Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

employees

Dr. Rūta Vaičiūnienė

employee

Dr. Rūta Vaičiūnienė

Vyresnioji mokslo darbuotoja,
vykdanti skyriaus vedėjos funkcijas

Lietuvos teisės institute nuo 2015 m.

2008 m. įgijo istorijos bakalauro laipsnį Vilniaus universitete.

2010 m. įgijo sociologijos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete.

2015 m. įgijo socialinių mokslų (sociologijos) daktaro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete. Disertacijos tema  „Laisvės atėmimo bausme nuteistų vyrų adaptacija Lietuvos pataisos namuose“.

 

Specializacijos sritys:

Sociologija. Kriminologija.

 

Moksliniai interesai:

Įkalinimo sociologija ir kalėjimų studijos, baudžiamoji politika, kritinė kriminologija, deviacijų sociologija, lyčių  ir vyriškumo studijos, socialinė nelygybė ir atskirtis.

  

Publikacijos 

 1. Slade Gavin, Vaičiūnienė Rūta. In comparative perspective: The effects of incarceration abroad on penal subjectivity among prisoners in Lithuania. European Journal of Criminology. 2018, Vol. 15(2): pp. 217–234.

 2. Vaičiūnienė Rūta, Viršilas Vaidas. Laisvės atėmimo vietose taikomų socialinės reabilitacijos priemonių sistemos analizė, probleminiai taikymo aspektai. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017. ISBN 978-9986-704-49-2 (online)

 3. Vaičiūnienė Rūta. Įkalintų asmenų resocializacijos galimybės kolektyvinio kalinimo ir kalėjimo subkultūros sąlygomis. Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje. (sud. Gintautas Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės intitutas, 2017, pp. 181- 204.

 4. Vaičiūnienė Rūta, Tereškinas Artūras. Transformations in Prison Subculture and Adjustment to Imprisonment in Post-Soviet Lithuanian Penitentiary Institutions. East European Politics and Societies and Cultures. 2017 31 (3): pp. 659–679.

 5. Andrikienė Laima, Vaičiūnienė Rūta. Lyčių nelygybė Lietuvoje: analizė ir vertinimas remiantis Lyčių lygybės indeksu 2015 (EIGE). Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas.Vytauto Didžiojo universitetas. 2016 7 (1): 33 - 52.

 6. Tereškinas, Artūras, Petkevičiūtė, Rūta, Bučaitė- Vilkė, Jurga, Indriliūnaitė, Rasa. Vyrai nusivylimo ekonomikose: tarp gero gyvenimo ir socialinės atskirties. Mokslo studija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, Versus aureus, 2016. p. 129- 209. ISBN 9786094671913.

 7. Vaičiūnienė Rūta, Tereškinas Artūras. Adaptation to Imprisonment in Lithuanian Men's Prisons. In C. Damboeanu (ed.). Sociological Studies on Imprisonment. A European Perspective. Bucharest: Tritonic. 2015, p. 71–114. ISBN: 978-606-749-076-3.

 8. Indriliūnaitė, Rasa, Petkevičiūtė, Rūta. Tarpinstitucinis benamių vyrų dreifas. Socialinė atskirtis ir geras gyvenimas Lietuvoje : kolektyvinė monografija. (sud. Tereškinas, Artūras, Bučaitė-Vilkė, Jurga ) / Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, Versus aureus, 2015.  p. 167- 211.  ISBN 9786094671081.

 9. Petkevičiūtė, Rūta. Vyriškumo konstravimas Lietuvos pataisos namuose: nuo hipervyriškumo iki vyriško fasado valdymo. Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus leidykla. ISSN 2029-4573. 2014 nr.  5 (3), p. 11- 35. Prieiga per internetą: http://culturesociety.vdu.lt/wp-content/uploads/2015/02/2_Petkeviciute_Vyriskumo_konstravimas_Lietuvos_pataisos_namuose.pdf [Duomenų bazės: IndexCopernicus; CEEOL].

 10. Petkevičiūtė, Rūta. 2014. Socialinės atskirties kriminalizavimas: įkalinimo patirties turinčių benamių atvejis.  Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus leidykla. ISSN 2029-4573. 2014, nr. 5(2), p. 85-105. Prieiga perinternetą: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2014~ISSN_2029-4573.N_5_2.PG_85-105>. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; CEEOL].

 11. Tereškinas, Artūras; Petkevičiūtė, Rūta. Gero gyvenimo fantazijos ir įkalintasis vyriškumas : Alytaus pataisos namų atvejis // Lyčių studijos ir tyrimai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-6310. 11 (2013), p. 28-37. [Duomenų bazės: Academic Search Complete (EBSCO); IndexCopernicus].

 12. Petkevičiūtė, Rūta. Įkalinti vyriškumai Lietuvos nuteistųjų subkultūroje ir Lenkijos nuteistųjų podkultūroje. Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029- 4573. 2010, nr. 1 (2), p. 147- 170. Prieiga per internetą:  http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2010~ISSN_2029-4573.N_1_2.PG_147-170. [Duomenų bazės: IndexCopernicus; CEEOL]

 

Narystė organizacijose:

Lietuvos kriminologų asociacijos ir Lietuvos sociologų draugijos narė,  

Europos kriminologų asociacijos darbo grupės ‘Kalėjimo gyvenimas ir įkalinimo poveikis’ (European Society of Criminology Working Group on Prison Life and the Effects of Imprisonment) narė.