Veikla

Institutas įkurtas 1991 m. Nuo to laiko institutas vykdo ilgalaikius bei taikomuosius mokslinės plėtros tyrimus, veikia žmogaus teisių, teisinės sistemos ir baudžiamosios politikos tobulinimosi srityse.

Instituto misija - vykdyti inovatyvius teisinės minties ir socialines praktikos tyrimus, kurių paskirtis kurti ir kaupti teisės ir gretimų mokslų žinias, jomis remti Lietuvos teisės brandą.

 

Teisės instituto veiklos:

Fundamentiniai mokslo tyrimai (ilgalaikės institucinės MTEP programos)

Teisės aktų, jų projektų teisinės, kriminologinės, antikorupcinės ekspertizės

Taikomieji mokslo tyrimai (užsakomieji, atrankiniai)

Ekspertinė veikla (metodologinė, metodinė pagalba ūkio subjektams, mokslo ir studijų institucijoms

Mokslo renginiai (mokslo konferencijos, seminarai, mokymai)

 

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto metinė 2021 m. mokslinio darbo ataskaita

 

Mokslo tyrimų kryptys:

 

Teisinės sistemos reforma:

 • Nusikalstamumas, jo prevencija ir prognozės
 • Viktimologiniai tyrimai
 • Geopolitinės grėsmės ir kibernetinis saugumas
 • Smurtinių nusikaltimų analizė
 • Finansiniai ir ekonominiai nusikaltimai (kontrabanda), jų analizė
 • Nepilnamečių nusikalstamumas
 • Bausmės vykdymo sistema
 • Atkuriamasis teisingumas

 

Darbas ir šeima, socialinė, sveikatos bei aplinkos apsauga:

 • Šeimos politika
 • Imigracija ir emigracija
 • Darbo ir socialinės apsaugos modelis
 • Sveikos ir saugios aplinkos tyrimai

 

Baudžiamoji politika ir kriminologija

 • Nusikalstamumas, jo prevencija ir prognozės
 • Viktimologiniai tyrimai
 • Geopolitinės grėsmės ir kibernetinis saugumas
 • Smurtinių nusikaltimų analizė
 • Finansiniai ir ekonominiai nusikaltimai (kontrabanda), jų analizė 
 • Nepilnamečių nusikalstamumas
 • Bausmės vykdymo sistema