Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

employees

Dr. Simonas Nikartas

employee

Dr. Simonas Nikartas

Vyresnysis mokslo darbuotojas,
vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas

Lietuvos teisės institute nuo 2017 m. (taip pat dirbo 2006-2014 m.).

2012 m. įgytas Socialinių mokslų Teisės krypties mokslų daktaro laipsnis Mykolo Romerio universitete. Disertacijos tema „Bendruomenių dalyvavimas nusikalstamumo prevencijoje“

2008 m. įgytas magistro laipsnis Mykolo Romerio universitete (Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija).

2005 m. įgytas  teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis Mykolo Romerio universitete.

2015-2017 m. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Probacijos skyriaus viršininkas

Mokslinių interesų sritys: bausmių vykdymo teisė, probacija, baudžiamoji teisė, kriminologija, nusikaltimų prevencija.

 

Mokslinės publikacijos recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 1. Nikartas S. Gyventojų dalyvavimas užtikrinant saugumą bendruomenėse: kriminologinės ir teisinės prielaidos. Monografija. Lietuvos teisės institutas, 2014 [ISBN 978­609­430­240­4].
 2. Nikartas S. Public Interest According to Lithuanian Population: Awareness and Involvement in its Protection // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. 2014, Vol. 5, No. 2. [ISSN: 2043-085X].
 3. Beliūnienė L. (ed.), Ambrazevičiūtė K., Lankauskas M., Mauricė E., Mulevičius M., Nikartas S., Mačernytė-Panomariovienė I., Petrylaitė V., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Šneideris D., Zaksaitė S. Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008- 2013 m. problemos: teisinis tyrimas (The Most Pressing Issues in Protection of Human RIghts in Lithuania 2008-2013: A Legal Research)// Lietuvos teisės instituto moksliniai tyrimai, Lietuvos teisės institutas, 2014 [ISBN 978-9986-704-32-4].
 4. Nikartas S., Čepas A. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė Lietuvoje (I): refleksija žmogaus teisių standartų kontekste. Teises problemos 2014/2 (84) [ISSN 1392-1592].
 5. Nikartas S. (ed.), Ūselė L., Zaksaitė S., Žukauskaitė J., Žėkas T. Vaiko minimalios priežiūros priemonės Lietuvoje: prielaidos, situacija ir įgyvendinmo problemos (Measures of Minimal Supervision of Children in Lithuania: Preconditions, State of the Art and Implementation Issues). Lietuvos teisės instituas, Vilnius, 2013 [ISBN 978-9986-704-27-0].
 6. Nikartas S. Teisė nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamam: probleminiai kalinimo sąlygų užtikrinimo aspektai. Mokslo studija. Teisės institutas, 2013. [ISBN 978-9986-704-20-1].
 7. Sakalauskas G. Čepas A., Nikartas S. Ūselė L. Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės. Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 9. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, – 172 p. [ISBN 978-609-459-020-7].
 8. Čepas A., Nikartas S. Lithuania in: De Bondt W., Knapen M., Paterson N., Van Kalmthout A. (eds.) Material Detention Conditions, Execution of Custodial Sentences and Prisoner Transfer in the EU Member States. Maklu Uitgevers N.V. 2011. P. 653 – 689. [ISBN 978-90-466-0456-4].
 9. Nikartas S. Bendruomenės vaidmuo nusikalstamumo prevencijoje: užsienio šalių patirties analizė // Teisės problemos. 2011. Nr. 2 (72). [ISSN 1392-1592].
 10. Nikartas S. Religija kaip socialinės kontrolės veiksnys ir jo prevencinis poveikis nusikalstamumui // Teisės problemos. 2011 . Nr. 1 (71). [ISSN 1392-1592].
 11. Sakalauskas G., Dobrynina M., Kalpokas V., Milašauskaitė-Simanaitienė S., Nikartas S., Pocienė A., Zaksaitė S. Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai. Teisės instituto mokslo tyrimai. 7 tomas. Vilnius: Eugrimas, 2011, - 328 p. [ISBN 978-609-437-072-4].
 12. Nikartas S. Pagrindiniai bendruomeninės nusikalstamumo prevencijos veiksmingumo aspektai // Teisės problemos. 2010. Nr. 1 (67). [ISSN 1392-1592].
 13. Nikartas S. Prekybos vaikais nusikaltimo teisinė samprata // Teisės problemos. 2009. Nr. 2 (64). [ISSN 1392-1592].
 14. Nikartas S., Sakalauskas G., Mališauskaitė-Simanaitienė S. Įkalinimo įstaigų privatizavimas: užsienio šalių patirtis ir perspektyvos Lietuvoje // Teisės problemos. 2008. Nr. 3 (61). [ISSN 1392-1592].
 15. Nikartas S., Jakimavičiūtė D. Savičiūtė R. ir kt. Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos įgyvendinimo praktika Vilniaus mieste  Mokslo darbų leidinyje „Kultūra – ugdymas – visuomenė“. Nr. 2, Kaunas, 2007. [ISBN-978-9955-448-91-4].

Publikacijos mokslo sklaidos ir metodiniuose leidiniuose

 1. Forero Cuellar A., Tortosa M. C., Dreckman K. Giedrytė R., Nikartas S. ir kt. Pažeidžiamos kalinių grupės. Vadovas. Vilnius, 2015 [ISBN 978-609-430-244-2].
 2. Nikartas S. Pocienė A. Visockas E. Forms of community and neighbourhood participation ensuring security in Lithuania  In: Working with volunteers. Building cohesive and safer communities through volunteering. A publication from the CECOPS project, 2012. Prieiga per internetą: http://efus.eu/en/topics/tools-and-methods/citizen-participation/efus/2887/
 3. Nikartas S. Sadamo Huseino tarptautinio teisinio statuso problemos. Leidinyje Teisinės minties šventė. Studentų tarptautinių mokslinių konferencijų medžiaga. Vilnius 2005 [ISBN-9955-19-001-9].