Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

news

Naujienos

2021 / 02 / 24

Kviečiame skaityti naująjį „Teisės problemų“ numerį

 

Naujajame Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto leidžiamo leidinio „Teisės problemos“ numeryje – mokslo straipsnių įvairovė.

Dr. Lina Beliūnienė šiame numeryje publikavo straipsnį „Korupcijos paplitimo įvairiose srityse matavimo rodikliai: ką jie atskleidžia apie situaciją Lietuvoje“. Straipsnyje siekiama atskleisti, kokiais rodikliais matuojamas korupcijos paplitimas įvairiose srityse, taip pat, remiantis dalimi šių rodiklių, iliustruoti Lietuvoje susiklosčiusią korupcijos paplitimo įvairiose srityse situaciją. Pasak autorės, kintančios laike, erdvėje, įvairiomis formomis pasireiškiančios korupcijos pažinimas ir jos mažinimo bei prevencijos priemonių įgyvendinimas yra neatsiejami nuo pastangų ją matuoti. Pirmojoje straipsnio dalyje apžvelgiama korupcijos matavimo rodiklio samprata, pagrindinės šių rodiklių rūšys, antrojoje dalyje – korupcijos paplitimo įvairiose srityse matavimo rodiklių atsiradimas, trečiojoje – pagrindinės šiems rodikliams sukurti naudojamos duomenų rūšys. Šios analizės pagrindu ketvirtojoje dalyje iliustruojama, kokia situacija susiklostė Lietuvoje, remiantis dviem pasirinktais, duomenų apie korupcijos paplitimą įvairiose srityse pateikiančiais, 2017 m. regioniniu (Europos Sąjungos piliečių, įskaitant Lietuvos, apklausos („Eurobarometro“)) ir 2019 m. nacionaliniu Lietuvos visuomenės nuomonės („Lietuvos korupcijos žemėlapio“) tyrimais.

Mindaugas Girdauskas pateikė straipsnį „Bylos nutraukimas nuosprendžiu ir nekaltumo prezumpcija: probleminiai aspektai tarptautinės ir konstitucinės teisės kontekste“. Straipsnyje nagrinėjamos teisės moksle ir praktikoje kylančios problemos dėl teismų nuosprendžių, kuriais nutraukiamos baudžiamosios bylos, formuluočių suderinamumo su nekaltumo prezumpcija, galimybių tokius sprendimus priimant suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui konstatuoti, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką, ir patenkinti civilinius ieškinius, taip pat galimybių priteisti žalos atlyginimą, kai byla nutraukiama atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės. Atliekamas tarptautinės, Europos Sąjungos ir konstitucinės teisės nuostatų šiais klausimais tyrimas ir atskleidžiami galimi kitokio jų aiškinimo pagrindai.

Žurnale pateikiamas dr. Dariaus Prankos straipsnis „Teisingos bausmės beieškant: švelnesnės bausmės skyrimas už neteisėtą disponavimą dideliu ar labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu“. Šiame tyrime analizuojama teisingumo principo įtaka bausmės skyrimui už nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu dideliu ar labai dideliu narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiu, padarymą. Straipsnyje pateikiama šio principo taikymo statistika 2018–2019 metais išnagrinėtose baudžiamosiose bylose pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 2 ir 3 dalis, atliekamas tokios teismų praktikos pagrįstumo vertinimas. Tyrime daug dėmesio skiriama BK 54 straipsnio 3 dalies, 75 straipsnio ir 64¹ straipsnio taikymo vienu metu teismų praktikos analizei. Nors teismai neretai priima skirtingus sprendimus arba kai kuriais atvejais mano, jog baudžiamasis įstatymas neleidžia atidėti bausmės vykdymo vadovaujantis teisingumo principu, autorius kviečia nebijoti keisti esamą teismų praktiką. Taip pat tyrime keliami klausimai dėl galimo teisinio reguliavimo ar teismų praktikos trūkumų vienu metu taikant BK 54 straipsnio 3 dalį ir BK 75, 94 ar 64¹ straipsnius, apžvelgiami kai kurių užsienio valstybių teismų įstatymai, numatantys bausmes už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis.

Žurnale taip pat išvysite dr. Raimundo Kalesnyko parengtą dr. Roko Uscilos mokslo studijos „Dinaminio saugumo koncepcija laisvės atėmimo vietose“ recenziją. Pasak R. Kalesnyko, Lietuvos teisės instituto vyresniojo mokslo darbuotojo dr. R. Uscilos mokslo studija skirta spręsti aktualią ir tuo pat metu sudėtingą bausmių vykdymo sistemos pokyčių problemą, susijusią su dinaminio saugumo koncepcijos suvokimu ir jos įdiegimu laisvės atėmimo vietose.

Žurnalą skaitykite: https://teise.org/lt/lti-veikla/teises-problemos/.