Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

employees

Dr. Rokas Uscila

Lietuvos teisės institute nuo 2016 m. (taip pat dirbo 2011-2012 m.).

1998 m. įgijo teisininko diplomą Mykolo Romerio universitete.

2000 m. po magistrinės studijos Lundo universitete (Lundas, Švedija).

2003 m. įgijo socialinių (teisės (kriminologijos)) mokslų daktaro laipsnį Mykolo Romerio universitete.

2012-2015 m. Vyriausiasis patarėjas. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo mininsterijos.

Mokslinių interesų sritys: kriminologija, viktimologija, atkuriamasis teisingumas, bausmių vykdymas, probacija.

Mokslinės publikacijos:

 • Uscila R. Mediacijos taikymas baudžiamojoje justicijoje. Kriminalistika ir ekspertologija: mokslas, studijos, praktika. I dalis. Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos teisės institutas, Vilnius, 2017. ISBN 978-9986-555-44-5
 • Gudžinskienė V., Raudeliūnaitė R., Uscila R. „Socialinių darbuotojų patirtys rengiant vaikus savarankiškam gyvenimui bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Pedagogika 2017, t.125, Nr. 1. ISSN 1392-0340 E-ISSN 2029-0551
 • Gudžinskienė V., Raudeliūnaitė R., Uscila R. Vaiko teisių įgyvendinimo galimybės vaikų dienos centruose. Pedagogika, t. 121, Nr. 1, p. 209–224, Vilnius, 2016.  ISSN 1392-0340 E-ISSN 2029-0551.
 • Uscila R. Elektroninio stebėjimo priemonių taikymas baudžiamojoje justicijoje. P.399-410. In: Kriminalistika ir teismo teismologija: mokslas, studijos, praktika. Lietuvos kriminalistų draugija, Lenkijos kriminalistų draugija, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Varšuvos universitetas. - Vilnius, Varšuva, 2016. ISBN 978-9986-555-43-8.
 • Uscila R., Kaminskienė N., Račelytė D., Tvaronavičienė Agnė ir kt. Mediacija (vadovėlis): Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 603 p.
 • V. Saldžiūnas, A. Kovalenka, R. Uscila. Lytinių nusikaltimų psichofiziologiniai tyrimai poligrafu ir prevencija. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika IX: mokslinių straipsnių rinkinys. II dalis Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice IX: scientific articles. Chapter II = Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика IX: сборник научных статей. Часть II. Vilnius, Charkovas, 2013. 422 p. ISBN 978-9986-555-40-7 (II dalis);
 • Uscila R. Smurtinio elgesio korekcinių programų taikymas probacijos tarnybų veikloje. Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika IX: mokslinių straipsnių rinkinys. II dalis Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice IX: scientific articles. Chapter II = Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика IX: сборник научных статей. Часть II. Vilnius, Charkovas, 2013. 422 p. ISBN 978-9986-555-40-7 (II dalis);
 • Justickis, V.; Uscila, R.; Kiškis, A. Two-rays approach in the integration of victimological and recorded data on criminality. Jurisprudence. 2012, 19(2): 803–820. ISSN 2029–2058.
 • R. Uscila. Atkuriamasis teisingumas bausmių vykdymo sistemoje. Pedagogika. 2011. T.103. ISSN 1392-0340.
 • R. Uscila, D. Juodkaite: Work with Juvenile Delinquents at Socialization Centres for Children in Lithuania // Baltische Studien zur Erziehungs-und Sozialwissenschaft. Enculturation by Acquiring of Social Competences. Carlsburg, Gerd-Bodo von (Hrsg./ed.). Volume 22. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2011. ISBN 978-3-631-61630-7
 • R. Uscila. Nusikaltimų aukų teisės. Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2009-2010. Apžvalga. Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Eugrimas, 2011. P. 45. ISSN 1822-4598
 • R. Uscila, S. Bieliūnė, D. Juodkaitė, A. Lingienė. Darbas su prasižengusiais nepilnamečiais vaikų socializacijos centruose, Norvegijos patirties pritaikymas Lietuvai. Vilnius  2010. UDK 364-053.6 Da291, ISBN 978-609-65189-3-0
 • R. Uscila, D. Juodkaitė, S. Bieliūnė. Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, situacijos, veiksnių ir priežasčių, paskatinusių nusižengti, analizė. ISBN 978-609-95189-4-7
 • R. Uscila, A. Malinauskaitė. Iš laisvės atėmimo vietų grįžusių asmenų socialinės integracijos problema. Filosofija. Sociologija, Lietuvos mokslų akademija, 2010, Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2010. T. 21. Nr. 4, p. 257–267
 • R. Uscila, bendraaut.: A. Pocienė, A. Kiškis ir kt. Saugumo miestuose užtikrinimo problemos. Teisės instituto moksliniai tyrimai 6 tomas.  Teisės institutas 2010, Vilnius.ISBN 978-9955-616-61-0
 • Rokas Uscila, red. G. Babachinaitė, A. Kiškis Kriminologija. Vadovėlis. Dalys: II. 4,5 / V. 4 / VI. 2 / XIII. MRU 2010, Vilnius. ISBN 978-9855-19-178-0
 • Uscila R., A. Kiškis. Confidence in criminal justice system and its components. Key surveys of recent five years. Indicators of Public Confidence in Criminal Justice for Policy Assessment. European Institute for Crime Prevention and Control. Publication Series Nr. 59, Helsinki 2009. P. 126-134. ISBN 978-952-5333-73-2, ISSN 1237-4741.
 • Uscila R., E. Visockas. Overview of national surveys in Lithuania. Analysis of public security situation in Lithuania. Indicators of Public Confidence in Criminal Justice for Policy Assessment. European Institute for Crime Prevention and Control. Publication Series Nr. 59, Helsinki 2009. P. 134-140. ISBN 978-952-5333-73-2, ISSN 1237-4741.
 • R. Uscila, D. Juodkaitė Lithuanian legislation and policy analysis on HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users and in prison settings. Report to the UNODC regional project „HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users and in prison settings in Estonia, Latvia and Lithuania”. Information and Research Centre for Tobacco, Alcohol, Pharmaceuticals, Drugs and Addictions. University of Bremen, 2008. P. 45.
 • Rokas Uscila Viktimologiniai tyrimai Lietuvoje. Viktimizacijos patirtis Lietuvoje 2007 metais. // Teisės problemos. – Vilnius, 2008/3. P. 112-125. ISSN 1392-1592.
 • R. Uscila, Ieva Česnaitytė Organizacijų, teikiančių socialines paslaugas nepilnamečiams, sistemos ir gebėjimų įvertinimas. // Teisės problemos. – Vilnius, 2008/2. P. 85-100. ISSN 1392-1592.
 • Uscila R. Moksleivių viktimizacijos patirtis Lietuvoje. // Teisės problemos. – Vilnius, 2008/1.
 • Uscila R. Organizacijų, teikiančių paslaugas ir paramą nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų moterims, sistemos vertinimas. Pedagogika. 2007 m. 88. P. 135 – 148.
 • Uscila R. Socialinių ir teisinių paslaugų teikimo nukentėjusiems asmenims probleminiai aspektai. Pedagogika. 2007 m. 87. P. 149 – 155.
 • Uscila R. Atkuriamojo teisingumo koncepcija, jo modeliai nepilnamečių justicijoje. Nepilnamečių Justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Vilnius, NPLC 2007. P. 60–73.
 • Uscila R. Vaikų viktimizacija Lietuvoje. Nepilnamečių Justicija Lietuvoje: teorija ir praktika. Vilnius, NPLC 2007. P. 74–96.
 • Subata E. Uscila R. Narkologinių ligonių įskaita – sovietmečio paveldas. Psichiatrijos žinios. 2007. Nr. 5–6 (47–48). P. 33–34.
 • Uscila R. Konfliktų sprendimas bendruomenėse. Policijos departamento prie VRM ir Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro Informacinis leidinys. – Vilnius, 2007, Nr. 19. P. 29-35.
 • Uscila R. Pagalbos ir paramos nusikaltimų aukoms (nukentėjusiems) sistema Lietuvoje Policijos departamento prie VRM ir Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro Informacinis leidinys. – Vilnius, 2007, Nr. 20. P. 31-33.
 • Uscila R. Nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio mediacijos įdiegimo galimybės Lietuvoje. // Teisės problemos. – Vilnius, 2006/2.
 • Uscila R. Victimization of Elderly People in Lithuanian Villages and Grange: a Victimological Analysis. Noziedriba un kriminologija globalizacijas apstaklos: jaunie izaicinajumi. XVIII Baltijas kriminology seminara materiali. Riga, 2006., p.128-140.
 • Усцила Рокас. Виктимизация пожилых людей в Литвских деревнях и хуторах: Виктимологический анализ. oziedriba un kriminologija globalizacijas apstaklos: jaunie izaicinajumi. XVIII Baltijas kriminology seminara materiali. Riga, 2006, с. 141-155.
 • Uscila R. Chuliganizmo raida Lietuvoje. // Policijos departamento prie VRM ir Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro Informacinis leidinys. – Vilnius, 2006, Nr. 15, p. 34-45.
 • Uscila R., Kiškis A. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro 2005 metų viktimologinis tyrimas „Lietuvos gyventojų faktinė nusikalstamų veikų patirtis” // Teisės problemos. – Vilnius, 2005/4.
 • Uscila R. Aukos – vaiko ir smurtautojo inversija // Pedagogika – Vilnius, 2005. T. 77.
 • Uscila R. Pagyvenusių žmonių viktimizacija Lietuvos kaimuose ir vienkiemiuose: viktimologinė analizė // Jurisprudencija. – Vilnius, 2005, T. 70 (62). ISSN 1392-6195. 8.
 • Uscila R. Research on children abuse in Lithuania and its importance for prevention of juvenile crime // TEMIDA - The scientific journal on victimization, human right and gender No. 4/2005.
 • Uscila R. Nusikaltimų aukų socialinė ir teisinė apsauga Lietuvoje: situacijos vertinimas // Jurisprudencija. – Vilnius, 2004, T. 59 (51).
 • Uscila R. Nusikaltimų aukų teisių įgyvendinimo Lietuvoje vertinimas // Teisės problemos. – Vilnius, 2004/4 (46).
 • Uscila R. Aukos ir nusikaltėlio inversija: viktimologinė analizė // Jurisprudencija. – Vilnius, 2003, T. 47 (39).
 • Uscila R. Nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio mediacija Skandinavijos šalyse. // Jurisprudencija: mokslo darbai. – Vilnius, 2002. T. 29 (21).
 • Uscila R. Nusikaltimo aukos-nusikaltėlio mediacijos instituto samprata, pagrindiniai modeliai ir jų veikimo principai. // LTU mokslo darbai, Jurisprudencija, Vilnius 2001, T 20 (12).
 • Усцила Р. Институт медиации “жертва преступления – преступник” за рубежом. Всероссийский научно-исследовательский институт MBД. – Москва, 2001.
 • Starkus S., Uscila R. Chuliganizmo raidos 1999-2000 metais prognozės. // LTA Jurisprudencija T.13 (5). 1999.
 • Starkus S., Uscila R. Recidyvinio nusikalstamumo raida 1999-2000 metais. //LTA Jurisprudencija T.13 (5). 1999.

       Moksliniai – metodiniai leidiniai:

 • Uscila R., O. Merfeldaitė. Nuteistųjų mokymas. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2012. P. 39.
 • G. Babachinaitė, A. Kiškis, T. Rudzkis, R. Uscila. Latentinio nusikalstamumo kriminologinio tyrimo metodikos: metodinis leidinys. - Mykolo Romerio universitetas – 2009. 59 p. ISBN 978-9955-19-130-8.
 • R. Uscila, N. Grigutytė, E. Karmaza Metodinės rekomendacijos policijos pareigūnams, sprendžiantiems konfliktų šeimoje atvejus. Policijos departamentas prie LR VRM. Vilnius, 2008. P. 56. ISBN 978-9955-9773-2-2.
 • G. Babachinaitė, V. Justickis, J. S. Pečkaitis, A. Petkus, V. Piesliakas, R. Uscila ir kiti. Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prognozė iki 2015 m. Monografija - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. 360 p. ISBN 978-9955-19-100-1.
 • Uscila R., Kanapinskaitė J., Railienė A ir kt. Vaikų, iškrentančių iš bendrojo lavinimo sistemos, skaičiaus mažinimas: prevencinių grupių veikla ugdymo institucijose. Grupinio darbo organizavimo metodai. P. 59 – 132. Krizių valdymas ugdymo institucijose. P. 133 – 193. Mokomoji knyga (metodinis leidinys). Vilnius 2007. ISBN 978-9955-9970-0-9.
 • Uscila R. Viktimologijos pagrindai. Mokslinis – metodinis leidinys. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centas, Vilnius 2005, p. 187.
 • Uscila R., Dirsienė N., Reikertienė V., Uscilaitė Ū. „Teisiniai ir praktiniai patarimai moterims, patyrusioms prievartą šeimoje“.Lygių galimybių plėtros centras, Vilnius 2004.
 • Rudzkis T., Starkus S., Uscila R. Metodinis leidinys “Kriminologinių tyrimų metodika”. LTA, Vilnius 2000.
 • Juodkaitė D., Uscila R. Mokslinis – metodinis leidinys “Tarptautinės kontrabandos prevencijos organizavimas” LTU, Vilnius 2000.