Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

employees

Dr. Skirmantas Bikelis

Lietuvos teisės institute nuo 2008 metų.

2007 m. įgijo socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro laipsnį Mykolo Romerio universitete. Teisės srities magistro laipsnis suteiktas Vilniaus universitete 2003 m.

Specializacijos sritys:

Baudžiamoji politika. Baudžiamoji teisė. Baudžiamasis procesas.

Moksliniai interesai: 

Turto konfiskavimo (taip pat išplėstinio turto konfiskavimo) problematika. Baudimas už ekonominius ir finansinius nusikaltimus. Ultima ratio principas baudžiamojoje politikoje. Europos Sąjungos baudžiamoji politika. Nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo klausimai. Atkuriamasis teisingumas. 

Publikacijos:

Skirmantas Bikelis, Dainius Nauburaitis, (2019), Įstatymo taikymo atgal dilema ir civilinio turto konfiskavimo atvejis // Teisės problemos Nr. 2 (98).

Skirmantas Bikelis, (2019), Nusikaltimo padarymo priemonių konfiskavimo problematika bylose dėl neatsargių nusikaltimų // Teisės problemos. 2019. Nr. 1(97).

Skirmantas Bikelis, Simonas Mikšys, (2018), Civilinio turto konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje. Mokslo studija. Lietuvos teisės institutas.

Skirmantas Bikelis, (2018), Suėmimo taikymo pokyčiai Lietuvoje: teisinės kultūros perspektyva // Kriminologijos studijos, 2018/2.

Skirmantas Bikelis, (2018), Nusikaltimo padarymo priemonės dalies konfiskavimas ar jos vertės dalies išieškojimas iš proporcingumo principo perspektyvos // Teisės problemos. 2018. Nr. 2 (96).

Skirmantas Bikelis, (2018), Kardomosios priemonės – užstato – reguliavimo ir taikymo vertybinės ir praktinės dilemos // Teisės problemos. 2018. Nr. 1 (95).

Walter Hammerschick, Christine Morgenstern, Skirmantas Bikelis, Miranda Boone, Ioan Durnescu, Alexia Jonckheere, Joep Lindeman, Eric Maes, Mary Rogan, (2017), DETOUR - Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio, Comparative Report, Vienna, December 2017, http://www.irks.at/detour/publications.html.

Skirmantas Bikelis, Virgilijus Pajaujis, (2017), DETOUR – Towards Pre-trail Detention as Ultima Ratio, 2nd Lithuanian Report on Experts Interviews, 56 p.

Skirmantas Bikelis, Virgilijus Pajaujis, (2017), DETOUR – Towards Pre-trail Detention as Ultima Ratio, 1st National Report on Lithuania. 54 p.

Skirmantas Bikelis, (2017), "Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective", Journal of Money Laundering Control, Vol. 20 Issue: 2, pp.203-214, doi: 10.1108/JMLC-07-2016-0029.

Skirmantas Bikelis, Renata Giedrytė-Mačiulienė, Inga Mickėnienė, Judita Venckevičienė, (2017), Cigarečių neteisėta apyvarta: kompleksinė reiškinio ir kontrolės priemonių analizė. Monografija. Vilnius: Eugrimas, 2017.

Skirmantas Bikelis, Renata Giedrytė-Mačiulienė, Inga Mickėnienė, Judita Venckevičienė Illicit Cigarette Trade: Complex Analysis Of The Phenomenon And Controls, Executive Summary, Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017.  http://teise.org/wp-content/uploads/2017/03/Summary-Illict-cigarette-trade.pdf.

Bikelis, R. Giedrytė-Mačiulienė, J. Venckevičienė, Neteisėta cigarečių apyvarta: nubaustųjų administracine tvarka požymiai ir sankcijų proporcingumo problema // Teisės problemos. 2016. Nr. 1 (91), pp. 5-24; http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Bikelis-Giedryte-Maciuliene-Venckeviciene2016_1-4.pdf.

Bikelis, Baudžiamosios ir mokesčių teisės sankirta: atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą ir non bis in idem principas // Teisės problemos. 2015. Nr. 2 (88), pp. 54-69; http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/S.Bikelis-2015_2.pdf.

Bikelis, Drivers that Change the Direction of Penal Policy: A Case of Developments of Victim–Offender Reconciliation in the Lithuanian Criminal Justice System // Acta Juridica Hungarica 56, No 1, pp. 3–14 (2015).

Knickmeier, S. Bikelis, M. Hough, M. Sato, H. Buker, Trafficking of goods: Report on the state-of-art situation of trafficking of goods in the EU countries // FIDUCIA. New European Crimes and Trust-Based Policy, Vol. 3, 2015, p. 35-52.

Bikelis, S., Sakalauskas, G. (2015): Lithuania. In: Dünkel, F., Grzywa-Holten, J., Horsfield, P. (eds.): Restorative Justice and Mediation in Penal Matters. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg. p. 477-500.

Michailovič, S. Bikelis, A. Čepas, M. Dobrynina, R. Simaitis, D. Šneideris, L. Ūselė, J. Venckevičienė Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje, - monografija, Lietuvos teisės instituto moksliniai tyrimai; Šiauliai: VšĮ Šialių universiteto leidykla, 2014.

Haverkamp, S. Knickmaier, M. Hough, M. Sato, S. Bikelis, H. Buker Trafficking of Goods: report on the latest statistics, with accesible sheets // FIDUCIA: New European Crimes and Trust-Based Policy, 2014, vol 2, pp. 43-73.

Bikelis (ats. red.), B. Čepytė, M. Girdauskas, A. Medelienė, M. Mulevičius, R. Simaitis, T. Žėkas, Kad nusikaltimai neapsimokėtų. Klasikiniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai, - kolektyvinė monografija, Vilnius: Justitia, 2014. 412 p. http://teise.org/wp-content/uploads/2014/08/Kad_nusikaltimai_neapsimoketu.pdf.

Bikelis S. Permąstant sankcijas už kontrabandą: proporcingumo problema (II). Konfiskavimo ir mokestinių priemonių taikymo klausimai // Teisės problemos. 2013. Nr. 1 (79), p. 43-57. http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/2013-1-Bikelis.pdf.

Bikelis S. Permąstant sankcijas už kontrabandą: proporcingumo problema (I). Proporcingumo principas ir bausmės už kontrabandą // Teisės problemos. 2012. Nr. 4 (78), p. 5-24. (http://www.teise.org/data/Bikelis12_4.pdf).

Bikelis S., Senaties institutas baudžiamojoje justicijoje. Monografija. - Vilnius: Teisės institutas, 2012. 177 p. http://www.teise.org/data/Senaties-institutas-baudziamojoje-justicijoje.pdf.

Bikelis S., Baudžiamosios politikos formavimosi tendencijos Europoje // Sakalauskas G. (m. red.), Bikelis S., Kalpokas V., Pocienė A., Baudžiamoji politika Lietuvoje:tendencijos ir lyginamieji aspektai. Mokslo studija. - Vilnius: Teisės institutas. 2012; p. 44-83.

Bikelis S. Neturtinės žalos atlyginimas (?) baudžiamosiose bylose dėl gyvybės atėmimo ir sunkaus sveikatos sutrikdymo. Mokslo studija // Teisės problemos. 2011, Nr. 4(74). P. 5-51. http://www.teise.org/data/211-bikelis.pdf.

Bikelis S., Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis: savikontrolės testai. Metodinė priemonė / Bikelis S., Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Justitia, 2011.

Bikelis S. Baudžiamosios atsakomybės senaties pateisinimo problema // Teisės problemos. 2010, Nr. 1(67), P. 26-66.

Bikelis S. Baudžiamoji atsakomybė už pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką netiesiogine tyčia – kelias link nuoseklesnės ir pagrįstesnės baudžiamosios politikos? // Mykolo Romerio universiteto mokslo darbai. „Socialinių mokslų studijos“. 2009, T. 4(4)., p. 107-120.

Bikelis S. Sakalauskas G. Laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteistų asmenų lygtinis paleidimas: tarptautiniai standartai, užsienio šalių patirtis ir pasiūlymai Lietuvai // Teisės problemos. 2008, Nr. 4(62), P. 23-66.

Bikelis S. Alternatyvios (neapibrėžtos) tyčios samprata ir jos baudžiamoji teisinė reikšmė // Jurisprudencija. 2008. T. 11(113). P. 27 – 33.

Bikelis S. „Sąmoningas leidimas padariniams atsirasti“ – turiningas netiesioginės tyčios požymis ar jos intelektinio momento parafrazė? // Teisės problemos.  2008, Nr. 3(61), P. 30-50.

Bikelis S. Kaltininko abejonė dėl nusikalstamos veikos aplinkybių ir jos baudžiamasis teisinis vertinimas // Jurisprudencija. 2007. T. 8(98). P. 41 – 47.

Bikelis S. Nusikalstamos veikos neteisėtumo suvokimo samprata ir jo baudžiamoji teisinė reikšmė // Jurisprudencija. 2006. T. 7(85). P. 57 – 63.

Bikelis S. Nusikalstamos veikos pavojingo pobūdžio suvokimas tyčioje // Jurisprudencija. 2004. T. 60(52). P. 63 – 73.