucijos preambule bruožus ir plėtojimą, taip susitelkiant į kelis klausimus: kokiais bruožais pasižymi naudojimasis preambulės nuostatomis aiškinant Konstituciją, ją taikant? Ar šis naudojimasis turi ypatumų? Kokia yra konstitucinės jurisprudencijos apie Konstitucijos preambulę plėtojimo kryptis ar kryptys? Ar yra ir jei taip, kokios preambulės aiškinimo ribos?

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina BELIŪNIENĖ
Recenzentai:
prof. dr. Egidijus Šileikis, prof. dr. Vytautas Sinkevičius

Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai

Lietuvos teisės institutas išleido monografiją „Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai“. Leidinyje, tiriant viešojo intereso atpažinimo problemą ir siekiant pateikti viešojo intereso apibrėžtumo gaires, pagrindinis dėmesys skiriamas Lietuvos teismų praktikos analizei dviem kryptimis – kriterijų (elementų, požymių, pagal kuriuos atpažįstamas viešasis interesas) ir…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai:  dr. Lina Beliūnienė, Milda Burnytė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, dr. Egidijus Krivka, Mindaugas Lankauskas, dr. Rūta Latvelė, dr. Rita Matulionytė
Recenzentai:
prof. dr. Egidijus Šileikis, prof. dr. Rasa Ragulskytė-Markovienė

Galimybės siaurinti teismo funkcijas administracinių teisės pažeidimų procese

Mokslo studijoje analizuojama galimybė perduoti teismo kompetencijai priklausančių administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų), nagrinėjimą iš teismų neteisminėms institucijoms (privaloma ikiteismine tvarka), tuo siaurinant teismo funkcijas administracinių teisės pažeidimų procese.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Evelina Agota Vitkutė, dr. Rūta Latvelė
Recenzentai:
dr. Irmantas Jarukaitis, doc. dr. Rytis Krasauskas, prof. dr. Algimantas Urmonas

Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos: teisinis tyrimas

Reaguodami į besikeičiančias aktualijas, autoriai šiam tyrimui pasirinko ne tik ilgėlesnį tyrimo laikotarpį, kitokią žmogaus teisių užtikrinimo problemų tyrimo taktiką, leidžiančią kryptingiau ir labiau į jas įsigilinti, bet ir kitaip atnaujino savo ankstesnį darbą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė, Kristina Ambrazevičiūtė, Mindaugas Lankauskas, dr. Eglė Mauricė, Matas Mulevičius, dr. Simonas Nikartas, dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, dr. Vida Petrylaitė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Darius Šneideris, dr. Salomėja Zaksaitė
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, prof. dr. Toma Birmontienė, prof. dr. Justinas Žilinskas

Žmogaus teisių apsaugos stiprinimas konstitucinio skundo institutu

Tyrimu atsakoma į klausimą, koks asmens konstitucinio skundo modelis būtų tinkamiausias Lietuvai. Siekiant šio tikslo, apžvelgiamas asmens konstitucinio skundo suvokimas istoriniu ir pasirinktų nagrinėti Europos valstybių lyginamuoju aspektu. Taip pat pristatomi ir nagrinėjami pagrindiniai asmens konstitucinio skundo priemonės įtvirtinimo Lietuvoje tikslingumo argumentai ir šio teisinio instituto diegimas.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė
Recenzentai:
prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, dr. Antanas Jatkevičius, prof. dr. (HP) Egidijus Kūris, doc. dr. Giedrė Lastauskienė

Teisė į sveikatos apsaugą: probleminiai sveikatos priežiūros ir sveikos aplinkos užtikrinimo aspektai

Šioje studijoje identifikuojamos bei analizuojamos turinčios trūkumų ir todėl pirmiausia koreguotinos teisės į sveikatos apsaugą (sveikatos priežiūros ir sveikos aplinkos aspektais) teisinio reguliavimo ir jų praktinio užtikrinimo sritys. 

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai:
prof. dr. Danguolė Jankauskienė, prof. dr. Dainius Pūras