LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Teisės teorija
  • ŽURNALAI

Autorius: Petras RAGAUSKAS
Temos kategorija: Teisės teorija

Straipsnyje pateikiama prof. A. Vaišvilos monografijoje „Teisinis personalizmas: teorija ir metodas (teisės sugrąžinimo visuomenei ideologija)“ siūlomos teorijos ir metodo kritika. Ji grindžiama tiek pasiūlytų konstruktų pritaikomumo ir jų universalumo vertinimu, tiek abejonėmis, kurių kyla analizuojant pačios koncepcijos konstravimo tinkamumą (visų pirma – pagrįstumą, o per tai ir patikimumą). Iš karto reikia pasakyti, kad tai nėra monografijos recenzija. Šis žanras nebūtų adekvatus mažiausiai dėl to, kad straipsnyje ne tik pateikiamas monografijos įvertinimas, bet ir atvirai polemizuojama bei siekiama paneigti tam tikrus teiginius, vertinimus ar išvadas.

Autorius: Petras RAGAUSKAS
Temos kategorija: Teisės teorija, Tarptautinė teisė

Straipsnyje aptariami kai kurie Lietuvoje vis dar menkai žinomo amicus curiae instituto aspektai. Trumpai (šiame etape daugiausia netiesiogiai – pateikiant įvairių pavyzdžių) apibūdinamas šio instituto paplitimas, pristatomi pagrindiniai amicus curiae bruožai užsienio šalių ir tarptautinėje teisėje. Aptariama subjektų, atliekančių šį vaidmenį, įvairovė, analizuojama, kuo amicus curiae skiriasi nuo šalių, byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų, ekspertų ar liudytojų. Trumpai apibūdinamas amicus curiae ir lobistinės veiklos santykis.

Autorius: Marius MATIUKAS
Temos kategorija: Civilinė teisė
, Teisės teorija

Straipsnyje analizuojamas vienas iš mažiausiai Lietuvos teisės doktrinoje tirtų daiktinės teisės institutų – užstatymo teisės institutas. Šis institutas kontinentinės teisės tradicijos valstybėse susiformavo dėl poreikio nukrypti nuo vieno iš esminių daiktinės teisės principų – superficies solo cedit, reiškiančio, kad statiniai turi priklausyti žemės sklypo, ant kurio jie yra pastatyti, savininkui.

Autorius: Johanas BALTRIMAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Teisėkūra, Teisės teorija

Straipsnyje pristatoma teisinė atsakomybė už akademinį nesąžiningumą. Pagrindinis straipsnyje tiriamas klausimas yra, ar atsakomybės sistema yra nuosekli ir nesudaro prielaidų už vienodai pavojingus pažeidimus taikyti skirtingą atsakomybę.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.