LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos ir Austrijos ekspertai dalinsis savo patirtimi su Ukrainos ombudsmeno įstaiga

[:lt]

Europos Sąjungos Dvynių projekto “Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį” atidarymo ceremonija įvyko š. m. vasario 3 d. Ukrainos ombudsmeno įstaigoje Kijeve.

Kreipdamasis į susirinkusius projekto partnerius ir ceremonijos svečius Europos Sąjungos ambasadorius ir Europos Sąjungos delegacijos Ukrainoje vadovas J. E. Hugues Mingarelli atkreipė dėmesį, kad „gebėjimų stiprinimas reiškia ne vien dalinimąsi geriausia praktika, metodologijų tobulinimą ar pareigūnų mokymą, bet siekimą, jog įstatymo viršenybė ir susijusių teisių apsauga taptų neatskiriama visuomenės supratimo dalimi apie tai, kas yra šiuolaikinė Europos valstybė“.

Projekto atidarymo renginyje į susirinkusiuosius taip pat kreipėsi Lietuvos Respublikos ambasadorius Ukrainoje J. E. Marius Janukonis, Austrijos ambasadorė Ukrainoje J. E. Hermine Poppeller, Ukrainos Parlamento Vyriausioji žmogaus teisių komisarė Valeriya Lutkovska, Seimo kontrolierius ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovas Augustinas Normantas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė Milda Vainiutė, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Lietuvos teisės instituto direktorė ir Tomas Davulis, Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekanas.

„Dauguma Rytų partnerystės valstybių siekia žmogaus teisių apsaugai skirti kuo daugiau dėmesio, todėl galime tik džiaugtis, kad Ukrainoje prasideda projektas, kuriuo siekiama gerinti žmogaus teisių standartus šioje šalyje bei sustiprinti Ukrainos ombudsmeno institucijos gebėjimus šioje srityje“, – sako LTI vadovė dr. J.Paužaitė – Kulvinskienė.

Instituto direktorė šioje konferencijoje pristatė pranešimą „Įrodymais grįsta teisėkūros politika žmogaus teisių srityje“. Šiame pranešime ji atkreipė dėmesį, kad moksliniais tyrimais paremtų teisėkūros iniciatyvų realizavimas ir atitinkamų teisės normų priėmimas ženkliai prisideda prie įrodymais grįstos politikos formavimo ir teisinės valstybės stiprinimo žmogaus teisių apsaugos srityje. Vienos svarbiausių nacionalinių Konstitucijų nuostatų yra, būtent, skirtos apibrėžti teisėkūros procedūras. Renginio dalyviams J.Paužaitė – Kulvinskienė kaip pavyzdį pristatė Lietuvos teisėkūros procedūras. Nuo 2014 metų Lietuvoje galiojančios Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatos nustato, jog teisės aktų projektai yra skelbiami ir viešai prieinami internete, o teisės akto projekto rengėjui numatoma prievolė su teisės aktų projektais ar pakeitimais supažindinti visas suinteresuotas šalis, taip pat sužinoti jų nuomones, įtraukti siūlomas pataisas ir patikslinimus, yra klausiama visuomeninių organizacijų, savivaldos institucijų bei mokslininkų nuomonės ir vertinimų. Tokios procedūros padeda užtikrinti skaidrų ir aiškų teisėkūros procesą. Anot jos, tobulinant teisėkūros procesą Ukrainoje taip pat turėtų būti laikomasi trijų pagrindinių reikalavimų, kuriuos numato ir Europos Komisijos inicijuota REFIT (Regulatory Fitness and Performance programme) platforma. Pirma – turėtų būti atliekamas teisinio reguliavimo sukeliamo poveikio vertinimas visuomenei (t.y. įvertinamos ekonominės, socialinės, kriminologinės pasekmės); antra – teisės akto projekto rengimo procese būtinos intensyvios konsultacijos su visomis suinteresuotomis ir trečia – priėmus teisės aktą turi būti stebimas ir vertinamos jo sukeliamas poveikis, t.y. atliekama ex-post stebėsena. Teisinių sistemų transformacinius procesus ir reformas vykdančiose nacionalinėse valstybėse ombudsmeno institucija pirmiausia yra identifikuojama kaip žmogaus teisių gynėja, tačiau nemažiau svarbi ombudmeno institucijos funkcija yra užtikrinti atsakingo valdymo principą ir jo standartą valstybės institucijų veikloje, įskaitant ir atsakingo valdymo principo standartą teisėkūros procedūrose”.

Ombudsmeno institucijos gebėjimų stiprinimo projektą Ukrainoje, koordinuojant Lietuvos teisės institutui, bendrai įgyvendins Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lietuvos teisės instituto, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Vilniaus universiteto teisės fakulteto ir Ludwig Boltzmann Žmogaus teisių instituto (Austrija) ekspertai. Centrinė projektų valdymo agentūra užtikrins finansinį- administracinį projekto valdymą.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. 1.5 mln. eurų vertės ES Dvynių projekto įgyvendinimas truks 2 metus.

 

       

      

[:en]

EU Twinning Project “Implementation of the best European practices with the aim of strengthening the institutional capacity of the Apparatus of the Ukrainian Parliament  Commissioner for Human Rights to protect human rights and freedoms (Apparatus)” was launched last Friday, 3rd of February.

The goal of this EU Twinning Project is to ensure the effective prevention and response to violations of human rights by strengthening the effectiveness of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights (Ombudsman) institution as an efficient mechanism of parliamentary control over the observance of human rights and freedoms at the national level, taking into account the best European practices. The Office of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights is the main beneficiary of this Twinning Project.

Opening Ceremony, bringing together Ukrainian, Lithuanian and Austrian project partners, marked a launch of the Twinning Project. This event was opened by H.E. Hugues Mingarelli, Ambassador of the European Union and Head of the Delegation of the European Union to Ukraine, H.E. Marius Janukonis, Ambassador of the Republic of Lithuania to Ukraine, H.E. Hermine Poppeller, Ambassador of Austria to Ukraine, Ms. Valeriya Lutkovska, Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights and Mr. Augustinas Normantas, Head of the Seimas Ombudsmen’s Office of the Republic of Lithuania. Ms. Milda Vainiutė, Minister of Justice of the Republic of Lithuania and Mr. Dainius Žalimas, President of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania shared best Lithuanian and EU practices in the human rights protection area at the Opening Ceremony of the Project.

During the project opening ceremony H.E. Ambassador Hugues Mingarelli pointed out, that „‘Strengthening capacity’ will not mean only sharing best practices or improving the methodologies and training of the officials, but making sure that rule of law and protection of the related rights will become integral part of a common understanding in society of what a modern European state is about”.

“The project aimed at building capacities of the most critical institution in democratic societies serves as a bridge between people and authorities and also seeks to forge the ties between local entities for a common goal” – stated in his speech Mr. Augustinas Normantas, Head of the Seimas Ombudsmen’s Office of the Republic of Lithuania. 

The Project will be implemented by the Seimas Ombudsmen’s Office of the Republic of Lithuania, the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson (Republic of Lithuania), the State Data Protection Inspectorate (Republic of Lithuania), the Law Institute of Lithuania, Vilnius University (Republic of Lithuania), the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (Austria) and the Central Project Management Agency (Republic of Lithuania). The two-year project budget is EUR 1.5 million financed by the European Union.

 

       

      

[:]