Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

employees

Mindaugas Girdauskas

 

Teisės institute nuo 2010 m. (taip pat dirbo 1999-2001 m.).

2001 m. Vilniaus universitete įgijo teisininko profesinę kvalifikaciją, prilygstančią magistro laipsniui.

 

Specializacijos sritys:

Baudžiamojo proceso teisė, baudžiamoji teisė, konstitucinė teisė.

 

Moksliniai interesai:

Baudžiamasis procesas, konstitucinė teisė, tarptautinė teisė, psichologija ir teismo procesas.

 

Publikacijos

 1. Bylos nutraukimas nuosprendžiu ir nekaltumo prezumpcija: probleminiai aspektai tarptautinės ir konstitucinės teisės kontekste Teisės problemos. 2020 Nr. 1, p. 26-56
 2. Procedūrinio teisingumo aspektai tiriant nusikalstamas veikas teisme. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika / Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice / Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика. XV (1). Sud. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė. Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos kriminalistų draugija, Mykolo Romerio Universitetas, 2019. p. 343-361.
 3. Socialinio tyrimo išvada nagrinėjant baudžiamąsias bylas. Iš Baudžiamoji justicija ir verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys. Vyr. moksl. red. Gintaras Švedas. Vilnius : Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2016. p. 417-436; taip pat skelbta Teisės apžvalga. 2016, Nr. 2. p. 377-395 (kartu su vyresn. moksl. bendr. Ilona Michailovič).
 4. Punishment in the Criminal Policy of Lithuania: Human Rights Dimension. In The Seventh Session of the International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era. Paper Collection. [Beijing: IFCCLGE], 2015.11.28-30, p. 153-165 (kartu su prof. Jonu Prapiesčiu, prof. Armanu Abramavičium ir dr. Albertu Miliniu).
 5. Kad nusikaltimai neapsimokėtų. Tradiciniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai. Monografija. Vilnius: Justitia, 2014, ISNB 978-9955-616-96-2, 422 p. (kartu su vyr. moksl. bendr. Skirmantu Bikeliu, Bartaute Čepyte, doc. Aiste Medeliene, Matu Mulevičium, doc. Rimantu Simaičiu ir dr. Tautvydu Žėku).
 6. Новое уголовное право Литвы в контексте конституционной и кассационной юриспруденций. Из Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен. Материалы IX Российского Конгресса уголовного права состоявшегося 29-30 мая 2014 г. Отв. ред. В.С. Комиссаров. Москва: Юрлитинформ, 2014, c. 483-488 (kartu su prof. J. Prapiesčiu ir prof. A. Abramavičium).
 7. Teismo galios keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą: Konstitucijos reinterpretavimo prielaidos. Teisė. 2014, t. 91, p. 154-171
 8. Teismo įgaliojimai keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą: Konstitucijos reinterpretavimo prielaidų paieška. Teisė. 2014, t. 90, p. 126-141
 9. Ar teismo įgaliojimai sugriežtinti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą atitinka valdžių padalijimo principą? Iš Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vyr. red. G. Švedas. Vilnius: Registrų centras, 2014, p. 429-442
 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas baudžiamojoje teisėkūroje. Teisė, 2013, t. 88, p. 7-22 (kartu su prof. J. Prapiesčiu).
 11. Teismo įgaliojimų keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą griežtesniu suderinamumas su konstituciniais baudžiamojo proceso tikslais ir principais. Teisė, 2013, t. 88, p. 144-163
 12. Teismo įgaliojimai keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą griežtesniu. Iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui – 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Sud. G. Juodkaitė-Granskienė. Vyr. moksl. red. Remigijus Merkevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 2012, ISBN 978-9986-555-38-4, p. 186-206
 13. Baudžiamojo proceso taikymo problemos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje. Iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui – 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių baudžiamojo proceso, baudžiamosios teisės ir kriminalistikos aktualijoms ir problematikai, rinkinys. Sud. G. Juodkaitė-Granskienė. Vyr. moksl. red. R. Merkevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. 2012, ISBN 978-9986-555-38-4, p. 295-334 (kartu su prof. J. Prapiesčiu)
 14. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas ir lydimoji medžiaga pastraipsniui. Šaltinio publikacija. Vilnius: Teisės namai, 2011. ISBN 978-609-95028-3-0, 1808 p. (Sud. kartu su doc. Gintaru Goda).
 15. Baudžiamojo kodekso taikymo problemos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui - 10 metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių, skirtų baudžiamosios politikos ir baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ir nusikaltimų kvalifikavimo problematikai rinkinys. Vyr. red. Gintaras Švedas. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Vilnius: Registrų centras, 2011. ISBN 978-9955-30-094-6, p. 177-214. (kartu su prof. J. Prapiesčiu).
 16. 2010-2014 m. teisės mokslo ir praktikos žurnale „Justitia“ skiltys „Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Baudžiamųjų bylų skyrius“ (skyriaus praktikos pristatymas).
 17. Teismo kompetencija keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą. Teisės problemos. 2009 Nr. 3, p. 79-133.
 18. Ekstranacionalnyje faktory pri kvalifikacii priestupnych dejanij. Из Kategorija „Cel“ v ugolovnom, ugolovno ispolnitelnom prave i kriminologii. Materialy IV Rossijskogo kongressa ugolovnogo prava (28-29 Maja 2009 goda). Ot. red. V. S. Komissarov. Moskva: Prospekt, 2009, p. 650–655.
 19. Fundamental Rights in Europe and North America: Ed. Albrecht Weber. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. ISBN 978-90-04-16941-8 (knygos bendraautorius, skyriai:
  Fundamental Freedoms I: Right to Liberty and Security: Protection Against Deprivation of Liberty, p. 69-95;
  Due Process of Law: Presumption of Innocence, Right to Counsel, Right to an Interpreter, p. 85-99;
  Right to a Fair Trial: Criminal Procedure, p. 103-120).
 20. Teismo kompetencija keisti inkriminuojamos veikos kvalifikaciją. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimai. Teisės problemos. 2005, Nr. 1, p. 26-61.
 21. Rungimosi principas baudžiamajame procese: turinio aspektai. Teisė. Mokslo darbai. 2004, t. 53, p. 102-116.
 22. Specializuotų teismų šeimos ir nepilnamečių byloms nagrinėti įsteigimo Lietuvoje poreikis ir galimybės. Vilnius: Teisės institutas, 2003. ISBN 9986-704-06-5 (kartu su G. Butrimaite, A. Dapšiu, A. Godiene, V. Kalpoku, A. Kudinskiene, J. Misiūnu, V. Valeckaite).
 23. Nepilnamečių nusikalstamumas. Metodinė priemonė prokuratūros darbuotojams. Antroji dalis. Vilnius: Justitia, 2002. ISBN 9986-567-85-8. (kartu su Gintautu Sakalausku, Vaidu Kalpoku, Jonu Misiūnu, Vida Ramanauskiene, Vida Valeckaite, Ilona Michailovič).

 

Pranešimai konferencijose

 1. „Procedūrinio teisingumo aspektai tiriant nusikalstamas veikas teisme“. 2019 m. rugsėjo 19-21 d. Kaune įvykusiame Lietuvos kriminalistų draugijos, Lietuvos teismo ekspertizės centro ir Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos surengtame XV-jame tarptautiniame kongrese „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“.
 2. „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl žmogaus teisių užtikrinimo baudžiamajame procese“. 2018 m. gruodžio 13 d. Kaune Lietuvos teisės instituto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno apygardos teismo organizuotoje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Žmogaus teisių apsaugos baudžiamajame procese aktualijos ir problematika“. (kartu su doc. G. Juodkaite-Granskiene ir Svetlana Melničenko).
 3. „Activity of Trial Court and Avdersary Criminal Proceedings: Comparative Systemic Interconnections“. 2016 m. balandžio 22-23 d. Vilniuje įvykusioje Europos Baudžiamosios Teisės Advokatų Asociacijos tarptautinėje konferencijoje „Improve Justice: Inquisitorial or Adversary Criminal Proceedings?
 4. Teismo įgaliojimai keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą: probleminiai aspektai. 2007 m. spalio 19 d. Vilniaus universiteto Teisės fakultete įvykusioje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Baudžiamųjų bylų teismo proceso optimizavimas“, skirtoje doc. Marcelio Kazlausko 75 metų jubiliejui pažymėti.

 

Mokslinė projektinė veikla

Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva. Vykdytojai Lietuvos teisės institutas ir Vilniaus universitetas. Tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos. 2012-2013 m.

 

Mokslinė ekspertinė veikla

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudaryto Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso priežiūros komiteto narys (2017 – )

 

Kitos pareigos

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus vyriausiasis patarėjas (teisme 2007 – )

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
Teisės departamento vyresnysis patarėjas (2001 – 2007 m.)