Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

employees

Dr. Agnė Limantė

employee

Dr. Agnė Limantė

Vyriausioji mokslo darbuotoja,
EU-FamPro projekto vadovė,
VeidAI projekto vyriausioji mokslo darbuotoja

Lietuvos teisės institute mokslo darbuotoja dirba nuo 2015 m.

2010 m. suteiktas Socialinių mokslų daktaro laipsnis (studijų kryptis – teisė)

Vilniaus universitetas

Daktaro disertacija: “Privačių subjektų teisė kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą ginčijant Europos Sąjungos teisės aktus”

2013 m. suteiktas Teisės magistro diplomas

King’s College London, universitetas

Prizas už geriausią magistro disertaciją ES teisės programoje

Magistrinio darbo tema: “Transformation of the Western Balkans through the Application of EU Accession Conditionality: lessons learnt and way ahead”

2012 m. suteiktas ES teisės podiplominių studijų sertifikatas (Post graduate diploma)

King’s College London, universitetas

2005 m. suteiktas Teisės mokslų magistro laipsnis

Magistrinio darbo tema: Ieškiniai dėl panaikinimo Europos Teisingumo Teisme

Vilniaus universitetas

 
Moksliniai interesai  - ES ir jos teisės įtaka valstybėms narėms bei poveikis už ES ribų, žmogaus teisės, teismų veikla ir teisingumo užtikrinimas, konstitucinė ir administracinė lyginamoji teisė.

  

Publikacijos:

2018              Juridinių asmenų atsakomybės ribos EBPO Konvencijoje dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose. Baigiamas rengti straipsnis

2018              Establishing Habitual Residence of Adults under Brussels II bis Regulation: Best Practices from the National Case-law. Journal of Private International Law. Vol 14(1) (2018)

2018              Vaiko išklausymo reikalavimas šeimos bylose (su bendraautoriumi). Mokslo dabai Teisė, 2018, t.106

2018              Knygos apžvalga: Journal of Common Market Studies (Impact Factor: 2.243)  Volume 56, Issue 1, p 197-198. Agne Limante. An Ever More Powerful Court? The Political Constraints of Legal Integration in the European Union, by D. Sindbjerg Martinsen (Oxford: Oxford University Press, 2015, ISBN 9780198753391); xii+256pp., £60.00 hb.

2018              Trys skyriai knygoje: C. Honorati (ed.), Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction. A Handbook on the Application of Brussels IIa Regulation in National Courts, Torino, Giappichelli, ISBN 9788892112254, 2017

2017              Leidinys Reglamento Briuselis IIa taikymo vadovas. Rengti trys skyriai: (i) Bendrosios jurisdikcijos tėvų pareigų bylos. Nenutrūkstama vaiko buvusios nuolatinės (įprastinės) gyvenamosios vietos jurisdikcija. Vaiko buvimo vieta grindžiama jurisdikcija (kartu su Ivana Kunda); (ii) Jurisdikcija vaikų grobimo bylose. Vaiko grąžinimas (kartu su Costanza Honorati); (iii) Bylos perdavimas teismui, geriau tinkančiam nagrinėti bylą (kartu su Costanza Honorati).

2017              Mokslo studija Ex-post peržiūros instituto perspektyvos nacionalinėje teisėje, atsižvelgiant į OECD rekomendacijas (su bendraautoriais). http://teise.org/wp-content/uploads/2018/01/Ex-post3.pdf

2017              Teisėkūros tobulinimo keliu: teisės aktų vertinimas, jo rūšys bei plėtotė. Teisės problemos, 2017, Nr. 2 (94).

2017              Užsienio pareigūno samprata EBPO Konvencijoje dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose. Mokslo darbai „Teisė“, 104 tomas, Vilniaus universiteto leidykla (bendraautorius – dr. Manfredas Limantas)

2016              Reglamento „Briuselis II a“ peržiūra: siūlomos naujovės ir jų įtaka Lietuvos teisinei sistemai. Mokslo studija (4,5 iš 9 autorinių lankų). Prieiga per internetą: < http://teise.org/wp-content/uploads/2017/01/Kavoliunaite-Limante-BriuselisII-studija.pdf>

2016              Tarptautinių sutarčių ir kitų tarptautinio pobūdžio susitarimų sudarymas Lietuvoje. Mokslo monografija (6 iš 10 autorinių lankų).

2016              Recent developments in the acte clair case law of the EU Court of Justice: towards a more flexible approach. Journal of Common Market Studies, Volume 54, Issue 6, p. 1384–1397 (Impact Factor: 2.243 (2016))

2016              Straipsnis http://brussels2family.eu portalui: The Supreme Court of Lithuania rules on habitual residence and conditions for prorogation

2016              Teisė į teisinę pagalbą Europoje. Mokslo darbai „Teisė“, 99 tomas, Vilniaus universiteto leidykla (bendraautorius – dr. Manfredas Limantas)

2016              Europos Sąjungos vertybių laikymosi užtikrinimo problemos. Mokslo darbai „Teisė“, 98 tomas, Vilniaus universiteto leidykla

2016              Straipsniai King's Student Law Review EU Law Blog:

 ‘Counting every sip of my whiskey? The CJEU rules on minimum alcohol price

 Refusal to refer for a preliminary ruling and a right to a fair trial: Strasbourg court’s position

2016              Europos Sąjungos vertybės: samprata, statusas ir iššūkiai. Mokslo darbai „Teisė“, 97 tomas, Vilniaus universiteto leidykla

2006              Tarptautinių sutarčių ir kitų tarptautinių susitarimų sudarymas Lietuvos ir užsienio valstybių teisėje: gerosios praktikos beieškant. Teisės problemos 2015/3 (88)

2015              Straipsnis Preliminary Reference / The Columbia Journal of European Law Blog:

“All Included”: The ECJ Clarifies the Notion of ‘Implementing Measures’ Within the Meaning of Article 263(4) TFEU

Pasiekiama internetu: http://cjel.law.columbia.edu/preliminary-reference/2015/all-included-the-ecj-clarifies-the-notion-of-implementing-measures-within-the-meaning-of-article-2634-tfeu/

2015              Straipsniai King's Student Law Review EU Law Blog:

- Eurozone to welcome the third Baltic state – Lithuania

Pasiekiama internetu http://blogs.kcl.ac.uk/kslreuropeanlawblog/#.VUKOgKbN7dk

2013              § 3.09 Access to Judicial Remedies and the European Union Court of Justice. Skyrius knygai: Leanza, P., Pridal, O. The Right to a Fair Trial. Kluwer Law International, 2013

2013              The Principle of State Immunity and Employment Disputes in Mahamdia v Algeria: A

Case Comment. 19 (2) Columbia Journal of European Law (2012). Pasiekiama internetu

http://www.cjel.net/online/19_2-limantes/

2013              Naujasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Procedūros reglamentas: efektyvesnio proceso link. (kartu su dr. Deimile Prapiestyte). Mokslo darbai „Teisė“, 89 tomas, Vilniaus universiteto leidykla

2013              Straipsniai King's Student Law Review EU Law Blog:

- Case solved: CJEU releases its final interpretation of ‘regulatory act’

- Enlarging the EU ‘Club’: Dobrodošla Hrvatska!

Pasiekiama internetu http://blogs.kcl.ac.uk/kslreuropeanlawblog/#.VUKOgKbN7dk

2012              Straipsniai King's Student Law Review EU Law Blog:

- New Rules of Procedure of the European Union Court of Justice: what’s new?

- Rethinking Keck and market access test once again. A vicious circle?

- Inuit and Microban: ECJ Explains Notion of ‘Regulatory act’

- Lets have our EU laws? European Citizens’ Initiative is Ready to be Used

- Counting other States’ Money: Some Interesting Statistics on EU Budget

- Draft Agreement on the Accession of the EU to the ECHR: fitting Cinderella’s shoes for Gulliver

Pasiekiama internetu http://blogs.kcl.ac.uk/kslreuropeanlawblog/#.VUKOgKbN7dk

2011              Challenging EU law after the Lisbon Treaty. Straipsnis priimtas prezentacijai į 1st Annual Conference on EU Studies, Praha, 2011

2011              Actions for Annulment before ECJ after the Lisbon Treaty: Has the Access to Justice Improved? Straipsnis priimtas prezentacijai į 2011 EGPA (Study Group of the European Group of Public Administration in Brussels) metinę konferenciją, Bukareštas. Iūspausdintas konferencijos medžiagoje 2012 m. Pradin4 versija pasiekiama internetu: http://egpa-conference2011.org/list-of-papers/psg-x-law-and-public-administration/

2011              Konkrečios sąsajos reikalavimas ieškiniuose dėl Europos Sąjungos teisės akto panaikinimo. Mokslo darbai „Teisė“, 81 tomas, Vilniaus universiteto leidykla

2011              Prejudicinio sprendimo procedūros kaip alternatyvos privačių subjektų teikiamiems ieškiniams dėl ES teisės akto panaikinimo trūkumai. Mokslo darbai „Teisė“, 79 tomas, Vilniaus universiteto leidykla

2010              Ieškinių dėl panaikinimo naujovės pagal Lisabonos sutartį. Mokslo darbai „Teisė“, 75 tomas, Vilniaus universiteto leidykla

2009              Tiesioginė sąsaja ieškiniuose dėl panaikinimo. Mokslo darbai „Teisė“, 71 tomas, Vilniaus universiteto leidykla

2009              Tarptautinė žmogaus teisių apsauga: universalūs dokumentai / Vilniaus universiteto Teisės fakultetas; sudarytojai Dainius Žalimas, Skirgailė Žalimienė. Viena iš II tomo vertėjų

2008              „Locus standi Europos Teisingumo Teisme: kas gali ginčyti Bendrijos aktus“. Mokslo darbai „Teisė“, 69 tomas, Vilniaus universiteto leidykla

2008              „Verslo žinių“ žinyno Biuro administravimas bendraautorė

2006              Europos bendrovė: ar verta ją steigti?;  Atstovavimas – sudėtingas veiksmas; Mokesčiai: pagrindiniai mokesčiai ir jų lengvatos.  Straipsniai leidinyje Verslo žinios

2006              „Verslo žinių“ Sutarčių žinyno bendraautorė

2004              Europos Sąjungos konstitucinė sutartis: Europos Sąjunga ir jos piliečiai. TSPMI geriausių rašto darbų almanachas 2003 - 2004 m. Vilniaus universiteto leidykla. Už esė skirta LR Seimo kanceliarijos, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politologijos mokslų instituto, Europos integracijos studijų centro ir Europos judėjimo Lietuvoje organizuoto esė konkurso „Europos Sąjungos konstitucinės sutarties projektas“ III vieta