Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su LTI slapukų politika. Daugiau informacijos

E. MOKYMAI APIE EUROPOS SĄJUNGOS REGLAMENTUS DĖL TARPTAUTINIŲ PORŲ TURTO TEISINIŲ REŽIMŲ (EU-FAMPRO)

 

Projekto svetainė: https://www.euro-family.eu/lit-home

 

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto (toliau – Institutas) tyrėjos kartu su partneriais iš Italijos, Ispanijos, Slovėnijos ir Kroatijos įgyvendina Europos Sąjungos (toliau – ES) pagal „Teisingumo“ (angl. Justice) 2014–2020 m. programą iš dalies finansuojamą projektą „E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų“ (angl. E-training on EU Family Property Regimes, EU-FamPro).

2020 m. sausio 1 d. ES valstybėse narėse gyveno 13,5 mln. žmonių, turinčių kitos ES valstybės narės pilietybę, t. y. 3,0 proc. ES gyventojų gyveno ne savo kilmės valstybėje narėje. Natūralu, kad daugelis tų žmonių sukūrė šeimas, o jų sutuoktiniais ar partneriais neretai tapo dar kitų tautybių asmenys. Taip pat dažnai poros, kurios nariai turėjo tą pačią pilietybę, gyveno kitoje nei jų kilmės šalyje.

Visgi būti tarpvalstybine pora ne visada lengva. Be praktinių ir emocinių sunkumų, su kuriais jos dažnai susiduria, iššūkių kyla ir teisinėje sferoje. Teisinių taisyklių rinkinys, reglamentuojantis skirtingus tarpvalstybinių santykių aspektus, yra daug sudėtingesnis nei nuostatos, reglamentuojančios vienos pilietybės porų, gyvenančių savo šalyje, padėtį. Neretai tarpvalstybinių porų atveju kyla neaiškumų dėl tarptautinės jurisdikcijos bei taikytinos teisės, nes gali būti taikomi daugiau nei vienos valstybės teisės aktai.

Siekdama suteikti tarpvalstybinėms poroms daugiau teisinio tikrumo ir nuspėjamumo, ES priėmė daugybę dokumentų, dažnai kartu vadinamų ES tarptautine privatine šeimos teise. Dvi naujausios ES priemonės šeimos teisės srityje yra Reglamentas Nr. 1103/2016, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės ir teismo sprendimų sutuoktinių turto teisinių režimų klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje, bei Reglamentas Nr. 1104/2016, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje, dažnai kartu vadinami „Dvynių“ reglamentais. Apimdami tarpvalstybinių porų turtinių režimų teisinius aspektus, šie reglamentai per kelerius metus nuo jų priėmimo pasirodė esantys svarbia Europos šeimos teisės galvosūkio dalimi.

Visgi teisinį tikrumą ir nuspėjamumą galima užtikrinti tik tuo atveju, jei teisės specialistų, taikančių šiuos „Dvynių“ reglamentus, žinios bei įgūdžiai bus puikūs. Būtent jiems tobulinti ir skirtos EU-FamPro projekto metu sukurtos įvairios mokymosi priemonės, ilgainiui užtikrinsiančios vienodai ir skaidriai taikomą ES teisę. Atsižvelgiant į tai, projektu siekiama:
Projekto tikslas – prisidėti prie veiksmingo ES teisės taikymo tarpvalstybinėms poroms jų turtinių santykių srityje tiek kasdieniame gyvenime, tiek ir galimo teismo proceso metu.

– pasiūlyti e. mokymosi kursus ir medžiagą, susijusią su „Dvynių“ reglamentais;
– sukurti tarptautinį ES teisės specialistų, besispecializuojančių „Dvynių“ reglamentų srityje, tinklą ir gerinti jų bendradarbiavimą;
– skatinti veiksmingą ES šeimos teisės instrumentų taikymą.

Minėtiems tikslams įgyvendinti projekto atstovai MOODLE platformoje sukurs bandomąjį kursą ne mažiau kaip 200 specialistų iš ES šalių. Tuomet kursas bus peržiūrėtas ir papildytas, siekiant jį paversti masiniu nuotolinio mokymo kursu (angl. Massive On-line Course, MOOC), kuris bus prieinamas savarankiško mokymosi platformoje EDUOPEN. MOOC dalyvaus ne mažiau kaip 500 specialistų iš visų Europos šalių, be to, jis bus nemokamas dar bent dvejus metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Pagrindiniais projekto rezultatais bus laikomos išsamesnės didelio skaičiaus teisės specialistų žinios apie ES turto teisinius režimus ir pagerėjusi Europos teisinė kultūra tarptautinių bylų sprendimo klausimais. Tikimasi, kad tobulinant žinias ilgainiui tarptautinėms poroms bus teikiamos kokybiškesnės teisės specialistų paslaugos.

Kartu su Institutu projektą įgyvendina: projekto koordinatoriai Kamerino universitetas (Università degli Studi di Camerino, Italija), Almerijos universitetas (Universidad de Almería, Ispanija), Liublianos universitetas (Univerza v Ljubljani, Slovėnija) ir Rijekos universiteto Teisės fakultetas (Sveučilište u Rijeci, Pravni Fakultet, Kroatija). Projekto vadovė – prof. Lucia Ruggeri (Kamerino universitetas, Italija). Lietuvos dalies tyrėjų komandą sudaro: projekto vadovė dr. Agnė Limantė, dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė ir dokt. Simona Vilkelytė.

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga pagal „Teisingumo“ (angl. Justice) 2014–2020 m. programą, sutarties Nr. 101008404–JUST-AG-2020/JUST-JTRA-EJTR-AG-2020.

Projekto trukmė: 2021-04-15–2023-04-14.

Projekto biudžetas – daugiau kaip 364 tūkst. eurų.

 

Projekto partneriai:

 

                         

 

EU-FamPro projektą palaiko 26 organizacijos:

ES lygmuo: 1.    Tarptautinė šeimos teisės advokatų akademija (IAFL)
Italija: 2.    Modenos ir Emilijos Redžo universiteto centras „EduNova
3.    Nacionalinė advokatų asociacija (CNF)
4.    Nacionalinė notarų taryba (CNN)
5.    Italijos šeimos ir vaiko teisių advokatų asociacija (AIAF)
6.    Italijos šeimos mediatorių asociacija (A.I.Me.F.)
7.    Italijos šeimos bendradarbiavimo profesionalų asociacija (AIADC)
8.    Mokymo centro „Alta Formazione Giuridica“ fondas (FSA)
9.    Italijos moterų advokačių asociacija (ADGI)
10. Markės regiono nepilnamečių bylų teismas
Lietuva 11. Nacionalinė teismų administracija (NTA)
12. Lietuvos notarų rūmai (LNR)
13. Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija (LJAA)
Ispanija 14. Aukščiausiosios teisėjų tarybos Teisės mokykla (CGPJ EJ)
15. Aukščiausiosios notarų tarybos fondas „Aequitas
16. Almerijos provincijos advokatų asociacija (ICA Almeria)
17. Madrido notarų draugijos fondas „Signum
18. Granados, Jaeno ir Almerijos administracijos vadovų kolegija (GA)

Slovėnija

19. Slovėnijos notarų rūmai (NZS)
20. Slovėnijos teisėjų asociacija (SSD)

21. Slovėnijos advokatų asociacijos akademija (OZS)
22. Tarptautinės teisės asociacijos Slovėnijos filialas (ILA Slovenia)
Kroatija

23. Kroatijos advokatų asociacija (HOK)
24. Rijekos apygardos teismas

25. Kroatijos notarų rūmai (HJK)
26. Kroatijos teisininkių asociacija