LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

2012

  •   Back
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
Žmogaus teisės Lietuvoje

2012 10 gruodžio/

2012 m. gruodžio 10 d. vyko Teisės instituto organizuojama mokslinė konferencija "Žmogaus teisės Lietuvoje".

Renginys skirtas pristatyti šiais metais Teisės instituto atlikto sistemingo žmogaus teisių tyrimo rezultatus. Tyrimo metu buvo siekiama skirtingais pjūviais išnagrinėti padėtį žmogaus teisių srityje, apimant svarbiausias mūsų šalies teisines problemas ir ieškant jų sprendimo būdų.

 

Konferencijos medžiaga:

• Tyrimo idėjos, atlikimo ir rezultatų apibendrinimas


• Simonas Nikartas, dr. Salomėja Zaksaitė, Teisės institutas
Asmens neliečiamumo garantijos: įkalinimo ir artimos aplinkos kontekstas; I dalis, II dalis

• Johanas Baltrimas, Teisės institutas
Teisė į teisingą teismą: iššūkiai ir perspektyvos

• Mindaugas Lankauskas, Teisės institutas
Teisės į privatumą ir žiniasklaidos santykis

• Matas Mulevičius, Teisės institutas
Žodžio ir religijos laisvių padėtis Lietuvoje 2008-2012 metais

• Dr. Eglė Mauricė-Mackuvienė, Teisės institutas
Nuosavybė, ūkinės veiklos laisvė, vartotojai: teisių apsauga ir įgyvendinimo sunkumai

• Dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, Teisės institutas
Teisinio reguliavimo įsidarbinant ir dirbant 2008-2012 metų pokyčių analizė

• Dr. Vida Petrylaitė, Vilniaus universiteto teisės klinika
Teisės į socialinę apsaugą įgyvendinimo užtikrinimo problemos

Narkotikų kontrolė: politika ir teisė

2012 14 lapkričio/

2012 m. lapkričio 14 d. vyko Teisės instituto organizuota konferencija tema "Narkotikų kontrolė: politika ir teisė".

Konferencijoje buvo aptarti svarbiausi probleminiai narkotikų kontrolės politiniai ir teisiniai aspektai. Renginio pranešėjai pristatė sunkumus taikant teisinę atsakomybę už teisės pažeidimus, susijusius su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, pristatė gerąją socialinės politikos praktiką bei kitus probleminius klausimus.

 

Konferencijos medžiaga:

• Mindaugas Lankauskas, Teisės institutas
Narkotikų dekriminalizavimas: naujas požiūris į problemą

• Judita Žukauskaitė, Teisės institutas
Nuteistųjų už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis socialinis demografinis protretas

• Prof. dr. Edita Gruodytė, Vytauto Didžiojo universitetas, Teisės fakultetas
Nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis dalykas: teoriniai ir praktiniai aspektai

• Maura Olechnovič, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Licencijų skyrius
Naujos psichoaktyvios medžiagos ir jų kontrolė

Kontrabandos kontrolė

2012 8 lapkričio/

2012 m. lapkričio 8 d. vyko Teisės instituto organizuotas seminaras tema "Kontrabandos kontrolė Lietuvoje: situacija, problemos ir sprendimai".

Seminare Muitinės departamento, Generalinės prokuratūros ir Teisės instituto ekspertai visapusiškai pristatė kontrabandos nusikaltimų kontrolės problematiką: kontrabandos reiškinio tendencijas, šių nusikaltimų tyrimo ir teisinio kvalifikavimo problemas bei jų sprendimus, pateikė sankcijų, taikomų už kontrabandą, sisteminį vertinimą. Seminare buvo pristatyti Teisės institute atlikto išsamaus tyrimo "Permąstant sankcijų už kontrabandą sistemą Lietuvoje: proporcingumo problemos" rezultatai.

 

Seminaro medžiaga:

• Šarūnas Ramanauskas, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
Kontrabandos mastai ir tendencijos

• Dr. Skirmantas Bikelis, Teisės institutas
Permąstant sankcijas už kontrabandą: proporcingumo problema

Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai

2012 30 spalio/

2012 m. spalio 30 d. vyko Teisės instituto ir Teisingumo ministerijos organizuota konferencija tema "Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai".

Konferencija buvo organizuota norint pristatyti Teisės instituto mokslo darbų serijoje šiais metais išleistą knygą „Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai“, kurioje visapusiškai analizuojama Lietuvos baudžiamosios politikos tradicija ir jos raida, apžvelgiamos baudžiamosios politikos tendencijos Europos Sąjungoje ir jos valstybėse narėse.

 

Konferencijos medžiaga:

• Dr. Gintautas Sakalauskas, Teisės institutas
Baudžiamosios politikos tradicija ir tendencijos Lietuvoje

• Dr. Aušra Pocienė, Teisės institutas
Baudžiamosios politikos formavimas(is) ir jos įtaka nusikaltimams Lietuvoje

• Dr. Justas Namavičius, Vilniaus universitetas
Bausmės funkcijos ir baudžiamoji politika

• Dr. Skirmantas Bikelis, Teisės institutas
Baudžiamoji politika kontrabandos bylose: šaudymas į žvirblius iš patrankos?

Pasitikėjimo svarba įgyvendinant teisingumą

2012 26 spalio/

2012 m. spalio 12 d. Teisės institutas kartu su Vilniaus universitetu organizavo mokslinį seminarą – diskusiją tema "Neteisėtai įgyto turto paėmimo problematika ir baudžiamųjų, civilinių ir mokestinių teisinių mechanizmų neteisėtam turtui paimti tobulinimo perspektyvos".

Renginio metu darbo grupės nariai pristatė Teisės instituto kartu su Vilniaus universitetu vykdomą ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą mokslinį projektą „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamai įgyto turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva“ (sutarties Nr. SIN-14/2012). Kartu su praktikais buvo aptariama neteisėtai įgyto turto paėmimo problematika iš baudžiamosios teisės bei baudžiamojo proceso, civilinės teisės ir mokestinių teisinių mechanizmų perspektyvos.

 

Seminaro medžiaga:

• Skirmantas Bikelis, Teisės institutas
Projekto „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva“ uždaviniai ir veiklos kryptys

• Mindaugas Girdauskas, Teisės institutas
Baudžiamojo proceso nuostatos ir neteisėtai įgyto turto paėmimo klausimas

• Rimantas Simaitis, Vilniaus universitetas
Civilinių teisinių priemonių perspektyvos ir taikymo problemos didinant neteisėtai įgyto turto konfiskavimo veiksmingumą

• Aistė Medelienė, Vilniaus universitetas
Mokestinės neteisėtai įgyto turto apmokestinimo priemonės ir jų santykis su baudžiamųjų priemonių taikymu

• Skirmantas Bikelis, Teisės institutas
Proporcingumo principas taikant turto konfiskavimą baudžiamosiose bylose

Neteisėtai įgyto turto problematika

2012 21 spalio/

2012 m. spalio 12 d. Teisės institutas kartu su Vilniaus universitetu organizavo mokslinį seminarą – diskusiją tema "Neteisėtai įgyto turto paėmimo problematika ir baudžiamųjų, civilinių ir mokestinių teisinių mechanizmų neteisėtam turtui paimti tobulinimo perspektyvos".

Renginio metu darbo grupės nariai pristatė Teisės instituto kartu su Vilniaus universitetu vykdomą ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą mokslinį projektą „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamai įgyto turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva“ (sutarties Nr. SIN-14/2012). Kartu su praktikais buvo aptariama neteisėtai įgyto turto paėmimo problematika iš baudžiamosios teisės bei baudžiamojo proceso, civilinės teisės ir mokestinių teisinių mechanizmų perspektyvos.

 

Seminaro medžiaga:

• Skirmantas Bikelis, Teisės institutas
Projekto „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva“ uždaviniai ir veiklos kryptys

• Mindaugas Girdauskas, Teisės institutas
Baudžiamojo proceso nuostatos ir neteisėtai įgyto turto paėmimo klausimas

• Rimantas Simaitis, Vilniaus universitetas
Civilinių teisinių priemonių perspektyvos ir taikymo problemos didinant neteisėtai įgyto turto konfiskavimo veiksmingumą

• Aistė Medelienė, Vilniaus universitetas
Mokestinės neteisėtai įgyto turto apmokestinimo priemonės ir jų santykis su baudžiamųjų priemonių taikymu

• Skirmantas Bikelis, Teisės institutas
Proporcingumo principas taikant turto konfiskavimą baudžiamosiose bylose 

Nacionalinės viktimologinės stebėsenos poreikis ir galimybės

2012 17 spalio/

2012 m. spalio 17 d. Teisės institutas organizavo mokslinį seminarą tema "Nacionalinės viktimologinės stebėsenos poreikis ir galimybės".

Seminare aptarta viktimologinių tyrimų patirtis bei situacija Lietuvoje, taip pat analizuojamos jų rezultatų taikymo problemos. Kartu su renginio dalyviais buvo diskutuojama apie nacionalinės viktimologinės stebėsenos poreikį bei jos įgyvendinimo galimybes Lietuvoje.

 

Seminaro medžiaga:

• Alfredas Kiškis, Mykolo Romerio universitetas
"Dviejų spindulių" modelis vertinant nusikalstamumą Lietuvoje 

 
Pristatytas tyrimas

2012 25 rugsėjo/

2012 m. rugsėjo 25 d. Teisės institutas rengė apvalaus stalo diskusiją tema "Asmenų, pranešusių apie teisės pažeidimus, apsaugos nuo neteisėto poveikio teisinio reguliavimo problemos". Renginio metu savo tyrimą šia tematika pristatė Teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus tyrėjas Algimantas Kliunka.

Sukčiavimas elektroninėje erdvėje

2012 25 gegužės/

2012 m. gegužės 25 d. Teisingumo ministerijos Konferencijų salėje (Gedimino pr. 30/1, Vilnius) vyko Teisės instituto organizuotas mokslinis seminaras "Sukčiavimas elektroninėje erdvėje: technologiniai aspektai ir teisinis vertinimas".

 

Seminaro medžiaga