LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos teisės instituto siūloma naujos ilgalaikės MTEP tematika 2021-2025 metams

[:lt]

Pavadinimas

Žmogaus teisių teisiniai iššūkiai modernioje visuomenėje: naujų ir besikeičiančių teisių dilemos

Apimtis

Viso 4,07 norminiai etatai.

Trukmė

Programos vykdymo laikotarpis 2021-2025 m.

Programos tikslas

Tirti teisinius iššūkius, su kuriais susiduria moderni visuomenė kintant jau įsitvirtinusių žmogaus teisių turiniui bei atsirandant naujos kartos žmogaus teisėms, ir pateikti pasiūlymus tolesnei teisinės sistemos raidai.

Skaityti daugiau

[:]