LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Skirmantas BIKELIS
  • Leidiniai
CIVILINIO TURTO KONFISKAVIMO PERSPEKTYVOS LIETUVOJE

Pagrindinis šio tyrimo klausimas – ar Lietuvos teisinėje sistemoje civilinio turto konfiskavimo mechanizmas suteiktų apčiuopiamos pridėtinės vertės, siekiant efektyviai paimti iš organizuotų, sunkių savanaudiškų, korupcinių nusikaltimų sukauptą turtą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Skirmantas BIKELIS, Simonas MIKŠYS
Recenzentai:
Algimantas Čepas, Tomas Girdenis, Gintautas Sakalauskas

Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje

Monografija yra skirta specifinei atkuriamojo teisingumo problematikai aptarti, kuria siekiama sukurti išsamų mokslinį pagrindą atkuriamajam teisingumui taikyti Lietuvoje ir vienai iš jo formų – nusikalstamos veikos aukos ir kaltininko mediacijai.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. I. Michailovič (vad.), dr. S. Bikelis, dr. A. Čepas, dr. M. Dobrynina, dr. R. Simaitis, D. Šneideris, L. Ūselė, J. Venckevičienė
Recenzentai:
doc. dr. G. Goda, doc. dr. J. Sondaitė

Kad nusikaltimai neapsimokėtų: tradiciniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai

Lietuvos teisės institutas kartu su Vilniaus universiteto tyrėjų grupe išleido monografiją „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: tradiciniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai“, Vilnius: Justitia, 2014.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Skirmantas Bikelis (tyrimo vadovas), Bartautė Čepytė, Mindaugas Girdauskas, dr. Aistė Medelienė, Matas Mulevičius, dr. Rimantas Simaitis, dr. Tautvydas Žėkas
Recenzentai:
prof. dr. Oleg Fedosiuk, prof. habil. dr. Vytautas Piesliakas

Senaties institutas baudžiamojoje justicijoje

Šio tyrimo tikslas – nustatyti teorinį senaties taikymo baudžiamojoje justicijoje pagrindą ir juo remiantis pateikti nuoseklią senaties instituto reguliavimo koncepciją.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Skirmantas Bikelis
Recenzentai:
doc. dr. Egidijus Bieliūnas, doc. dr. Anna Drakšienė, dr. Antanas Jatkevičius

Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai

Šis tyrimas yra mėginimas gilinantis į pastaraisiais dešimtmečiais baudžiamojoje politinėje plotmėje Lietuvoje bei tarptautiniu mastu priimtus sprendimus apibendrinti ir akumuliuoti įžvalgas, leidžiančias iš šalies pažvelgti į priimtus sprendimus, jų priėmimo aplinkybes, buvusius lūkesčius ir galiausiai – gautus rezultatus.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas (grupės vadovas ir mokslinis redaktorius), dr. Skirmantas Bikelis, Vaidas Kalpokas, dr. Aušra Pocienė
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, doc. dr. Simona Mesonienė, prof. habil. dr. Vytautas Piesliakas

Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

„Saugumo miestuose užtikrinimo problemos“ – metodinė priemonė, kurioje kompleksiškai žvelgiama į saugumo problemą mieste. Ji skiriama specialistams, atsakingiems už saugumo užtikrinimą, taip pat visiems, kas domisi šia tema.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Dr. Aušra Pocienė, Dr. Raimundas Kalesnykas, Dr. Alfredas Kiškis, Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, Dr. Rokas Uscila
Recenzentai:
prof. dr. (HP) Aleksandras Dobryninas, dr. Algimantas Čepas