Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

Apie mus

Lietuvos teisės institutas – valstybės mokslo įstaiga, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įkurta 1991 m., siekiant koordinuoti teisės sistemos ir teisinių institucijų reformą, derinti ją su valstybėje vykdoma ekonomine ir socialine pertvarka. Instituto steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1495 „Dėl Lietuvos teisės instituto steigimo“ pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 23 d. nutarimą Nr. 484 ,,Dėl Teisės instituto steigimo“, kuriuo priėmė sprendimą pertvarkyti iki tol veikusią valstybinę mokslo įstaigą Teisės institutą, įsteigiant valstybinį mokslinių tyrimų institutą – Lietuvos teisės institutą.

Pagrindiniai Instituto veiklos tikslai yra prisidėti formuojant nacionaline patirtimi ir europinės teisės raidos pasiekimais pagrįstus Lietuvos teisės bei teisinės sistemos reformos mokslinius pagrindus bei atskirus šios sistemos elementus, tobulinant valstybės mokslinius tyrimus ir taikomuosius mokslinės plėtros tyrimus teisės bei teisinės sistemos srityje, prisidėti užtikrinant žmogaus teisių ir laisvių apsaugą bei teisinėmis priemonėmis sudarant palankią aplinką verslui. Pagrindinės Lietuvos teisės instituto mokslinių interesų kryptys: viešoji teisė (daugiausiai dėmesio skiriant konstitucinės teisės ir baudžiamosios justicijos problemoms) ir kriminologija (daugiausiai dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo teisės problemoms).

Siekdamas pagrindinių savo veiklos tikslų, Institutas atlieka šias funkcijas:

  • vykdo taikomuosius mokslinius teisinės sistemos tyrimus;
  • atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat teisės aktų projektų teisines bei kriminologines ekspertizes;
  • kaupia, analizuoja, sistemina ir teikia valstybės institucijoms teisinę bei kriminologinę informaciją;
  • dalyvauja keliant teisininkų kvalifikaciją ir visuomenės teisiniame švietime;
  • leidžia mokslinius darbus ir metodines priemones;
  • dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
  • teikia pastabas, išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų.