LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Matas Mulevičius
  • Leidiniai
Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos: teisinis tyrimas

Reaguodami į besikeičiančias aktualijas, autoriai šiam tyrimui pasirinko ne tik ilgėlesnį tyrimo laikotarpį, kitokią žmogaus teisių užtikrinimo problemų tyrimo taktiką, leidžiančią kryptingiau ir labiau į jas įsigilinti, bet ir kitaip atnaujino savo ankstesnį darbą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė, Kristina Ambrazevičiūtė, Mindaugas Lankauskas, dr. Eglė Mauricė, Matas Mulevičius, dr. Simonas Nikartas, dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, dr. Vida Petrylaitė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Darius Šneideris, dr. Salomėja Zaksaitė
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, prof. dr. Toma Birmontienė, prof. dr. Justinas Žilinskas

Kad nusikaltimai neapsimokėtų: tradiciniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai

Lietuvos teisės institutas kartu su Vilniaus universiteto tyrėjų grupe išleido monografiją „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: tradiciniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai“, Vilnius: Justitia, 2014.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Skirmantas Bikelis (tyrimo vadovas), Bartautė Čepytė, Mindaugas Girdauskas, dr. Aistė Medelienė, Matas Mulevičius, dr. Rimantas Simaitis, dr. Tautvydas Žėkas
Recenzentai:
prof. dr. Oleg Fedosiuk, prof. habil. dr. Vytautas Piesliakas

Teisės į privatumą, minties, sąžinės, religijos laisvę ir saviraišką užtikrinimo problemos

Studijoje analizuojama, kaip Lietuvoje teoriškai ir praktiškai užtikrinama teisė į privatumą, minties, tikėjimo ir sąžinės laisvę ir saviraišką. Konstatuotina, kad užtikrinant šias teises bei laisves, kyla įstatyminio, institucinio ir praktinio pobūdžio problemų.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Mindaugas Lankauskas, Matas Mulevičius, dr. Salomėja Zaksaitė
Recenzentai:
prof. dr. Justinas Žilinskas, doc. dr. Milda Ališauskienė