LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos mokslininkė prisideda ruošiantis valstybių korupcijos vertinimu

[:lt]

Lietuvos teisės instituto mokslininkė Eglė Kavoliūnaitė – Ragauskienė dalyvauja ruošiantis V-ajam Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) valstybių vertinimo etapui.

Mokslininkė balandį dalyvavo Strasbūre vykusiame parengiamosios darbo grupės posėdyje, kur daugiausia dėmesio buvo skiriama vertinimo subjektų nustatymui, vertinimo metodologijos bei anketos struktūros paruošimui.

Europos Taryba įsteigė GRECO 1999 m., kad ji stebėtų, kaip valstybės įgyvendina Europos Tarybos nustatytus kovos su korupcija standartus. Lietuva GRECO nare tapo 1999 metais.

GRECO tikslas – didinti jos narių gebėjimą kovoti su korupcija stebint, kaip jos įgyvendina Europos Tarybos kovos su korupcija standartus, atsižvelgiant į kintantį tarpusavio vertinimo procesą. GRECO padeda nustatyti nacionalinių kovos su korupcija priemonių trūkumus, skatina imtis būtinų teisinių, institucinių ir praktinių reformų. Šiuo metu GRECO priklauso 49 valstybės narės (48 Europos valstybės ir Jungtinės Amerikos Valstijos).

[:en]

Researcher from the Law Institute of Lithuania Eglė Kavoliūnaitė – Ragauskienė participated in the preparation of fifth round evaluation of Group of Stated against Corruption (GRECO).

In April 2016, researcher participated in the preparatory working group meeting in Strasbourg, which focused on the identification of the subject for evaluation, preparation of evaluation methodology and the structure of the questionnaire.

The Group of States against Corruption (GRECO) was established in 1999 by the Council of Europe to monitor States’ compliance with the organisation’s anti-corruption standards. Lithuania is member state of GRECO since 1999.

GRECO’s objective is to improve the capacity of its members to fight corruption by monitoring their compliance with Council of Europe anti-corruption standards through a dynamic process of mutual evaluation and peer pressure. It helps to identify deficiencies in national anti-corruption policies, prompting the necessary legislative, institutional and practical reforms. Currently, GRECO comprises 49 member States (48 European States and the United States of America).

[:]