Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

employees

Dr. Audrius Bitinas

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

 

AUDRIUS BITINAS
Gim. 1975 m. rugpjūčio 4 d.
Tel. +370 686 20402
El.p. audrius@bitinas.net

 

Užsienio kalbos:
Lietuvių (gimtoji); prancūzų (puikiai); anglų  (puikiai); rusų (puikiai); italų (gerai).

Išsilavinimas:
1998 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, 1996-1997 m. studijavo Jean Moulin Lyon III Universiteto Teisės fakultete (Prancūzija), 2004 m. baigė studijas Prancūzijos Nacionalinėje socialinės apsaugos mokykloje (EN3S) St. Etienne (Prancūzija).
Socialinių mokslų daktaras (2008 m.).

Profesinė patirtis:
1997–2001 m. dirbo bendrovėje Telia, 2001–2008 m.–Sodroje (Teisės skyriaus vedėjas).
2006-2014 m. dėstė Mykolo Romerio universitete; profesorius (2011).
2007 ir 2013 m. dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete; profesorius.
2008 m. įrašytas į praktikuojančių advokatų sąrašą.
2011–2013 m.- Sodros tarybos pirmininkas.
2011–2013 m. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras.
Nuo 2015 m. tarptautinis socialinės apsaugos ir darbo teisės ekspertas.
Nuo 2014 m. dirba Vilniaus Universiteto Teisės fakultete.
2014-2017 m. Lietuvos Advokatų Tarybos sekretorius, 2017 – 2021 m. – Lietuvos Advokatūros Revizijos komisijos narys.
Nuo 2016 m. Prancūzijos Respublikos ambasados Lietuvoje advokatas – patarėjas.
2021–2022 m. (kovo mėn.) socialinės apsaugos ir darbo viceministras, Socialinės apsaugos ir darbo ministro visuomeninis patarėjas (nuo 2022 m. balandžio mėn.).
Nuo 2021 m. liepos mėn. – Rotary Lietuvos Apygardos Teisės ir administravimo komiteto vadovas.
Nuo 2022 m. kovo mėn.- partnerystės profesorius Vilniaus Universiteto Teisės fakultete.
Nuo 2022 m. birželio mėn. – Lietuvos Socialinių mokslų centras (Teisės instituto mokslo darbuotojas).
Nuo 2022 m. balandžio mėn. – toliau tęsia advokato praktiką.

Profesiniai interesai: socialinės apsaugos teisė, darbo teisė, advokatūros teisė.

Asmeniniai interesai: teatras, numizmatika.

Bibliografija:
Parengė daugiau kaip 40 straipsnių socialinės apsaugos, darbo teisės ir advokatūros veiklos srityse. Parengė vadovėlį aukštosioms mokykloms Socialinės apsaugos teisė (su kitais bendraautoriais, 2011), vadovėlius Flexicurity teisinis reguliavimas (su kitais bendraautoriais, 2012) ir Socialinės apsaugos teisė (su kitais bendraautoriais, 2020).
Parašė monografiją Socialinės apsaugos teisė Europos Sąjungoje: pensijų sistemų modernizavimas (2011).
Parengė knygą Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos (su kitais bendraautoriais, 2010) ir mokslo studiją Advokatūros teisė (su kitais bendraautoriais, 2018; mokslo studijos mokslinis redaktorius ir sudarytojas).
Taip pat publikavo straipsnius moksliniuose leidiniuose: The Dynamics of Welfare Markets: private Pensions and Domestic/Care Services in Europe (2021, leidykla Palgrave Macmillan) ir Legal protection of vulnerable groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland: trends and perspectives (2022, leidykla SpringerCham).

 

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS 2011-2021

 

Mokslinės publikacijos:

 1. Bitinas, A. Problems of the development of the pension insurance in the independent Lithuania // Tiltai. 2011, Nr. 1 (54) (anglų  kalba).
 2. Bitinas, A., Guogis, A. Valstybinio socialinio draudimo įmokų surinkimo problematika // Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai. 2011, No. 3 (2).
 3. Bitinas, A. Lithuanian pension system reforms: development, changes and tendency // Journal on legal and Economic issues of Central Europe. 2011, No. 2 (anglų kalba).
 4. Bitinas A. Modern pension system reforms in Lithuania // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2011, Nr. 18 (3) (anglų  kalba).
 5. Bitinas, A. Les réformes modernes du système de retraite en Lituanie: l’impact de la crise et de la population //  Regards, No. 41, 2012 m. (prancūzų kalba).
 6. Bitinas A. Japan pension system: issues for reform // Jurisprudencija: mokslo darbai (Lithuania). 2012, Nr. 19 (1) (anglų  kalba).
 7. Bitinas, A. Problems of the New Pension and Social Security Reform Concept in Lithuania Implementing European and International Strategies // Journal on legal and Economic issues of Central Europe. 2012, No. 1 (vol. No. 3) (anglų  kalba).
 8. Bitinas, A., Guogis, A. On the causes and direction of the development of the Lithuanian social policy model and its guarantees. Sociālo zinātņu vēstnesis = Social sciences bulletin = Вестник социальных наук. Daugavpils : Daugavpils Universitāte. ISSN 1691-1881. 2012, [t.] 1(14) (anglų  kalba).
 9. Bitinas, A. Latest pension system reforms in Eastern Asia (Japan, S.Korea) and Eastern Europe (Lithuania) // Tiltai, 2012, No. 2 (anglų kalba).
 10. Bitinas, A. Pensijų sistemos reformos industrinėse Azijos šalyse (Japonija ir P. Korėja). Viešasis administravimas, 2012, Nr. 33.
 11. Bitinas, A. Oyama, K. Between East and West: pension systems and their governance (Japan and Lithuania) // The Sho-Kei Ronso (The review of economics and commerce of Kanagawa University, Japan), 2012, Vol. 48, No. 1 (anglų  kalba).
 12. Bitinas, A. Advokatūros vieta valstybėje: nepriklausomumo ir autonomijos užtikrinimas // Justitia : teisės mokslo ir praktikos žurnalas, 2012, Nr. 1(77).
 13. Bitinas, A. European and International pension system reform strategies: The Lithuanian case // Keizai Boeki Kenkyu (The studies in Economics and Trade, Kanagawa University, Japan), 2013, Vol. 38 (anglų kalba).
 14. Bitinas, A., Fiori Maccioni, A. Lithuanian pension system’s reforms following demographic and social transitions // CRENoS - Centre For North South Economic Research (Italy), 2013, No. 15 (anglų kalba).
 15. Bitinas, A. Prancūzijos socialinio draudimo transformacijos problemos // Tiltai, 2013, No. 3 (64).
 16. Bitinas, A. French Social Insurance System: from uniformity to complexity // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. 2013, No. 2 (Vol. 4) (anglų kalba).
 17. Bitinas, A., Fiori Maccioni, A. Lithuanian Pension System’s Reforms Transformations and Forecasts// Universal Journal of Industrial and Business Management (USA), 2014, Vol. 2, No. 1 (anglų kalba).
 18. Bitinas, A., Fiori Maccioni, A. Pension System in Lithuania: Development Processes, Perspectives, New Priorities // Viešasis administravimas (Public administration), 2014, No. 3-4, Vol. 43-44 (anglų kalba).
 19. Bitinas, A., Bitaitis, D. Pokyčiai socialinės paramos sistemoje: administravimo tobulinimas (Changes in the System of Social Assistance: Improvement of Administration) // Viešasis administravimas (Public administration), 2014, No. 3-4, Vol. 43-44 (lietuvių kalba).
 20. Bitinas, A. The complexity of the modern French social insurance system // The Sho-Kei Ronso (The review of the  society of economics of Kanagawa University, Japan), 2014, Vol. 49, No. 5 (anglų  kalba).
 21. Bitinas, A. Bitaitis, D. Piniginės socialinės paramos pertvarka: esminiai pokyčiai ir tendencijos // Socialinių mokslų studijos, 2014, Nr. 3, t. 6.
 22. Bitinas, A. Profesiniai pensijų fondai: teisinis reguliavimas ir problemos // Teisė, 2015, 95 t., Vilniaus Universitetas.
 23. Bitinas, A. Teisinio reguliavimo  įtaka dalyvavimui darbo rinkoje sukakus pensinį amžių ir problemos Lietuvoje ir Prancūzijoje // Teisė, 2016, 99 t., Vilniaus Universitetas.
 24. Bitinas, A. Unemployment benefits system in France: regulation and problems // Keizai Boeki Kenkyu (The studies in Economics and Trade, Kanagawa University, Japan), 2017, Vol. 43 (anglų kalba).
 25. Bitinas, A. The regulation of the unemployment and problems in Lithuania and France. // Labor and social problems (The Scientific research and training center on labour and social problems of Azerbaijan). 2017, No. 2 (20)/2017 (anglų kalba).
 26. Modern pension system in Azerbaijan: challenges and reforms // Teisė, 2018, 107 t., Vilniaus Universitetas.
 27. Bitinas, A. Social security investments for the sustainability of the future pension guarantees // EU Socieux+ Technical reports collection, 2019, No. 2, Brussels (anglų kalba).
 28. Bitinas, A., Fiori, A. Framework for introducing a second-pillar pension system in Azerbaijan. // Journal of International business and economics, 2020, No. 2, vol.20, IABE (USA) (anglų kalba).
 29. Bitinas, A., Hiilamo, H., Chân, N. Extending pension coverage in Cambodia: The governance and investment challenges of the Social Security Investment Fund // International Social security review", 2020, Vol. 73, No. 4) (anglų kalba).

 

Moksliniai leidiniai:

 • Bitinas, A., Litvaitienė, J., Tartilas, J. Vadovėlis „Socialinės apsaugos teisė“. M. Romerio universitetas, Vilnius, 2011.
 • Bitinas, A. Monografija „Socialinės apsaugos teisė Europos Sąjungoje: pensijų sistemų modernizavimas“. Leidykla „Mes“, Vilnius, 2011.
 • Bitinas, A., Usonis, J. Vadovėlis „Flexicurity teisinis reguliavimas“. M. Romerio universitetas, Vilnius, 2012.
 • Bitinas, A. Unemployment benefits system in Lithuania: problems of the regulation and new reforms. Labour law reforms in Eastern and Western Europe [autorių kolektyvas: T. Davulis (ats. redaktorius) [et al.]. Oxford: Peter Lang Publications, 2017, Vol. 12 (anglų k.).
 • Bitinas, A. Naujasis Lietuvos socialinis modelis: link tvarios socialinės plėtros ir garantijų. Tarptautinės konferencijos „Naujos tendencijos užimtumo ir socialinės apsaugos srityje“ pranešimų rinkinys, anglų k. (Baku, Azerbaidžanas, 2017 m. spalio 20 d.).
 • Bitinas, A. et all. Advokatūros teisė (sud. I. Vėgėlė; recenzuota mokslo studija). // Kriventa, 2019.
 • Bitinas, A. et all. Socialinės apsaugos teisė (vadovėlis). // Vilniaus universiteto leidykla, 2020.
 • Bitinas, A. The Development of Occupational Pension Markets in the European Union and in Lithuania: Regulation and Challenges. In Ledoux, C., Shire, K., van Hooren, F. (ed.). The Dynamics of Welfare Markets: private Pensions and Domestic/Care Services in Europe. Palgrave Macmillan (under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG), 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-56623-4291-315 (anglų kalba).