employees

Dr. Dalia Gedzevičienė

Lietuvos teisės institute dirba nuo 2011 m.

Dalia Gedzevičienė Vilniaus universitete yra įgijusi lietuvių filologijos bakalauro (1997) ir literatūros teorijos magistro (1999) laipsnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ir Vilniaus universitete – filologijos krypties daktaro laipsnį (2005). Daug metų jos mokslinių interesų laukas buvo metaforos teorijos ir konceptualiosios metaforos raiška įvairiuose diskursuose – nuo tautosakos iki šiuolaikinės žiniasklaidos. D. Gedzevičienė devynerius metus dirbo budinčiąja redaktore viename iš Lietuvos dienraščių, o nuo 2011 m. – mokslo darbuotoja ir kalbos redaktore Lietuvos teisės institute. Kelerių paskutinių metų mokslinių tyrimų objektas yra tiek dabartinių medijų formuojamas, tiek sovietmečio spaudoje kurtas nusikaltusio asmens įvaizdis.

 

Moksliniai interesai: lingvistinė diskurso analizė, metaforų tyrimai, teisės kalba.

 

Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 1. Lietuviški metaforiniai teisės terminai // Elektroninis mokslo recenzuojamas žurnalas „Taikomoji kalbotyra“, 2018, Nr. 10, p. 26–44. Prieiga per internetą: <https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.php/taikomoji-kalbotyra/article/view/163/115>.

 2. Ironijos raiška ir funkcijos Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse // Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė TELL ME 2016“, 2017, p. 11–26. Leidėjas – Vilniaus universitetas. Prieiga per internetą: <http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/germanu/TELL_ME_2017.pdf>. ISSN 2345-0703.

 3. Konceptualiosios metaforos viešajame kriminologiniame diskurse sovietmečiu ir dabar: lyginamasis tyrimas // Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2016, t. 23, p. 90–107. Prieiga per internetą: <su.lt/images/leidiniai/Acta/Acta_23/08_Gedzeviciene.pdf>. ISSN 1822-7309.

 4. Metaforinių scenarijų realizacija Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse // Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys „Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą“. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016, p. 267–296. Prieiga per internetą: <teise.org/wp-content/uploads/2017/01/Ketvirtis-amziaus-rinkinys.pdf>. ISBN 978-9955-33-703-4.

 5. Nusikaltėlio ir nusikaltimo metaforos Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse // Res Humanitariae, 2016, t. 19, p. 64–79. Prieiga per internetą: <journals.ku.lt/index.php/RH/article/view/1325/pdf>. ISSN 1822-770.

 6. Metaforinė ribų ir ribojimų konceptų raiška teisės mokslo darbuose // Respectus Philologicus, 2015, Nr. 28(33), p. 99–108. Prieiga per internetą: <www.rephi.knf.vu.lt/images/28_33/II_10_Geceviciene.pdf>. ISSN 1392-8295.

 7. Šiuolaikinių metaforos teorijų klasifikacijų analizė: kriterijai ir kryptys // Filologija, 2014, t. 19, p. 18–32. ISSN 1392-561X.

 8. Semantizmų vartosena teisės mokslo darbų rankraščiuose // Elektroninis mokslo recenzuojamas žurnalas „Taikomoji kalbotyra“, 2014, Nr. 5. Prieiga per internetą: <http://taikomojikalbotyra.lt.azalija.serveriai.lt/lt/numeris/2014-5>. ISSN 2029-8935.

 9. Kalbos normų pažeidimai suvirinimo mokslo darbuose // Santalka: Filologija, Edukologija, 2013, t. 21, Nr. 2, p. 91–99. ISSN 1822-430X print / 2335-7711 online.

 10. Dėl kai kurių priesagos -inis, -ė būdvardžių teisės kalboje: teiktina ir neteiktina vartosena // Teisės problemos, 2013, Nr. 1(79), p. 86–100. ISSN 1392-1592.

 11. [Su Irmantu Gedzevičiumi] Dėl kai kurių netaisyklingos vartosenos atvejų suvirinimo srities mokslo darbuose // Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba. Fizika ir fizinė kompiuterija, 2011, t. 3, Nr. 6, p. 67–70. ISSN 2029-2341.

 12. Dažniausios leksikos ir sintaksės klaidos technikos mokslo kalboje // Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba, 2010, t. 2, Nr. 4, p. 103–106. ISSN 2029-2341 print / ISSN 2029-2252 online.

 13. Mirties–vedybų metaforos lietuvių laidotuvių raudose klausimu // Tautosakos darbai, 2007, t. XXXIII, p. 120–132. ISSN 1392-2831.

 14. Metaforinis mirties temos kodavimas lietuvių laidotuvių raudose // Filologija, 2006, t. 11, p. 16–23. ISSN 1392-561X.

 15. Patarlių metaforikos savitumas // Tautosakos darbai, 2005, t. XXX, p. 122–132. ISSN 1392-2831.

 16. Metaforos funkcijos lietuvių užkalbėjimuose // Tautosakos darbai, 2004, t. XX (XXVII), p. 151–159. ISSN 1392-2831.

 17. Metaforinės ir tiesioginės raiškos santykis lietuvių liaudies dainose // Tautosakos darbai, 2003, t. XVIII (XXV), p. 48–55. ISSN 1392-2831.

 18. Lietuvių liaudies dainų metafora // Tautosakos darbai, 2002, t. XVI (XXIII), p. 208–225. ISSN 1392-2831.

 19. Metaforinė raiška lietuvių laidotuvių raudose // Tautosakos darbai, 2001, t. XV (XXII), p. 234–247. ISSN 1392-2831.

 20. Elgetos vaizdinys lietuvių tradicinėje kultūroje // Tautosakos darbai, 2000, t. XIII (XX), p. 185–197. ISSN 1392-2831.

 

Pranešimai konferencijose:

 1. „Šiuolaikinės metaforos teorijos: pagrindinės kryptys ir jų sprendžiamos problemos“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tekstas: lingvistika ir poetika 19“, 2013‑11‑22. Rengėjas – Šiaulių universitetas.

 2. „Nusikaltėlio ir nusikaltimo metaforos Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbos vienetų semantika ir struktūra“, 2015-06-13. Rengėjas – Klaipėdos universitetas.

 3. „Konceptualiosios metaforos viešajame kriminologiniame diskurse sovietmečiu ir dabar: lyginamasis tyrimas“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tekstas: lingvistika ir poetika 20“, 2015-12-11. Rengėjai – Šiaulių universiteto Humanitarinis fakultetas ir Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas.

 4. „Ironijos raiška ir funkcijos Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė“ / “Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression” TELL ME 2016, 2016-04-26. Rengėjas – Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas.