LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Koordinuoto atsako užkardant smurtą artimoje aplinkoje beieškant – veiksmingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelio kūrimas

[:lt]

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas (sutarties Nr. S-REP-18-5) reikminis taikomasis mokslinis projektas „Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis“ pasiekė finišo tiesiąją. Jo metu Lietuvos teisės instituto (toliau – LTI) mokslininkai atliko tyrimą, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kaip vieną iš valstybei ypač aktualių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos temų. Įvertinus smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos teikimo mechanizmus, egzistuojančias tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktikas, tyrimu siekta sukurti ir pasiūlyti suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo modelį.

Tyrimo metu aštuoniose skirtingose Lietuvos apskrityse atlikti 45 pusiau struktūruoti interviu ir 3 fokusuotos grupinės diskusijos su suinteresuotų šalių, reaguojančių ir teikiančių pagalbą smurto artimoje aplinkoje atvejais, atstovais: nuo policijos pareigūnų, specializuotos pagalbos centrų specialistų iki nevyriausybinių organizacijų atstovų, prokurorų, teisėjų ir probacijos pareigūnų.

Mokslininkių Ilonos Michailovič, Svetlanos Justickajos ir Rūtos Vaičiūnienės teigimu, „atliktas tyrimas leidžia daryti prielaidą, kad suinteresuotų institucijų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje problemų tinkle, bendradarbiavimui labiau būdingas pirminis bendradarbiavimo lygmuo, kuriame apsiribojama tik ryšio palaikymu ir kitų institucijų informavimu, tačiau dėl grįžtamojo ryšio ir bendro požiūrio trūkumo dažniausiai neperaugantis į komandinį darbą, koordinuotą atsaką, todėl negali būti laikomas koordinuotu tarpinstituciniu atsaku į smurtą artimoje aplinkoje. Siekiant bendro tikslo, reikalingas koordinuotas ir integruotas komandinis darbas bei veikimas vieniems kitus papildant, pasireiškiantis per bendrą atvejų analizę ir koordinuotą sprendimų priėmimą“.

Išsamiau tyrimo rezultatus LTI mokslininkės pristatys 2019 m. rugsėjo 13 d. organizuojamo seminaro-diskusijos „Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis“ metu. Apskritojo stalo diskusijoje savo įžvalgomis pasidalins policijos, teismų, prokuratūros, specializuotų pagalbos centrų, vaiko teisių apsaugos bei vyrų krizių centrų atstovai.

Praktinis seminaras-diskusija vyks 2019 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Baltojoje salėje (Šventaragio g. 2, Vilnius, II aukštas).

Renginio programa parsiuntimui.

Kviečiame registruotis į seminarą-diskusiją internetu. Registracijai spauskite čia.

Registracija į renginį vykdoma iki 2019 m. rugsėjo 11 d. 12.00 val.

 

Su atlikto tyrimo rezultatais galima susipažinti parsisiuntus mokslo studijos internetinę versiją, kurią rasite čia. Išleista mokslo studija seminaro-diskusijos dalyviams bus dalinama renginio pradžioje.

 

Daugiau informacijos el. p. justinas.paliauka@teise.org

[:en]

The research “Towards the effective cooperation between police and other stakeholders: model for the identification, support and prevention of domestic violence” which was funded by a grant (No. S-REP-18-5) from the Research Council of Lithuania has reached the final stage. The research was initiated by the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania as one of the topics, related to research and experimental development programmes, which is of particular interest to the State. The research sought to create and propose a model for cooperation of the stakeholders after assessment of mechanisms used for the identification domestic violence, provision of assistance and the existing practices of the multi-agency cooperation.

During the research 45 semi-structured interviews and 3 focused group discussions were conducted. The interviews were taken in 8 different districts of Lithuania. A variety from following representatives of the stakeholders, responding to domestic violence and providing the assistance in case of it, have participated in the research: from police officers, specialists from the Specialised Assistance Centres, to representatives from non-governmental organisations, prosecutors, judges and representatives of the probation system.

According to researchers Ilona Michailovič, Svetlana Justickaja and Rūta Vaičiūnienė, “The performed research allows to presume that the initial level of cooperation, limited to the maintenance of communication and notification of other institutions, is more typical to the cooperation of the stakeholders, working in the network of problems related to domestic violence. However, it does not turn into a teamwork or coordinated response due to the lack of feedback and common approach. Therefore, it cannot be deemed to be a coordinated multi-agency response to domestic violence. In order to achieve a common goal, the coordinated and integrated teamwork is necessary by complementing each other, which should be expressed through the common case study and coordinated decision making”.

The results of the research will be presented in more detail on 13 September, 2019, during seminar-discussion “Towards the effective cooperation between police and other stakeholders: model for the identification, support and prevention of domestic violence”. The roundtable discussion will include insights from police, courts, prosecutor office, specialized assistance centers, child rights protection services and men’s crisis centers representatives.

The practical seminar-discussion will take place on 13 September, 2019, White Hall of the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania (Šventaragis st. 2, Vilnius, II floor).

Program of the event.

The results of the study can be accessed by downloading the online version of the Scientific Study, which is available here. The study will be distributed to the participants of the seminar-discussion at the beginning of the event.

More information via email: justinas.paliauka@teise.org

[:]