LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Kvietimas į seminarą – diskusiją „Neteisėta cigarečių apyvarta: kriminologiniai ir teisiniai aspektai“

[:lt]

 

Maloniai kviečiame į Lietuvos teisės instituto  organizuojamą seminarą – diskusiją „Neteisėta cigarečių apyvarta: kriminologiniai ir teisiniai aspektai“. Renginys vyks 2015 m. rugsėjo 16 d. 13.30 val. Muitinės mokymo centre (Jeruzalės g. 25, Vilnius).
 
Lietuvos teisės instituto mokslininkai 2014 – 2016 metais vykdo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Neteisėta akcizinių prekių apyvarta kaip daugiaplanis socialinis reiškinys ir jo kontrolės problemos“, šio renginio metu bus pristatomi tarpiniai tyrimo rezultatai. Projektu siekiama visapusiškai ištirti neteisėtą akcizinių prekių apyvartą (toliau – NAPA) kaip socialinį reiškinį ir šiame kontekste įvertinti NAPA kontrolės priemonių sistemos efektyvumą, proporcingumą, taip pat šios sistemos nuoseklumą.
 
Renginio metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas neteisėtai cigarečių apyvartai, kaip didžiausiai NAPA sudedamajai daliai, analizuojant kriminologinius ir teisinius šio reiškinio aspektus. Pranešimus skaitys projekto dalyviai: Dr. Skirmantas Bikelis, Dr. Inga Daukšaitė, Judita Venckevičienė ir Renata Giedrytė – Mačiulienė. Seminaro – diskusijos dalyviai bus supažindinti su projekte tiriamomis problemomis ir jų sprendimo gairėmis. Pranešėjai pateiks duomenis, gautus atlikus administracinių teisės pažeidimų ir baudžiamųjų bylų analizę. Bus apžvelgiami teisinės atsakomybės už šias nusikalstamas veikas reguliavimo lyginamieji aspektai bei sankcijos ir kitos priemonės, taikomos už neteisėtą cigarečių apyvartą.
 
Renginys organizuojamas įgyvendinant LMT finansuojamą projektą „Neteisėta akcizinių prekių apyvarta kaip daugiaplanis socialinis reiškinys ir jo kontrolės problemos“. Finansavimo sutarties Nr. MIP-092/2014

[:]