Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

employees

Dr. Petras Ragauskas

Lietuvos teisės institute nuo 1998 m.

 

Socialinių mokslų (teisės) daktaras, Mykolo Romerio universitetas (2004)

Teisės magistras, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (1999)


Specializacijos sritys

Viešoji teisė, teisės teorija.


Moksliniai interesai

Konstitucinė teisė, administracinė teisė, lyginamoji teisėtyra, teisės teorija ir teisės sociologija, teisinių tyrimų metodologija, žmogaus teisės.


Publikacijos

Ragauskas P., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Lankauskas M., Latvelė R., Kalpokas V. Tarėjų instituto perspektyvos Lietuvoje. Vilnius, 2015, p. 152. ISBN 978-9986-704-37-9

Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Ragauskas P., Vitkutė E A. Korupcija privačiame sektoriuje: normatyvinė samprata ir paplitimas tam tikrose srityse. Vilnius: Justitia, 2014. 112 p. ISBN 978-609-8146-01-1

Ragauskas P. Konstitucinis kompetencijos pasidalijimas tarp Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės // Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai. Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2012. P. 115-122. ISBN 978-609-404-133-4,

Ragauskas P. A. Vaišvilos siūlomos teisinio personalizmo teorijos ir metodo klausimu: kritinė studija // Teisės problemos. 2011 (Nr. 74). P. 98-126. ISSN 1392-1592,

Ragauskas P. Apie prielaidas neveikti lobistinės veiklos teisiniam reglamentavimui Lietuvoje // Teisės problemos. 2011 (Nr. 73). P. 77-100. ISSN 1392-1592,

Ragauskas P. Amicus curiae institutas užsienio šalių ir tarptautinėje teisėje: (dis)kvalifikuojantys požymiai ir gretimi institutai // Teisės problemos. 2011 (Nr. 72). P. 5-38. ISSN 1392-1592,

Ragauskas P. Europos Sąjungos teisėkūra ir kitos teisės aktų leidybos procedūros // Teisės problemos. 2010 (Nr. 69). P. 8-89. ISSN 1392-1592 ,

Ragauskas P.et al. Lietuvos valdžia: atvirumo link? Vilnius: Versus Aureus, 2009. 224 p. ISBN 978-9955-34-228-1 // Valdžios prieinamumas Lietuvoje. P. 52-88,

Mačiulytė J., Ragauskas P. Lietuvos savivalda: savarankiškos visuomenės link? Vilnius: Versus Aureus, 2007. 112 p. ISBN 978-9955-34-023-2,

Ragauskas P. Įstatymų leidyba Lietuvoje: samprata ir institucinis modelis. Vilnius: Petro ofsetas, 2005. 232 p. ISBN 9955-668-28-8,

Ragauskas P. Įstatymo samprata // Jurisprudencija. 2005 (Nr. 67). P. 159-170. ISSN 1392-6195,

Ragauskas P. Teisė dalyvauti valdant šalį ir kitaip tvarkant viešuosius reikalus // Žmogaus teisės Lietuvoje. Vilnius: Naujos sistemos, 2005. P. 14-32. ISBN 9955-9821-2-8,

Ragauskas P. Piliečių dalyvavimas įstatymų leidyboje // Politologija. 2005 (Nr. 37). P. 55-81. ISSN 1392-1681,

Ragauskas P. Įstatymų leidėjų kompetencija ir diskrecija // Teisė. 2005 (Nr. 55). P. 134-147. ISSN 1392-1274,

Ragauskas P. Galimos korupcijos vietos savivaldoje vertinimo ir prevencijos metodika // Skaidrios savivaldos link. Vilnius, 2005. P. 25-45,

Ragauskas P. Konstitucinio Teismo vaidmuo įstatymų leidyboje // Teisės problemos. 2004 (Nr. 43). P. 8-54. ISSN 1392-1592,

Ragauskas P. Seimo veikla teisėkūros procese // Teisės problemos. 2003 (Nr. 38). P. 20-46. ISSN 1392-1592,

Ragauskas P. Lietuvos Respublikos Prezidento vaidmuo įstatymų leidyboje // Politologija. 2002 (Nr. 28). P. 36-75. ISSN 1392-1681,

Ragauskas P. (kartu su A. Dapšiu). Lietuvos teisėkūros būklė ir perspektyvos // Teisės problemos. 2000 (Nr. 28). P. 31-54. ISSN 1392-1592,

Ragauskas P. Nusikalstamumas (Teritoriniai nusikalstamumo skirtumai) // Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje. Vilnius, 2000. P. 87-92. ISBN 9986-639-17-4,

Ragauskas P. Nusikalstamumo prevencijos pagrindai // Judėjimo “Stabdyk nusikalstamumą” metodinis leidinys „Problemos, aktualijos, pratimai, informacija“. Vilnius, 1999. P. 8-28. ISBN 9986-871-05-0,

Čepas A., Ragauskas P., Sakalauskas G. Visuomenės ir valstybės bendradarbiavimas stabdant nusikalstamumą: užsienio valstybių praktikos apžvalga. Vilnius, 1998. 62 p. ISBN 9986-871-04-2.